توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  هشت میلیارد و هشت میلیون وهشت هزاروهشت به عدد

  1 بازدید

  هشت میلیارد و هشت میلیون وهشت هزاروهشت به عدد را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  Dars

  Dars

  سوال ریاضی

  1- عددهای زیر را با رقم بنویس.

  الف: سه میلیارد و بیست و پنج هزار و یازده.

  ب: بیست و یک میلیارد و پانصد و بیست و چهار میلیون و سیصد و هفتاد و چهار هزار.

  ج: سی میلیارد و سی میلیون و سی.

  د : هفت میلیارد و چهل و یک میلیون و پانصدو سه .

  و : نود و دو میلیون و نهصد و نود و نه.

  2- عددهای زیر را با حروف بنویسید.

  40526000935 – 4532100009- 320000001002

  3- جمعیت کشور هند (هشتصد و نود و شش میلیون و پانصد و شصت و هفت هزار و سی و چهار نفر است. این عدد را به رقم بنویسید.

  4- با توجه به عدد (هشت میلیارد و دویست و سی و چهار میلیون و نود هفت هزار و پنجاه) به سؤالات زیر پاسخ دهید.

  الف: عدد بالا را به رقم بنویسید.

  ب: عدد بالا دارای چند طبقه می باشد؟

  ج: بزرگترین رقم در عدد بالا چیست؟

  د: ارزش مکانی بزرگ ترین رقم در عدد بالا چیست؟

  و : ارزش مکانی کدام رقم کمتر است؟

  ه : یکان میلیارد عدد بالا چه رقمی است؟

  5- عدد (نهصد و چهل و هشت میلیارد و صد و پنجاه و شش هزار و سیصد و دو )را با رقم نوشته و به سؤالات زیر پاسخ دهید.

  الف: ارزش مکانی کدام رقم از همه بیشتر است و در چه مرتبه ای قرار دارد؟

  ب: دهگان هزار در عدد بالا چه رقمی است؟

  6- کوچکترین عدد ده رقمی که رقم‏های آن تکراری نباشد را با رقم و حروف بنویسید.

  حروف:

  رقم:

  7- عدد 458791023 را با حروف نوشته و در جدول ارزش مکانی قرار دهید.

  8- بزرگترین عدد هفت رقمی را که طبقه هزار آن به ترتیب ( 2 و 6 و 8) و صدگان آن رقم 5 باشد را با رقم و حروف بنویسید. (با تکرار ارقام و بدون تکرار ارقام.)

  9- عدد ششصد میلیارد و ششصد میلیون و شش کدام است؟

  الف: 60060060000                 ب: 600600600006                

  ج: 60060000006                   د: 60060060060

  10- آخرین رقم عددی در دهگان میلیون قرار دارد. آن عدد چه رقمی است؟

  الف: 6 رقمی            ب: 9 رقمی              د: 8 رقمی               ج: 5 رقمی

  11- اختلاف بزرگ ترین و کوچک ترین عدد 8 رقمی را که با ارقام 0 و 2 و 9 و 6 و 7 و 5 و 4 و 8 می توان نوشت کدام است؟

  الف: 78308631              ب: 78386310                ج: 78368410                د: 79308631

  12- هرگاه بر یکان هزار عددی 7 تا اضافه کنیم آن عدد چه تغییری می کند؟

  الف: به آن عدد 70 تا اضافه می شود.                   ب: به آن عدد 7 تا اضافه می شود.

  ج: آن عدد 7 برابر می شود.                      د: به آن عدد 7000 تا اضافه می شد.

  13- آخرین رقم سمت چپ عددی در مرتبه یکان میلیارد قراردارد. این عدد چندرقمی است؟

  الف: 9 رقمی            ب: 8 رقمی              ج: 11 رقمی            د: 10 رقمی

  14- با اضافه کردن 213 بر کدام یک از اعداد زیر عدد دو میلیارد و بیست میلیون و سیصد و پنجاه و شش هزار و سی و پنج حاصل می شود؟

  الف: 2020355822          ب: 2020335422ج: 2020356648د: 202035848

  15- در جای خالی چه عددی را باید گذاشت؟       ....، 11، 13، 24، 37

  الف: 7                    ب: 8            ج: 2             د: 3

  16- در جای خالی چه عددی را باید گذاشت؟

  الف: صفر                ب: 8            ج: 10                    د: 2

  17- در نوشتن عدد «هفت میلیارد و چهل میلیون و ششصد وپنج هزار و ده» به رقم، چند صفر وجود دارد؟

  الف: 9          ب: 6            ج: 5             د: 7

  18- از عدد 260467500 عدد هفتصد هزار را کم کرده ایم. چند رقم آن تغییر می کند؟

  الف: یک رقم             ب: دو رقم                ج: سه رقم               د: چهار رقم

  19- تفاوت حاصل از کوچکترین عدد هشت رقمی با بزرگترین عدد هفت رقمی بدون تکرار رقم ها چه عددی است؟

  الف: 358124                   ب: 358024           ج: 358224           د: 359024

  20- در جای خالی چه عددی را باید گذاشت؟         ... ، 3 – 40، 8-48، 12-45، 15

  الف: 9          ب: 15          ج: 18          د: 21

  21- از دهگان هزار عددی 7 رقمی 4 تا کم کردیم. آن عدد چه تغییری کرد؟

  الف: 40 تا کم شد.                         ب: 4 تا کم شد .                 

  ج: 4000 تا کم شد .                     د: 40000 تا کم شد.

  22- اگر یکان میلیون عددی 7، یکان میلیارد آن5، دهگان هزار آن 3 و صدگان آن عدد 9 باشد، آن عدد کدام است؟

  الف: 30050900700                 ب: 4007030900           

  ج: 5007030009            د: 7900500300

  23- عدد (دویست و دو میلیارد و دو میلیون و بیست هزار) کدام یک از عددهای زیر است؟

  الف: 202002020000               ب: 202020200000                

  ج: 102002002000                 د: 202200020000

  24- من چه عددی هستم؟

  «اگر سه صدتایی، پنج ده تایی و هفت یکی به من اضافه کنید بزرگترین عدد 5 رقمی می شوم.»

  الف : 99654          ب: 99644             ج: 99463             د: 99642

  منبع مطلب : sinasamie5-3.blogsky.com

  مدیر محترم سایت sinasamie5-3.blogsky.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  آموزش اعداد

  ریال هست یا تومن یا اینکه یک عدد خاص هست رو بپرسید (مصاحبه این نیست که فقط اونا بپرسن شما جواب بدی - شما می تونی چیزایی که مبهم هست رو ازشون بپرسی و اونا پاسخ میدن)

  124,000,000,008

  ببینید این عدد صدو بیست و چهار میلیارد و هشت هست

  و این عدد میشه

  124,000,000,000,008

  صد و بیست چهار هزار میلیارد و هشت (که سه تا صفر از بالایی بیشتر داره)

  منبع مطلب : rayeshmand.ir

  مدیر محترم سایت rayeshmand.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  ریاضی

  - عددهای زیر رابا رقم بنویسید؟

  سید.

  40526000935 – 4532100009  - 320000001002

  3- جمعیت کشور هند (هشتصد و نود و شش میلیون و پانصد و شصت و هفت هزار و سی و چهار نفر است. این عدد را به رقم بنویسید.

  4- با توجه به عدد (هشت میلیارد و دویست و سی و چهار میلیون و نود هفت هزار و پنجاه) به سؤالات زیر پاسخ دهید.

  الف: عدد بالا را به رقم بنویسید.

  ب: عدد بالا دارای چند طبقه می باشد؟

  ج: بزرگترین رقم در عدد بالا چیست؟

  د: ارزش مکانی بزرگ ترین رقم در عدد بالا چیست؟

  و : ارزش مکانی کدام رقم کمتر است؟

  ه : یکان میلیارد عدد بالا چه رقمی است؟

  منبع مطلب : mehraban888.blogfa.com

  مدیر محترم سایت mehraban888.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 4 روز قبل
  0

  عدد هشت میلیون وچهل و چهار هزارو دو

  ناشناس 4 روز قبل
  0

  عدد هشت میلیون چهل و چهار هزار دو به عدد بنویس

  ناشناس 4 روز قبل
  1

  عددهشت میلیون وچهل وچهار هزار دو به عددبنویس

  ناشناس 21 روز قبل
  2

  ۷

  ناشناس 27 روز قبل
  0

  سلام‌دوست‌من‌میشه‌کمکم‌کنی

  ناشناس 4 ماه قبل
  -1

  😐

  -1
  ناشناس 4 ماه قبل

  هشت میلیون و چهارصد هزاربه عدد

  Mahsa 5 ماه قبل
  -1

  خیلی خوب بود

  -1
  Mahsa 5 ماه قبل

  هفتصدو شش میلیارد و پنجاه و هفت میلیون و هزار و هشت

  امیر 6 ماه قبل
  -1

  هفتصدو شش ملیاردو پنجاه وهشت ملیون وهزارودو

  مریم 6 ماه قبل
  3

  هشت میلیارد و هشت میلیون ه هشت هزار و هشت باعدد میخوام

  ناشناس 7 ماه قبل
  0

  بیست و چهار میلیارد و نود هشت میلیون و صد هشتاد هزار و دو

  ناشناس 7 ماه قبل
  0

  سلام.هشت میلیاردو هشت میلیونو هشت هزار.به عدد ممنون

  ناشناس 7 ماه قبل
  -2

  عدد هست میلیاردو هست میلیونو هشت هزار

  ناشناس 7 ماه قبل
  -2

  8ملیاردو234ملیون 97هزارو50 بزرگترین رقم دراین عددکدام است

  صدر 7 ماه قبل
  -2

  من عدد هشتصد وهشت میلیون و بیست رو میخوام به رقم

  حدیث 7 ماه قبل
  3

  اصلن خوب توزیح نمیدن

  ناشناس 7 ماه قبل
  0

  هشت میلیاردو هشت به بعد

  نگین 8 ماه قبل
  3

  عدد هفصد و هشت میلیون و نهصد و نودو نه هزار و چهار صد

  ناشناس 12 ماه قبل
  1

  چهل میلیلردوچهارصدوهفت هزارویک

  ناشناس 12 ماه قبل
  -2

  چهل میلیلردوچهارصدوهفت هزارویک رابه عدد بنویس

  آیسا 1 سال قبل
  -2

  اگر ما عدد 4 رقمی به بالا داریم باید در وست هر 3 رقم یک خط قرار بدیم تا به راحتی آن را بخوانیم

  Alla 1 سال قبل
  -2

  جواب میشه :۸/۰۰۸/۰۰۸/۰۰۸

  لیلا خرمی 1 سال قبل
  1

  هشت میلیاردوهشت میلیون وهشت هزاروهشت

  دینا 2 سال قبل
  0

  من این عددو میخوام هشت میلیارد و هشت ملیون و هشت هزار و هشت شما یه چیزی دیگه میگید تورو خدا بگید

  ناشناس 2 سال قبل
  -1

  لطفا جواب بدید دوستان🙏

  2
  ناصر 8 ماه قبل

  هشت میلیاردهشت میلیون وهشت هزار وهشت

  اصلا خوب توضیح نمید 2 سال قبل
  -2

  😴😴😴😴😴

  2
  فاطمه 3 ماه قبل

  ج

  برای ارسال نظر کلیک کنید