توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  چرا باید از معاشرت با همنشین بد پرهیز کنیم

  دسته بندی :
  1. اسک 98
  2. مطالب سایت
  114بازدید

  چرا باید از معاشرت با همنشین بد پرهیز کنیم را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  خودارزیابی درس چهارم همنشین صفحه 33 فارسی نهم

  جواب خودرازیابی صفحه ۳۳ کتاب فارسی پایه نهم خودارزیابی درس چهارم همنشین از سایت نکس لود دریافت کنید.

  1. در متن درس، چه کسانی به عنوان مشاوران خوب، معرّفی شده اند؟
  پدر و مادر، معلّمان دلسوز و مرّبیان با تجربه
  2. به نظر شما چرا سعدی، پسر نوح (ع) را با سگ اصحاب کهف، مقایسه کرده است؟
  3. چرا باید از معاشرت با همنشین بد، پرهیز کرد؟

  جواب

  2. چون سگ موجودی پست است، به خاطر هم نشینی با نیکان به بالاترین مرحله رسید. پسر نوح با بدان همنشینی کرد، مقام پستی یافت
  3. از دیدگاه نهج البلاغه نمی توان با هر کسی دوست شد. با اهل ر- همان کسانی که در گرفتاری، در پشت سر و پس از مرگ، مراقب دوست نیستند – با افراد فرومایه که انسان را به بدبختی می کشانند،با انسان های دنیا طلب، خطرناک، دروغگو، پست و فرومایه، چاپلوس، بخیل، فاسد، عیبجو، سخن چین، کسانی که هر روز به رنگی در می آیند و با آدم های احمق و نادان نمی توان دوستی و معاشرت نمود. فراموش نکنیم اگر با افراد نادرست دوستی کنیم از شرشان ایمن نخواهیم ماند و به سرنوشت دوستی با خاله خرسه دچار خواهیم شد. اگر احتیاط های لازم را رعایت نکنیم و با هر کسی دوست شویم و باهر انسان آلوده دامانی هم صحبت گردیم، دل بیمار خواهد شد و چشم بصیرت را از دست خواهیم داد و همه ی اینها عوامل سقوط و تباهی انسان خواهد بود.

  منبع مطلب : nexload.ir

  مدیر محترم سایت nexload.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  درس چهارم فارسی نهم کلاس92

  ز
  )ادامه حکایت(
  خسرو از وفور دانش و حضور جواب او، شگفتی تمام نمود. گفت:ای پیر
  ،اگر تو را چندان درین بستان سرای کون )به استعاره از گیتی (و فساد
  بگذارند که ازین درخت میوه به من تحفه اری ،خراج این باغستان تو را
  دهم.القصه اومید بوفا رسید درخت میوه اورد و تحفه به پادشاه برد و وعده
  به انجاز پیوست این افسانه از بهر ان گفتم تا انکه معماری این مزرعه به تو
  مفوضست نگذاری که بی عمارت گذارند و خزانه را جز به مدد ریعی که از
  زراعت خیزد ،مامور دارند و چون پادشاه برین سنت و سیرت رود و انتهاج
  سبیل او برین و تیرت باشد ،لشکر و اتباع مراسم او کردن هیچ چاره دیگر
  نتواند بود .
  پس رعیت ایمن و ملک ابادان و خزانه مستغنی ماند و پادشاه را خرج کیسه
  مظلومان نباید ککردند و ملوم و مذموم در افواه خلق افتادن بید خاطیه و
  باخری عاطیه و اما شرع که کارگاه دیگر بدو سپردند . غم کار این مزرعه و
  خرابی عمارت آن کم تر خورد و اگر دنیا و مافیا بدو دهند یا از او بستانند ، به
  گوشه ی چشم همت به دان باز نگرد . چیزی نهند که دیگران برند وذخیره
  نگذارند که دیگران خورند.
  مرزبان نامه)سعد الدین وراوینی(

  سعد الدین وراوینی
  سعدالدین وراوینی مترجم مرزبان نامه این کتاب را در بین سنوات 608 – 622 ه . ق . در آذربایجان به زبان فارسی و به سبک و شیوه ی زمان خود
  برگردانیده است. سعدالدین از ملازمان خواجه ابوالقاسم ربیب الدین هارون بن علی بن ظفر دندان وزیر اتابک ازبک بن محمدبن ایلدگز از اتابکان
  آذربایجان که از سنه 607 تا 622 در آذربایجان و آران سلطنت داشت بوده است ، آن کتاب مستطاب را به نام او موشح نموده است . سعدالدین مانند
  اغلب دبیران و کتاب فاضل زمان خود شاعر نیز بوده است و در مرزبان نامه قطعه ای است که سعدالدین در وقت تسلیم کتاب به خواجه ربیب الدین وزیر
  گفته ومطلع آن این است :
  وزیر عالم عادل، ربیب دولت و دین
  ایا به طوع فلک ،طاعت توورزیده .
  توسط شخص دیگری به نام قاضی ملطیوی ترجمه شده اما زیبایی مرزبان نامه سعدالدین وراوینی را ندارد و نشان می » روضة العقول « این کتاب با نام
  دهد که هنر و استعداد سعدالدین وراوینی سبب ماندگاری و جهانی گشتن مرزبان نامه مرزبان بن رستم شده است.
  در مورد وراوین جای بحث است .علامه محمد قزوینی وراوین را شهری در یک منزلی اهر ذکر نموده و به سمت و سوی آن اشاره نکرده است .
  نزدیک ترین کلمه به وراوین روستای وردین در یک فرسنگی اهر است اما مشکین شهری ها یا خیاوی ها دوست دارند آن را با وراوی یکی بگیرند و
  سعدالدین وراوینی را از افتخارات منطقه خود قلمداد کنند اگر به سایت های مشکین شهری ها بروید چنین عباراتی خواهید یافت:
  به روایاتی نام قدیم مشکین « شهر اورامی و یا وراوی محل تولد سعد الدین وراوینی دانشمند و مترجم مرزبان نامه در قرن ششم هجری قمری بوده
  » است
  اما این ادعای آنها با اشکال مواجه است، زیرا به نوشته حمداله مستوفی در نزهة القلوب ،همزمان با وراوی یا اورامی ، خیاو که نام کنونی آن مشکین
  شهر است وجود داشته پس وراوی نمی تواند همان خیاو یا مشکین شهر باشد .
  تومان پیشکین ؛ درین تومان هفت شهرست : پیشکین و خیاو و انار و ارجاق و اهر و تکلفه و کلیبر ، پیشکین از اقلیم « : مستوفی در نزهة القلوب آرد
  چهارم است . در اول وراوی می خواندند چون پیشکین گرجی حاکم آنجا شد بدو معروف گشت . هوایش به عفونت مایل جهت آنکه شمالش را کوه
  سبلان مانع است و آبش از کوه سبلان می آید و غله و میوه بسیار باشد و اهل آنجا شافعی مذهب اند و بعضی حنفی و بعضی شیعه . حقوق دیوانیش پنج
  ». هزار و دویست دینارست ، و ولایتش به اقطاع لشکر مقرر است کمابیش پنج تومان مقرری دارد
  اما پیشکین یا وراوی کجاست؟
  اگر نوشته ی حمداله مستوفی را در نظر بگیریم این شهر در جنوب سبلان بوده در حالی که خیاو یا مشکین شهر در شمال سبلان واقع است .در دوره
  پهلوی اول همزمان با تغییرات نام بسیاری از شهرها نام خیاو به مشکین شهرتغییر یافت گفته اند چون رضا شاه از طبیعت این منطقه خوشش آمد به
  دستور وی این منطقه مشکین شهر نامیده شد . و تا آنجا که من اطلاع دارم قبل از این دوره هیچگاه این منطقه نامش مشکین شهر نبوده است .
  راجع به سعدالدین وراوینی اطلاعات چندانی در دست نیست اما چون از ملازمان خواجه ابوالقاسم ربیب الدین بوده می توان زمان و مکان زندگی وی را
  مشخص کرد .

  ر
  یا ربی بالدوله و الدین » ربی بالدین « با توجه به قراین و شواهدی، برخی احتمال داده اند که او اصلاً اهل خراسان بوده است . لقب پدر وی را نیز
  ذکر کرده اند که وزیر محمدبن بیشکین از اتابکان آذربایجان بوده است .
  ابوالقاسم هارون اصلاً از جمله کاتبان بوده و نسوی از دیرپایی او در مناصب دیوانی یاد کرده است. از میان منابع تنها ابن فوطی به نقل از تاریخ
  نصر هالدین بیشکین، وی را وزیر نصر تالدین ابوبکر بیشکین، چهارمین اتابک آذربایجان دانسته است. وی مدتی وزارت ازبک بن محمد بن ایلدگز
  جانشین ابوبکر را نیز برعهده داشت و در این دوران شهرت و اعتبار بسیاری به دست آورد. از مدت وزارت او و تاریخ آن اطلاعی در دست
  نیست.
  پس از استیلای سلطان جلا لالدین مینکبرنی بر آذربایجان در 622 ق/ 1225 م، ابوالقاسم از وزارت کناره گرفت و در تبریز گوشه عزلت گزید و به
  عبادت مشغول شد .
  درباره زندگانی ابوالقاسم، پس از این تاریخ هیچ اطلاعی در دست نیست. ابن فوطی تاریخ وفات وی را در 620 ق/ 1223 م ذکر کرده که درست
  نمی نماید. به گفتة نسوی، ابوالقاسم تا 624 ق حیات داشته و قطعاً درگذشت او پس از این تاریخ بوده است .
  ابوالقاسم هارون به عنوان وزیری فاضل و هنرپرور شهرت به سزایی یافت. برجسته ترین کار وی، تشویق سعدالدین وراوینی به اتمام ترجمه و
  اصلاح مرزبان نامه، تألیف مرزبان بن رستم بود. سعدالدین که از ملازمان و ندیمان ابوالقاسم به شمار می رفت، این کتاب را به نام او نگاشت و در
  مقدمه و ذیل آن به سبب مساعدت و حمایتهای همه جانبة وزیر، وی را مورد تمجید و ستایش بسیار قرار داد و نیز در قصید های او را مدح گفت .
  ابوالقاسم پس از کناره گیری از وزارت، خانه خود را در تبریز به مدرسه تبدیل کرد و کتابخانه بزرگی نیز در جامع آن دیار ساخت که در آن زمان از
  شهرت و اعتبار خاصی برخوردار بود. کتابهای بسیاری به کوشش او در رشته های مختلف چون طب، تفسیر، تاریخ ادبیات در آنجا گرد آمد و وی
  10 نفر کاتب را به استنساخ این کتب گماشت .
  علاوه بر سعدالدین وراوینی، رک نالدین دعویدار قمی از معروف ترین ستایشگران ابوالقاسم بود که وی را در چندین قصیده به عربی و فارسی
  ستوده است . ابن فوطی نیز تنها یک بیت از قصید های که قاضی افض لالدین در مدح وزیر سروده، نقل کرده است.
  سعدالدین وراوینی در روزگاری می زیست که زبان ترکی زبان امیران و درباریان بود و او حتماً با زبان ترکی آشنایی بسیار داشت کتاب مرزبان
  نامه در اصل به زبان طبری نوشته شده و و سعدالدین آن را به زبان فارسی ترجمه کرده و او قطعاً با این دو زبان کاملاً آشنا بوده کتابی که که
  امروزه به نام مرزبان نامه با ترجمه سعدالدین وراوینی در دست است نشانگر تسلط کامل مترجم به زبان عربی است.پس سعدالدین وراوینی به
  چهار زبان بزرگ دنیای عصر خود مسلط بوده است . این که زبان اصلی وی چه بوده نیاز به تحقیقات بیشتر دارد اما می توان حدس زد که زبان
  آذری قدیم که با زبان طبری قدیم )زبان اصلی مرزبان نامه ( در زمان زندگی مترجم در این دیار رواج داشته و سعدالدین وراوینی در ترجمه کتاب
  از آن بهره گرفته است.
  ابوالقاسم هارون، ربی بالدین هارون بن علی بن ظفر ) 624 ق/ 1227 م(، وزیر مشهور ازبک بن محمد بن ایلدگز، آخرین اتابک آذربایجان است.
  مهمترین مأخذ در این باره، به ویژه دوران وزارتش، کتاب سیرت جلا لالدین مینکبرنی نوشتة نسوی وقایع نگار معاصر وی است. نسوی در این کتاب
  روایات بسیاری از وی نقل کرده که ظاهراً از خود او شنیده است و بخشی از آن مربوط به وقایع و حوادث زندگی خود ابوالقاسم بوده است و همین
  نکته به این منبع اعتبار بیشتری می بخشد ..

  خود ارزیابی
  1 - در متن درس چه کسانی به عنوان مشاوران خوب معرفی شده اند؟
  پدر و مادر، معلّمان دلسوز و مرّبیان با تجربه
  2 - به نظر شما چرا سعدی، پسر نوح)ع( را با سگ اصحاب کهف مقایسه کرده است؟
  چون سگموجود پست است، به خاطر هم نشینی با نیکان به بالاترین مرحله رسید. پسر
  نوح با بدان همنشینی
  کرد.مقام پستی یافت
  3 -چرا باید از معاشرت با همنشین بد پرهیز کرد؟
  از دیدگاه نهج البلاغه نمی توان با هر کسی دوست شد. با اهل ر- همان کسانی که در
  گرفتاری، در پشت سر و پس از مرگ، مراقب دوست نیستند- با افراد فرومایه که انسان
  را به بدبختی می کشانند، با انسان های دنیا طلب، خطرناک، دروغگو، پست و فرومایه،
  چاپلوس، بخیل، فاسد، عیبجو، سخن چین، کسانی که هر روز به رنگی در می آیند و با
  آدم های احمق و نادان نمی توان دوستی و معاشرت نمود. فراموش نکنیم اگر با افراد
  نادرست دوستی کنیم از شرشان ایمن نخواهیم ماند و به سرنوشت دوستی با خاله خرسه
  دچار خواهیم شد. اگر احتیاط های لازم را رعایت نکنیم و با هر کسی دوست شویم و با
  هر انسان آلوده دامانی هم صحبت گردیم، دل بیمار خواهد شد و چشم بصیرت را از دست
  خواهیم داد و همه ی اینها عوامل سقوط و تباهی انسان خواهد بود.

  گفت و گو کنید
  1 -دربارة آیات، روایات و داستان ها و اشعار دیگری که دربارة دوستی و دوست یابی دورة
  نوجوانی شنیده یا خوانده اید، گف توگو کنید.
  *روایت:
  امام حسن مجتبی)ع( در بستر بیماری بود و پس از آن مسمومیت که به شهادتش منجر شد، در دیداری که جُناده )از اصحاب وی( با حضرت داشت،
  امام چنین توصیه فرمود
  اِصْحَبْ مَنْ اِذا صَحِبْتَهُ زانَکَ، وَاِذا خَدمْتَهُ صانَکَ وَ اِذا اَرَدْتَ منه مَعوُنَةً اَعانکَ و
  با کسی همنشینی و مصاحبت و دوستی کن که :
   هرگاه با او همنشین شدی، مایه آراستگی تو باشد
   آنگاه که خدمتش کنی، تو را نگهبان باشد
   هرگاه از او یاری خواستی، کمکت کند
   اگر سخنی گفتی، تو را تصدیق کند
   اگر )بر دشمن( حمله بردی، قدرت وصولت تو را بیفزاید
   اگر دستت را به فضل و نیکی دراز کردی، او هم دست، پیش آورد
   اگر در تو )و زندگیت( رخنه ای پدید آمد، آن را برطرف سازد
   اگر از تو نیکی دید، آن را در شمار و حساب آورد
   اگر چیزی از او طلبیدی، عطا کند
   و اگر تو ساکت بودی )و چیزی نخواستی( او آغاز کند )و نیازت را برطرف سازد(.
  *اشعار:
  *تو اول بگو با کیان زیستی پس آنگه بگویم که توکیستی
  *می رود در سین هها از سین هها * * * از ره پنهان صلاح و کینه ها
  صحبت صالح تو را صالح کند * * * صحبت طالح تو را طالح کند
  *همنشین تو از تو به باید تا تو را دانش و دین بیفزاید
  *رفیق بی وفا را کمتر از دشمن نم یدانم * * * شوم قربان آن دشمن که بویی از وفا دارد

  2- درباره بیت زیر گفت و گو کنید .
  دیدار یار غایب، دانی چه ذوق دارد؟ اَبری که در بیابان بر تشنه ای ببارد
  *میدانی دیدار کسی که در میان ما نیست چقدر ذوق دارد همانند بارانی
  است که در بیابان بر فرد تشنه ای ببارد.

  منبع مطلب : farsi-salari.blogfa.com

  مدیر محترم سایت farsi-salari.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  پرهیز از همنشین بد

  از آنجا که آدمی موجودی اجتماعی است، نیاز به رفیق و همدم دارد. اما رفیق او باید شایستگی دوستی و رفاقت داشته باشد، تا فرد را در طی مسیر حق و الهی یاوری نماید. از طرفی حس دوست خواهی و میل به رفاقت، حقیقتی است که خدای تعالی در نهاد آدمی قرار داده است اما رفیق با نظر به پاکی یا ناپاکیش نقش مهمی در سرنوشت انسان دارد تا جایی که او را به قعر جهنم یا به اوج خوشبختی و کمال می‌کشاند

   معیارهای دوستان حقیقی 

  مرحوم پدرم به مناسبتی این شعر را برایم خواند:  معیار دوستان دغل روز حاجت است قرضی برای تجربه از دوستان طلب. 

  معیارهایی که می‌توان در سایه آنها، دوستان حقیقی و معاشران واقعی را شناخت عبارتند از: ایمان به خدا و قیامت، عمل صالح، آگاهی و معرفت دینی، خلوص و اخلاص، مهربانی و مهرورزی، وقار و آرامش، دگردوستی و دلسوزی، ادب و متانت، صفا و صمیمیت، راستی و درستی، عفو و گذشت و...

  پس شایسته است آدمی با فردی که دارای این اخلاق پسندیده است دوستی و رفاقت کند و با وی همنشینی کند تا از انفاس قدسیه و برکات این اخلاق خداپسندانه بهره‌مند گردد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: " کسی که خداوند خیر عظیمی برایش بخواهد، رفیق و دوستی شایسته و صالح نصیبش می‌کند، تا اگر حقایق الهی و حلال و حرام و خواسته‌های حق را فراموش کند، به یادش آورد و اگر به آنها توجه نماید، او را برای به اجر گزاردنش یاری می‌دهد.
  همنشینی با مردگان: از کودکی این شعر را در مدرسه وخانه به ما آموختند:همنشین تو از تو به باید  / تا تورا عقل ودین بیفزاید. 

  از طرفی همنشین ناصالح، افراد را فاسد و جهنمی می‌سازد چنانکه حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: ".... همنشینی با مردگان، فاسد کننده قلب است."
  گفته شد: ای رسول خدا! همنشینی با مردگان چیست؟
  فرموند: رفاقت و معاشرت با هر که از جاده ایمان منحرف بوده و نسبت به احکام الهی کناره گیر است و از عمل به آن امتناع دارد و نیز فرمودند که تنها زیستن بهتر از همنشین بد است. معاشرت با افراد نادان و ناباب، دین و دنیا و آبروی انسان را بر باد ‌داده و آدمی را از عنایات الهی محروم می‌نماید.
  اشعاری که ملاحظه می کنید درباب پرهیز از همنشین بد می باشد که توسط بزرگ شعرای ایران سروده شده .البته شعر و احادیث فراوانی در همین زمینه وجود دارد که که به مناسبت دیگری خواهم نوشت.

  ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

  با بدان کم نشین که بد مانی /  خو پذیر است نفس انسانی  (سنایی)

  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

  نازنینی چو تو پاکیزه دل و پاک نهاد / بهتر آنست که با مردم بد ننشینی  (حافظ)

  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

  شرف نفس اگر همی خواهی  / با فرو مایه قیل و قال مکن    (سعدی)

  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

  مکن هم نشینی به هر بد سرشت / که دزدد ازو طبع تو خوی زشت

  طلب کردم زدانایان یکی پند / مرا گفتند بانادان نپیوند

  از هم نفسی که رنج دل خواهی برد  /  حقا که هزار بار تنهایی بــه

  منبع مطلب : ghasemmolla.blogfa.com

  مدیر محترم سایت ghasemmolla.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 8 روز قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید