توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  چند جمله که ندا و منادا داشته باشد

  1 بازدید

  چند جمله که ندا و منادا داشته باشد را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  جمله و منادا

  مثال ۱ :  خداوند همه ی موجودات را دوست دارد.

   مثال۲ : پدر ومادردو نعمت الهی هستند.

   مثال ۳ : ادب بهترین سرمایه ی زندگی است.

  نکته ی طلایی ۱ :  گاهی یک فعل به تنهایی یک جمله ی کامل است.

  مثال۱  :      گل لبخندی زد و گفت : " من زیبا هستم  امّا خدا از همه ی گل ها زیبا تر است. "

                   -----------     ---        ------------               --------------------------

                           ۱               ۲                    ۳                                ۴

  مثال ۲: نسیم آرام می وزید و دست مهربان خود را بر سر گل ها و برگ ها می کشید. گفتم : "

                          -------------      --------------------------------------    --------

                                ۱                                ۲                                                    ۳

            نسیم چه مهربان است ! "

           ---------------------

                        ۴

  نکته ی طلایی ۲ : اساس و پایه ی یک جمله فعل است ؛ زیرا فعل معنا و مفهوم جمله را کامل می کند.  

  هیچ زحمتی بدون پاداش نیست. ( نیست )       بیش از همه  ممنون سختی ها باش.( باش )

  نکته ی طلایی ۳ : گاهی فعل از جمله حذف می شود. فعل حذف شده در شمارش جمله به حساب می آید.

   مثال ۱  : از مکافات عمل غافل مشو / گندم از گندم بروید ، جو زجو ( بروید )

    دراین مثال فعل( بروید) در آخر جمله حذف شده است.

  نکته ی طلایی 4 : یکی از موضوعاتی که در شمارش جمله به حساب می آید، ( منادا ) است.

  * منادا چیست ؟به کسی یا چیزی که آن را صدا بزنیم یا مورد خطاب قرار دهیم ، منادا می - گویند. 

  مثال ۱ :    ای ایران ، تو را دوست دارم. ( ایران  : منادا )

  مثال ۲ :   ای خدا، پدر و مادرم را به تو می سپارم. ( خدا : منادا )

  نکته ی طلایی 5 :  منادا معمولاً با یکی از نشانه های ندا می آید. نشانه های ندا عبارتند از:

  ای :   ای مادر ، امید وارم که دختر خوبی برایت باشم. ( مادر :  منادا )

  یا :   یا رب ، تو چنان کن که پریشان نشوم.   ( رب : منادا ) واژه ی ( رب ) به معنی خداوند است.

  نکته ی طلایی 6 : گاهی حرف ندا  نشانه ی ( الف ) است که بعد از منادا می آید.

   مثال۱ : سعدیا ، مرد نکو نام نمیرد هرگز / مرده آن است که نامش به نکویی نبرند.

              ( سعدی : منادا   / الف : حرف ندا )

  مثال ۲ :  پروردگارا ، ما را به راه راست هدایت فرما. ( پروردگار : منادا  /  الف : حرف ندا )

   نکته ی طلایی 7 :  گاهی منادا بدون حرف ندا می آید. باید به آهنگ جمله که حالت خطابی است ، بیش تر توجّه شود.

  مثال ۱ :  پدر،  از همه ی زحمات شما سپاسگزارم.   (  پدر : منادا    /   حرف ندا : حذف شده )

  مثال۲ :  فرزندم ، قدر دان زحمات پدر و مادر خود باش. ( فرزندم : منادا / حرف ندا : حذف شده )

  * نکته ی فوق طلایی :  منادا در شمارش جمله به حساب می آید.

  مثال :  دختر گلم ، فرصت ها دیر می آیند، به آهستگی در می زنند و زود می روند. ( 4 جمله )

               -------         ---------------              ----------------         ---------

  توجّه : بعد از منادا نشانه ی ویرگول می آید.


  منبع مطلب : farsi5o6.blogfa.com

  مدیر محترم سایت farsi5o6.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  تعریف ندا و منادا :: کلاس ششم شهید راضی 2 (پورطاهری)

  زمانی که بخواهیم فردی را مورد خطاب قرار داده و صدا بزنیم از اسلوب خاصی استفاده می کنیم.

  منادا

  در زبان فارسی علامت ندا به سه شکل دیده می شود:
  الف - ای که قبل از اسم می آید مانند  ای خدا، ای خلیفه. مانند: گفت: ای خلیفه اگر فتح را... 
  ب- یا که قبل از اسم می آید مانند یا خلیفه. مانند: فتح گفت: یا خلیفه من سیرم.
  پ- الف که بعد از اسم می آید مانند حافظا - سعدیا - خدایا مثال: خدایا ای داننده رازها.
  توجه: اگر آخر اسمی الف باشد، علامت ندا یا خواهد بود مانند خدایا.
  منادا: اسمی که بعد یا قبل از علامت ندا می آید منادا نامیده می شود مانند خدا، خلیفه، سعدی و حافظ 

  منادامعمولاً با حروف ندا همراه است. ( ای، یا، آی، الف )  ای ایران، دوستت دارم.  خدایا، مرا در زندگی موفّق بگردان.
  گاهی منادا بدون حرف ندا می آید. نیما، غم دل گو که غریبانه بگرییم. ( 3 جمله )
  گاهی حرف ندا وجود دارد ولی منادا حذف شده است.
  ای نام تو بهترین سرآغار. ( 2 جمله )

  یکی از موضوعاتی که در شمارش جمله به حساب می آید، ( منادا ) است.

  منادا چیست؟
  به کسی یا چیزی که آن را صدا بزنیم یا مورد خطاب قرار دهیم ، منادا می گویند. 
  مثال: ای ایران، تو را دوست دارم. ( ایران: منادا )
  مثال: ای خدا، پدر و مادرم را به تو می سپارم. ( خدا: منادا )

  منادا معمولاً با یکی از نشانه های ندا می آید، نشانه های ندا عبارتند از:
  ای: ای مادر، امید وارم که دختر خوبی برایت باشم. ( مادر: منادا )
  یا: یا رب، تو چنان کن که پریشان نشوم.  ( رب: منادا ) واژه  ( رب ) به معنی خداوند است.

  گاهی حرف ندا نشانه  ( الف ) است که بعد از منادا می آید.
  مثال: سعدیا، مرد نکو نام نمیرد هرگز / مرده آن است که نامش به نکویی نبرند.
  ( سعدی: منادا / الف : حرف ند)

  منبع مطلب : razi2-604.blog.ir

  مدیر محترم سایت razi2-604.blog.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  ندا و منادا

  اسمِ بعد از« یا» منادا نامیده می شود.

  زمانی که بخواهیم فردی را مورد خطاب قرار داده و صدا بزنیم از اسلوب خاصی استفاده می کنیم: ای علی / محمّد!

   زمانی که «الله» منادا واقع شد، می تواند حرف ندا حذف شده و به جای «یاالله»، «اللهمّ» قرار گیرد: «قل اللهمّ، مالک الملک»

  زمزمه ششم

   گاهی حرف ندا از اول منادا حذف می شود.لذا باید در تشخیص منادا از مبتدا دقت کرد.بهترین راه تشخیص معنا می باشد،

   منادا کلمه ای است که مورد خطاب قرار می گیرد و معمولا بعد از حروف ندا     می آید. (حروف ندا  :ای ، یا ،ایا ، ا )

  نکمه : اسم های که در جمله مورد خطاب قرار می گیرد منادا هستند .

  زهرا درس هایت را بخوان .  ای یاد تو مونس روانم   / یا مهدی     / خدایا

  منادا                     حرف ندا   منادا          حرف ند ا   منادا     منادا حرف ندا 

  هرگاه کسی یا چیزی را با آهنگی خاص مورد مخاطب قرار دهیم ، به آن منادا گویند. مثال : سعدیا، مرد نکو نام نمیرد هرگز / مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. ( 4 جمله )

  منادا معمولاً با حروف ندا همراه است. ( ای ، یا ، آی ، الف )  ای ایران ، دوستت دارم .  خدایا، مرا در زندگی موفّق بگردان.

  گاهی منادا بدون حرف ندا می آید. نیما، غم دل گو که غریبانه بگرییم. ( 3 جمله )

  گاهی حرف ندا وجود دارد ولی منادا حذف شده است. 

  ای نام تو بهترین سرآغار. ( ای خدا ، نام تو بهترین سرآغاز است. ) 2 جمله

  منادا  در شمارش جمله به حساب می آید.

  یکی از موضوعاتی که در شمارش جمله به حساب می آید، ( منادا ) است.

  * منادا چیست ؟به کسی یا چیزی که آن را صدا بزنیم یا مورد خطاب قرار دهیم ، منادا می - گویند. 

  مثال ۱ :    ای ایران ، تو را دوست دارم. ( ایران  : منادا )

  مثال ۲ :   ای خدا، پدر و مادرم را به تو می سپارم. ( خدا : منادا )

   منادا معمولاً با یکی از نشانه های ندا می آید. نشانه های ندا عبارتند از:

  ای :   ای مادر ، امید وارم که دختر خوبی برایت باشم. ( مادر :  منادا )

  یا :   یا رب ، تو چنان کن که پریشان نشوم.   ( رب : منادا ) واژه ی ( رب ) به معنی خداوند است.

  گاهی حرف ندا  نشانه ی ( الف ) است که بعد از منادا می آید.

   مثال۱ : سعدیا ، مرد نکو نام نمیرد هرگز / مرده آن است که نامش به نکویی نبرند.

              ( سعدی : منادا   / الف : حرف ندا )

  مثال ۲ :  پروردگارا ، ما را به راه راست هدایت فرما.  ( پروردگار : منادا  /  الف : حرف ندا )

  گاهی منادا بدون حرف ندا می آید. باید به آهنگ جمله که حالت خطابی است ، بیش تر توجّه شود.

  مثال ۱ :  پدر،  از همه ی زحمات شما سپاسگزارم.   (  پدر : منادا    /   حرف ندا : حذف شده )

  مثال۲ :  فرزندم ، قدر دان زحمات پدر و مادر خود باش. ( فرزندم : منادا / حرف ندا : حذف شده )

   منادا در شمارش جمله به حساب می آید.

  مثال :  دختر گلم ، فرصت ها دیر می آیند، به آهستگی در می زنند و زود می روند. ( 4 جمله )

               -------         ---------------              ----------------         ---------

  توجّه : بعد از منادا نشانه ی ویرگول می آید.

  منبع مطلب : ramshirsedaghat.blogfa.com

  مدیر محترم سایت ramshirsedaghat.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  هانیه : عالی ممنون

  نیایش : عالیه

  عالییییییییی بود😍😍 : عالی بود 🌷🌷🌷🌷🌷

  دلین : ای پدرم ممنون که برای ما زحمت میکشی ای وطن من تورا دوست نی دارم

  ناشناس : چند مثال منادا میخواهم

  دلین : ای مادرم امیدوارم دختر خوبی برای تو باشم مادر میشود منادا ای سرزمین زیبای ایران خوشحالم که در تو زندگی میکنم

  مهدیه : خوبه

  k.p.m_b.r_m.g : خیلی ممنون سایت شما خیلی به کار میاد و آموزشی هم هست اطلاعات خیلی خوبی به مردم میدید

  ناشناس : خیلی‌عالی بود‌

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  چند جمله با ندا و منادا 9 روز قبل
  2

  چند جمله با ندا ومنادا

  وانیا 14 روز قبل
  2

  چند تا دیگه هم از نمونه مبادا بزارین غیر از مادر و ایران

  باران💙💜 6 ماه قبل
  -2

  عالللللی👍💙💙💙💙💙💙

  alireza 9 ماه قبل
  1

  واقعا ندا و منادا یک مبحث شیرین هستن.

  مثال:ای فردوسی بزرگ.نام تو در کشور سر بلند است.ای فردوسی میشه منادا چون اولش ای اومده.

  ممنون از سایت خوبتون.خیلی عالی بود

  مدیر 10 ماه قبل
  -2

  دوستان عزیز لطفا این زیر فحش ننویسین نظرتون را کامنت کنین ممنونم از لطفتان

  سلین 11 ماه قبل
  2

  عاااااااااااااااااااااالی بود🥰🥰🥰

  xxx 11 ماه قبل
  1

  سکس کوس کیر

  ناشناس 11 ماه قبل
  0

  کوس سکس

  0
  د 11 ماه قبل

  ابات

  محمدرضا 11 ماه قبل
  1

  من بیست کلمه میخرم ولی ۱۳تا پیدا کردم

  1
  محمدرضا 11 ماه قبل

  میخام

  ویونا مارگارت 11 ماه قبل
  0

  سلام

  معلم امروز درس داد

  ندا حذف شده و منادا معلم هست

  خدایا دوست دارم به قدر کل دنیا

  خدا منادا یا ندا

  ویونا مارگا رت 11 ماه قبل
  0

  فوق‌العاده بود چیزی که بایدو فهمیدم

  شیلا 11 ماه قبل
  -1

  شیلا هستم مرسی از همراهیتون دوست عزیز

  بدون نام 11 ماه قبل
  0

  عالی بود

  ناشناس 11 ماه قبل
  -1

  عالی بود

  متین عشق است 12 ماه قبل
  -1

  عالیه

  فقط جمله های خوبی داشته باشه

  0
  باران💙💜 6 ماه قبل

  چه فدای خودتم می شب😂😂😂خوب😄😄

  آیدا 12 ماه قبل
  -1

  باشه

  1
  آیدا 12 ماه قبل

  محمد از روی درس بخوان منادا و ندا ش رو میخواهم

  پرنسس 12 ماه قبل
  -1

  عالی بوددددد

  setayesh 12 ماه قبل
  0

  خیلی خوب بود ممنون 😘😘😘😘

  حجاب یعنی دوست داشتن خودت 12 ماه قبل
  -2

  ‌ مادر من تورا خیلی دوست دارم مادر منادا ندا ای بوده است که از جمله حذف شده

  ناشناس 12 ماه قبل
  -2

  کساخهعلاعفهکیر

  ناشناس 12 ماه قبل
  -2

  بفرست

  0
  ناشناس 12 ماه قبل

  ۸۵ می خام

  امیرحسین 12 ماه قبل
  -2

  عالی بود

  ناشناس 12 ماه قبل
  0

  من گفتم ۱۰تا شما سه چهار تا مثال دارید

  0
  متین عشق است 12 ماه قبل

  واقعا

  1
  setayesh 12 ماه قبل

  😅😅😅😅

  سودا 12 ماه قبل
  1

  الهی دوستت دارم منادا الهی میشه

  یا محمد منادا محمد

  ای رسولخدا رسول خدا منادا

  به شما مربوط نیست 12 ماه قبل
  2

  خیلی عالی افرین بهتون✨

  امیر علی 12 ماه قبل
  3

  ای ایران عزیز

  علی 1 سال قبل
  0

  عالی

  1
  باران💙💜 6 ماه قبل

  ملکه انگلیس ! فاضتون چیه می سه به منم بگید😝

  3
  ملکه انگلیس 12 ماه قبل

  بد نبود

  علی 1 سال قبل
  -1

  عالی بود

  هانیه 1 سال قبل
  10

  عالی ممنون

  مهدیه 1 سال قبل
  5

  خوبه

  ناشناس 1 سال قبل
  4

  خیلی‌عالی بود‌

  دلین 1 سال قبل
  5

  ای مادرم امیدوارم دختر خوبی برای تو باشم مادر میشود منادا

  ای سرزمین زیبای ایران خوشحالم که در تو زندگی میکنم

  دلین 1 سال قبل
  6

  ای پدرم ممنون که برای ما زحمت میکشی

  ای وطن من تورا دوست نی دارم

  ندا 1 سال قبل
  0

  ممنون من تمام مطالب را یاد گرفتم 😍😍🥰

  . 1 سال قبل
  -1

  خوب بود

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  من چند کلمه منادا میخاستم

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  ندا :ای وطن زیبا

  منادا:وطن جاودانه باشی و سر فراز

  k.p.m_b.r_m.g 1 سال قبل
  4

  خیلی ممنون سایت شما خیلی به کار میاد و آموزشی هم هست اطلاعات خیلی خوبی به مردم میدید

  3
  p.a.r.s.a 1 سال قبل

  هرکی بگه بده خودش اشتباه کرده این مطلب با توضیه کامله

  عالی 1 سال قبل
  -1

  ای مادر دوستت دارم ای میشه ندا مادر میشه منادا

  0
  خیلی خوب بود 12 ماه قبل

  عالی بود خیلی ممنون

  0
  ناشناس 1 سال قبل

  خیلی ممنون

  عالی 1 سال قبل
  3

  عالیییییییییی

  3
  😍😍😍😍 1 سال قبل

  آره

  tina 1 سال قبل
  0

  در ادبیات فارسی برای نادا و منادا

  هیچ وقت نهاد یا گزاره بکار نمیبریم

  ناشناس 1 سال قبل
  3

  خیلی عالی

  parsa 1 سال قبل
  2

  ای وطن خدایا یارب

  برای خطاب کردن و گفت و گو با کسی با نشانه های ندا(ای،یا،ا)استفاده می کنیم

  کلمه ای که هریک از این نشانه ها را داشته باشد ،منادا نامیده می شود.گاهی منادا بدون نشانه می اید مانند وطن.جاودان باشی و سر فراز.

  عالی هست مثال ها 1 سال قبل
  2

  عالی هست مثال هاتون

  بهــــار 1 سال قبل
  2

  عالی بود

  ای کاش ندا داشت 1 سال قبل
  1

  چرا نداره

  ناشناس 1 سال قبل
  5

  چند مثال منادا میخواهم

  ایناز نیک اندیش 2 سال قبل
  0

  مثل یاعلی

  یه بنده خدایی 2 سال قبل
  0

  خییییییییییییلی بد بود😤😭😲

  کککک 2 سال قبل
  -2

  خوبه

  ناشناس 2 سال قبل
  1

  هلو

  1
  بدون نام 1 سال قبل

  من ایرانیم یعنی بودم حالا اومدم ترکیه

  2
  ناشناس 1 سال قبل

  شما کی هستی خارجی یا ایران

  نیایش 2 سال قبل
  9

  عالیه

  9
  عالییییییییی بود😍😍 2 سال قبل

  عالی بود 🌷🌷🌷🌷🌷

  امیر حسین 2 سال قبل
  0

  سلام من نوشتم

  1
  ستاره 2 سال قبل

  خوب بگو

  امیر حسین 2 سال قبل
  1

  خوب بود ممنون

  مهدی 2 سال قبل
  1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  1
  زهرا امانزاده 1 سال قبل

  من فرستادم ولی نشد آخه گوشیم خراب شده یه عالمه متن نبشتع بدم همهاش پاکی شدب مهن مذییر مردسه ی تاشا استن والی ناشید بببخخشیند

  برای ارسال نظر کلیک کنید