توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  هر دایره چند شعاع دارد سوم ابتدایی

  1 بازدید

  هر دایره چند شعاع دارد سوم ابتدایی را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  دوره ی ریاضی(19)

  هر دایره بی نهایت شعاع دارد و شعاع هم با هم ........ هستند.

  هر دایره بی نهایت قطر دارد و اندازه ی قطر هر دایره ........اندازه شعاع همان دایره است.

  هر دایره یک مرکز دارد و قطر هر دایره از ........ آن می گذرد.

    2 – خطی که از وسط دایره که می گذرد و آن را به دو نیم می کند، چه نام دارد؟


    3 – دایره ای بکشید که شعاع آن 2 سانتی متر باشد. قطر آن چند سانتی متر است؟


    4 – اگر قطر دایره 8 سانتی متر باشد. شعاع دایره چند سانتی متر است؟


    5 – قطر چرخ یک ماشین اسباب بازی 8 سانتی متر است. شعاع آن چند سانتی متر است؟


    6 – قطر دایره ای 4 سانتی متر است. شعاع این دایره چقدر است؟


    7 – شعاع دایره ای 8 سانتی متر است. قطر این دایره چند سانتی متر است؟


    8 – به سؤالات زیر پاسخ دهید:
  الف – چه وسیله ای برای کشیدن گوشه راست بکار می رود؟
  ب – چه وسیله ای برای رسم یک دایره به کار می رود؟
  ج – برای وزن کردن اجسام از چه وسیله ای استفاده می شود ؟
  د – یک کیلومتر چند برابر 100 متر است؟


    9 – جاهای خالی را پر کنید:
  الف – قطر دایره از .... می گذرد و قطر ....... شعاع است.

  ب – بهترین وسیله برای کشیدن دایره ...... است.

  ج – یک دایره بی نهایت ......... و بی نهایت ............... دارد

  د – برای کشیدن دایره دهانه ی پرگار را به اندازه......... باز می کنیم .


    10– نصف قطر دایره ای 5 سانتی متر است، شعاع آن چقدر است؟

  - خانه ای به شکل مثلث ، محیط آن 27 سانتیمتر است ، طول یک ضلع آن را بدست آورید .  2- شعاع دایره ای 4سانتیمتر است ، قطر این دایره چند سانتیمتر است ؟  3- قطر دایره ای 18سانتیمتر است . شعاع آن را بدست آورید ؟


  4- اگر در هر هفته 2 ساعت درس ریاضی داشته باشیم ، در4 هفته چند ساعت ریاضی خواهیم داشت ؟  5- مرسا هر شب 4 ساعت کتاب می خواند . اگر در هر ساعت 3 صفحه بخواند . در یک شب چند صفحه از کتاب را می خواند ؟ در 5 شب چند صفحه را می خواند؟

   

  6- طول مستطیلی 2 برابر عرض آن است ، عرض مستطیل 4 سانتیمتر است ، محیط مستطیل را به دست آورید .  7- باغی داریم به شکل مستطیل که طول آن 9متر وعرض آن 3متر است ، محیط آن را بدست آورید .  8- مجموع طول و عرض مستطیلی 9 سانتیمتر است ، محیط این مستطیل چند سانتیمتر است ؟    9- اندازه محیط یک مثلث 40 متر است . اگر اندازه ی یک ضلع آن 8 متر و ضلع دیگر آن 18 متر باشد ، اندازه ی ضلع سوم آن چند متر است ؟


  10- قطر دایره ای  12 سانتی متر است ، شعاع آن را بدست آورید .


   
  11- مستطیلی داریم که عرض آن 4سانتی متر است و طول آن  5برابر عرض آن است . محیط این مستطیل چند سانتی متر است ؟

   
  12- محیط مربعی 36 سانتی متر است . طول هر ضلع آن چند سانتیمتر است ؟   
  13- مجموع طول و عرض زمینی به شکل مستطیل 70 متر است . محیط زمین چند متر است ؟  14- مجموع طول و عرض یک مستطیل  ۴۳ سانتی متر است. محیط آن را به دست آورید.
  15- برای رسم کردن دایره ای به قطر ۱۸ سانتی متر، دهانه پرگار را چقدر باز می کنیم؟
  16- اگر عرض مستطیلی ۷ سانتی متر و طول آن سه برابر عرضش باشد،  محیط این مستطیل را حساب کنید.  17- مربعی داریم که محیط آن 16متر مربع است، محیط آن چقدر است؟
  یک شکل بسته بکش که دو گوشه ی راست داشته باشد- 18  .


  19- جای نوک سوزن پرگار …………… دایره است.


  20 - طول طنابی 24 سانتی متر است . با این طناب یک مثلث متساوی الاضلاع درست کردیم . اندازه هر ضلع چند سانتیمتر است ؟

  - نگارو دیبا هر کدام 42 شاخه گل دارند . نگار دوست دارد با این گل ها دسته های 6 تایی درست کند ودیبا دوست دارد دسته های 7 تایی درست کند . هر کدام چند دسته گل می توانند درست کنند ؟  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2- از 40 سانتیمتر سیمی 4 سانتیمتر آن را بریده ایم و کنار گذاشته ایم . می خواهیم با بقیه سیم یک 4 ضلعی درست کنیم که اندازه ضلع های آن مساوی باشد . سیم را در چه اندازه هایی خم کنیم ؟  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3- اگر 24 مداد را به 3 دسته مساوی تقسیم کنیم ، در هر دسته چند مداد می شود ؟ تقیسم مربوط به آن را بنویسید ؟


  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4- تقسیم       = 9  ÷ 72 را روی محور نشان دهید .


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5- جاهای خالی را پر کنید .

  - اندازه دور هر شکل ............... آن شکل است .
  - حاصل ضرب هر عدد در ............. برابر است با صفر .
  - حاصل هر عدد در یک برابر است با ...................
  - بهترین وسیله برای کشیدن گوشه راست ................. است .
  - هر دایره ............. مرکزدارد و قطر هر دایره از ............... آن می گذرد .
  - واحد سطح را ................... می گویند .
  - سطح داخل هر شکل را .............. و اندازه دور آن شکل را ................. می گویند .
  - واحد اندازه گیری مساحت ................ است و آن مربعی است که اندازه هر ضلع آن ........ سانتیمتر باشد .
  - به ضلع بزرگ مستطیل ........... یا ...........می گویند و به ضلع کوچک آن ...........یا .......... می گویند.                            - هر ساعت ............ دقیقه است .

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6- شعاع دایره ای 9 سانتیمتر است ، قطر این دایره چند سانتیمتر است ؟  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7- قطر دایره ای 20 سانتیمتر است . شعاع آن را بدست آورید ؟  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8- اگر در هر هفته 4 ساعت درس ریاضی داشته باشیم ، در 9 هفته چند ساعت ریاضی خواهیم داشت ؟  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9- روژین هر شب 3 ساعت کتاب می خواند . اگر در هر ساعت 2 صفحه بخواند . در یک شب چند صفحه از کتاب را می خواند ؟ در 4 شب چند صفحه را می خواند؟  


  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10- طول مستطیلی 8 سانتیمترو عرض آن 4 سانتیمتر است ، مساحت این شکل چند سانتیمتر است ؟


  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11- اگر عرض مستطیلی ۷ سانتی متر و طول آن سه برابر عرضش باشد، مساحت و محیط این مستطیل را حساب کنید.  


  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12-   درکلاس سوم یک مدرسه ۲۷ دانش آموز درس می خوانند. اگر هر دانش آموز در هر روز ۳ پاکت شیر بخورد، در یک روز شاگردان این کلاس چند پاکت شیر می خورند؟ در یک هفته چند پاکت شیر می خورند؟


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      
  13- مساحت مستطیلی 20 سانتیمتر است، عرض این مستطیل 4 سانتیمتر است ، طول این مستطیل را به دست آورید؟

  محیط این مستطیل چند سانتیمتر است ؟  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14- یک کارتن 12 بسته ده تایی قوطی کبریت دارد . در این کارتن چند قوطی کبریت  قرار دارد ؟  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15- سارینا 849 تومان پول داشت ، او 5 دفتر خرید دانه ای 90 تومان و یک جفت جوراب خرید به قیمت 125 تومان ، حساب کنید چند تومان خرج کرده است ؟ چند تومان برایش باقی مانده داست ؟


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16- وزن 5 بسته پودر لباسشویی 400 گرمی ، چند کیلو گرم است ؟


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17- در مدرسه ای 10 کلاس و در هر کلاس 6 نیمکت و روی هر نیمکت 4 دانش آموز نشسته است ، تعداد دانش آموزان این مدرسه چند نفر است ؟


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18-  فروشنده ای در یک قفسه از فروشگاهش ۱۸ چراغ قوه دارد. اگر او درقفسه ی دیگر سه برابر این قفسه اول چراغ قوه داشته باشد، او روی هم چند چراغ قوه دارد؟  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19- جاهای خالی را با اعداد مناسب پر کنید ؟
  - هر ساعت 12 تا ................. دقیقه است .
  - یک ساعت و 5 دقیقه برابر است با ............... دقیقه .
  - 78 دقیقه برابر است با .................ساعت و .............. دقیقه .
  - 2 ساعت برابر با ................ دقیقه است .
  - یک شبانه روز ............ دقیقه است .
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20- خارج قسمت این تقسیم را از راه تفریق بدست آورید .                                                   = 6 ÷ 24

   


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21- 54 نفر از دانش آموزان دبستان هجرت  می خواهند به گردش  علمی بروند ، اگر آنها را به گروههای 6 نفری تقسیم کنند ، چند گروه به گردش می روند ؟


  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22- برای هر ضرب دو تقسیم بنویسید .
        = 4 ×9                                       = 7×6                                                     = 5 × 9  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23- شیلا 50 ریال پول دارد ، آیلار از سه برابر پول شیلا 30 ریال کمتر دارد .پول آیلار را بدست آورید ؟
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24   - همتا در این هفته دو کتاب 56 صفحه ای را خوانده است . او در این هفته چند صفحه خوانده است ؟

  منبع مطلب : hosseini4733.blogfa.com

  مدیر محترم سایت hosseini4733.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  علی : خوب جواب ها رو هم بگذارید

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  سارا اقایی 3 ماه قبل
  0

  سلام لطفاً

  تارا عظیمی 4 ماه قبل
  0

  شعاع دایره ۲ سانتی متر است قطر ان چند سانتی متر است

  ناشناس 5 ماه قبل
  1

  هر دایره ۴ شعاع و ۴ قطر دارد

  درسته؟؟؟

  ناشناس 5 ماه قبل
  2

  جوابش چی میشه

  مگه قرار نیست که شما جواب هاش رو بگین

  😡😡😡

  0
  ناشناس 4 ماه قبل

  جوابش چی میشه

  باید با جواب بنویس که

  😡😡😡😡😡

  مهدی مقالی 5 ماه قبل
  0

  جواب سوالات

  ناشناس 6 ماه قبل
  1

  سلام

  ناشناس 7 ماه قبل
  0

  بی نهایت

  میترا سلیمانی 7 ماه قبل
  1

  سلام هردایره جاخالی مرکز جاخالی شعاع و جاخالی و قطر دارد

  ناشناس 9 ماه قبل
  -1

  عالی

  ثنا 1 سال قبل
  0

  ۱

  ثنا 1 سال قبل
  1

  ۲

  ثنا 1 سال قبل
  -1

  به اندازع قطر دایره شعاع دارد

  علی 1 سال قبل
  6

  خوب جواب ها رو هم بگذارید

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  من خودم مشکل دارم

  مهدی 2 سال قبل
  1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید