توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  وابسته وابسته در ادبیات دوازدهم

  1 بازدید

  وابسته وابسته در ادبیات دوازدهم را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  وابسته های وابسته درس 8 و 9 فارسی دوازدهم

  عبارتند از:

  1- ممیّز: معمولاً! برای شمارش تعداد یا اندازه و وزن موصوف میان عدد  ومعدود ( صفت شمارشی وموصوف آن ) اسمی می آید

   که وابسته ی عدد است وممیّز نام دارد .

   ممیّز با عدد همراه خود  یک جا وابسته ی هسته است . مانند پنج فروند هواپیما  /هفت فرسخ راه /دو تخته فرش/ دو دست لباس    

     نکته  : ممیّز همیشه وابسته ی صفت شمارشی نیست ؛  

   گاهی  وابسته ی صفت های مبهم یا پرسشی  می شود .مانند:  چند کیلو پسته

  2- صفت ِ صفت: هرگاه دوصفت دنبال هم بیایند  وصفت دوم شدّت وضعف صفت اوّل را بیان کند  صفت دوم را « وابسته ی وابسته » و« صفت صفت » می گویند .                                                                   

    نکته : 1- صفت صفت را نباید با تعداد صفت برای موصوف اشتباه گرفت                                        

            مانند : مرد خوش لباس قد بلند

    نکته : 2 صفت صفت  اغلب در باره ی رنگ ها به کار می رود

   . به ندرت صفاتی مانند : « واقعی، حقیقی ، ظاهری و... در توصیف صفات دیگر به کار می روند  مانند: انسان موفّق  واقعی

  مثال:پیراهن آبی روشن /

  3-مضاف الیه مضاف الیه : 

  هرگاه بیش از یک اسم یا ضمیر بعد از هسته بیایند فقط اسم یا ضمیر اوّل وابسته ی پسین وازنوع مضاف الیه است

   سایر اسم ها یا ضمایر پس از آن همه وابسته ی وابسته واز نوع مضاف الیه مضاف الیه  هستند 

   مانند: کوه های بلند سربه فلک کشیده ی شمال ایران زمین/ زنگ مدرسة ما / کتاب تاریخ ایران / محوطة میدان شهر

    ( کوه : هسته ) ، ( بلند : صفت بیانی) ،( سربه فلک کشیده : صفت بیانی ) ،( شمال : مضاف الیه ) ، (ایران زمین: مضاف الیه مضاف الیه ) 

  4- قید صفت :مانند  دانش آموز فوق العاده زیرک  که « فوق العاده» قید « زیرک» که صفت است ،  می باشد .

  مثال دیگر:هوای نسبتا خوب / دوست بسیار مهربان من / 

  5-صفت مضاف الیه : مضاف الیه می تواند هر یک از صفات پیشین یا پسین را بپذیرد

   ؛ بنابراین صفتِ مضاف الیه هم نوع پیشین دارد وهم نوع پسین .مانند: سخنان گهربار این دوست قدیمی من  

   ( این : صفت مضاف الیه  برای دوست و وابسته ی پیشین  ) ، ( قدیمی : صفت مضاف الیه برای دوست و وابسته ی پسین ) ، ( من : مضاف الیه  مضاف الیه ) 

  مثال دیگر:کتاب پسر بزرگتر /  کتاب این پسر / دانش آموز پایة دوازدهم /  اسیر این جهان /  یاد آوری خاطرة دلپذیر /      نکته : برای درک  وابستگی کلمات در گروه ، این نکته را فراموش نکنید کهوابسته های پیشین غالبا وابسته ی اوّلین اسم پس از خود هستند و وابسته های پسین ، وابسته ی اوّلین اسم پیش از خود ؛ بنابراین نباید توقّع داشته باشید ، همه ی کلمات ، وابسته ی هسته باشند .

  منبع مطلب : kelk1341.blogfa.com

  مدیر محترم سایت kelk1341.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  وابسته ی وابسته

   بحث وابسته ی وابسته ازجمله مباحثی است که دانش آموزان عزیزدرمواجهه باآن دچارمشکل می شوندوازاین که درکنکورسوال شود می ترسند.درصورتی که بحث وابسته ی وابسته باکمی دقت واعتمادبه نفس تبدیل به آسان ترین ودوست داشتنی ترین بحث هامی شود.

  انواع وابسته ی وابسته:

  1- مضاف الیه مضاف الیه = کیف پسرهمسایه

  2- صفت مضاف الیه که خوددونوع است:

  الف: هسته + -ِ +یکی ازصفت های اشاره،مبهم،شماره و... + مضاف الیه

  مثال:کیف آن مرد / پیراهن فلان کس / آموزش سه زبان

  ب:هسته + -ِ + مضاف الیه + صفت بیانی = دیوارباغ سبز/کتاب خواهرکوچک تر

  3- قیدصفت = دانش آموزبسیارمؤدب / کتاب کاملاًمفید

  4- ممیّز= دوکیلو شکر / چهارفروندهواپیما

  5- صفت صفت = ماشین سبزیشمی / مدادقهوای روشن

  1- وابسته ی وابسته حداقل دریک گروه سه واژه ای اتفاق می افتدالبته بدون احتساب نقش نمای اضافه.

  2- اگردرگروه سه واژه ای هسته دروسط گروه باشد وابسته وابسته هرگزوجودنخواهدداشت.

  3- اگردرگروه سه واژه ای بعدازهسته صفت بیانی بیایدوابسته ی وابسته هرگزوجودنخواهدداشت.

  4- اگربعدازهسته، نقش نمای اضافه وبعدازآن کلمه ی تنوین دارعربی بیایدحتماوابسته وابسته ازنوع قیدصفت خواهیم داشت.

  5- اگربعدازهسته،نقش نمای اضافه وبعدازآن یکی ازصفت های اشاره ،مبهم،شمارشی بیایدحتما وابسته ی وابسته ازنوع صفت مضاف الیه خواهیم داشت.

  6- تمامی واحدهای شمارش فارسی وابسته ی وابسته هستندازنوع ممیّز.

  7- وابسته ی وابسته ازنوع صفت صفت مخصوص رنگ هاست.

  نکته:

  برای دانستن وابسته ی وابسته اولابایدهسته رابه خوبی درگروه بشناسیم وپیداکنیم بعدبه دنبال وابسته هایش بگردیم حالااگرتمامی وابسته هامتعلق به خودهسته باشند دیگروابسته ی وابسته ای نخواهیم داشت ولی اگر بعضی ازوابسته هامتعلق به هسته نباشند ومربوط به وابسته ای باشندکه قبل یابعدازآن آمده است آن جاست که وابسته ی وابسته خودرانشان خواهددادویکی ازانواع ذکرشده دربالاخواهدبود.

  مثال: این دوکتاب مفید کلاس

  درمثال بالا«کتاب» هسته ی گروه است ودووابسته ی پیشین ودووابسته ی پسین داردکه هرچهاروابسته جداجدامتعلق به کتاب است.لذادراین گروه وابسته ی وابسته نخواهیم داشت.

  مثال:اولین شرکت کننده ی المپیادادبی

  دراین مثال «شرکت کننده»هسته ی گروه است ویک وابسته ی پیشین ودووابسته ی پسین دارداما «اولین»و«المپیاد»کاملاًمتعلق به هسته اندولی «ادبی»مستقیماًمتعلق به هسته نیست بلکه وابسته ی «المپیاد»است،لذاالمپیادوابسته ی هسته وادبی وابسته ی وابسته است ازنوع صفت مضاف الیه.

  منبع مطلب : ebipiryaee.blogfa.com

  مدیر محترم سایت ebipiryaee.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  تدریس ادبیات کنکور -وابسته ی وابسته - استاد منتظری - موسسه حرف آخر

  مرورگر شما از این ویدیو پشتیبانی نمیکنید.

  منبع مطلب : www.aparat.com

  مدیر محترم سایت www.aparat.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  محمد مهدی میاور : خدا خیرتون بده

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  نازنین محمدزهی 8 ماه قبل
  -1

  میشه جواب این رو بدید

  دو دست لیوان

  اسمان ابی نیلی

  نوع وابسته های وابسته را در ترکیب های زیر مشخص کنید

  0
  سارینا 1 ماه قبل

  دست ممیز هست

  نیلی هم صفت صفت هست

  در راه دانش 12 ماه قبل
  0

  عالییی خیلی سپاس گزارم از زحمتاتون واقعا خیلی کمک کردین. ،

  علیرضا نقی زاده 1 سال قبل
  1

  واقعا مطالب خیلی خوب و کامل بود برای دوستان دوازدهمی خیلی خوبه برای کنکور

  ممنون بابت زحماتتون❤

  ناشناس 1 سال قبل
  -2

  ..

  محمد مهدی میاور 2 سال قبل
  6

  خدا خیرتون بده

  محمد مهدی میاور 2 سال قبل
  1

  خدا خیرتون بده

  برای ارسال نظر کلیک کنید