توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  چند جمله که ندا و منادا داشته باشد

  1 بازدید

  چند جمله که ندا و منادا داشته باشد را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  جمله و منادا

  مثال ۱ :  خداوند همه ی موجودات را دوست دارد.

   مثال۲ : پدر ومادردو نعمت الهی هستند.

   مثال ۳ : ادب بهترین سرمایه ی زندگی است.

  نکته ی طلایی ۱ :  گاهی یک فعل به تنهایی یک جمله ی کامل است.

  مثال۱  :      گل لبخندی زد و گفت : " من زیبا هستم  امّا خدا از همه ی گل ها زیبا تر است. "

                   -----------     ---        ------------               --------------------------

                           ۱               ۲                    ۳                                ۴

  مثال ۲: نسیم آرام می وزید و دست مهربان خود را بر سر گل ها و برگ ها می کشید. گفتم : "

                          -------------      --------------------------------------    --------

                                ۱                                ۲                                                    ۳

            نسیم چه مهربان است ! "

           ---------------------

                        ۴

  نکته ی طلایی ۲ : اساس و پایه ی یک جمله فعل است ؛ زیرا فعل معنا و مفهوم جمله را کامل می کند.  

  هیچ زحمتی بدون پاداش نیست. ( نیست )       بیش از همه  ممنون سختی ها باش.( باش )

  نکته ی طلایی ۳ : گاهی فعل از جمله حذف می شود. فعل حذف شده در شمارش جمله به حساب می آید.

   مثال ۱  : از مکافات عمل غافل مشو / گندم از گندم بروید ، جو زجو ( بروید )

    دراین مثال فعل( بروید) در آخر جمله حذف شده است.

  نکته ی طلایی 4 : یکی از موضوعاتی که در شمارش جمله به حساب می آید، ( منادا ) است.

  * منادا چیست ؟به کسی یا چیزی که آن را صدا بزنیم یا مورد خطاب قرار دهیم ، منادا می - گویند. 

  مثال ۱ :    ای ایران ، تو را دوست دارم. ( ایران  : منادا )

  مثال ۲ :   ای خدا، پدر و مادرم را به تو می سپارم. ( خدا : منادا )

  نکته ی طلایی 5 :  منادا معمولاً با یکی از نشانه های ندا می آید. نشانه های ندا عبارتند از:

  ای :   ای مادر ، امید وارم که دختر خوبی برایت باشم. ( مادر :  منادا )

  یا :   یا رب ، تو چنان کن که پریشان نشوم.   ( رب : منادا ) واژه ی ( رب ) به معنی خداوند است.

  نکته ی طلایی 6 : گاهی حرف ندا  نشانه ی ( الف ) است که بعد از منادا می آید.

   مثال۱ : سعدیا ، مرد نکو نام نمیرد هرگز / مرده آن است که نامش به نکویی نبرند.

              ( سعدی : منادا   / الف : حرف ندا )

  مثال ۲ :  پروردگارا ، ما را به راه راست هدایت فرما. ( پروردگار : منادا  /  الف : حرف ندا )

   نکته ی طلایی 7 :  گاهی منادا بدون حرف ندا می آید. باید به آهنگ جمله که حالت خطابی است ، بیش تر توجّه شود.

  مثال ۱ :  پدر،  از همه ی زحمات شما سپاسگزارم.   (  پدر : منادا    /   حرف ندا : حذف شده )

  مثال۲ :  فرزندم ، قدر دان زحمات پدر و مادر خود باش. ( فرزندم : منادا / حرف ندا : حذف شده )

  * نکته ی فوق طلایی :  منادا در شمارش جمله به حساب می آید.

  مثال :  دختر گلم ، فرصت ها دیر می آیند، به آهستگی در می زنند و زود می روند. ( 4 جمله )

               -------         ---------------              ----------------         ---------

  توجّه : بعد از منادا نشانه ی ویرگول می آید.


  منبع مطلب : farsi5o6.blogfa.com

  مدیر محترم سایت farsi5o6.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  تعریف ندا و منادا :: کلاس ششم شهید راضی 2 (پورطاهری)

  زمانی که بخواهیم فردی را مورد خطاب قرار داده و صدا بزنیم از اسلوب خاصی استفاده می کنیم.

  منادا

  در زبان فارسی علامت ندا به سه شکل دیده می شود:
  الف - ای که قبل از اسم می آید مانند  ای خدا، ای خلیفه. مانند: گفت: ای خلیفه اگر فتح را... 
  ب- یا که قبل از اسم می آید مانند یا خلیفه. مانند: فتح گفت: یا خلیفه من سیرم.
  پ- الف که بعد از اسم می آید مانند حافظا - سعدیا - خدایا مثال: خدایا ای داننده رازها.
  توجه: اگر آخر اسمی الف باشد، علامت ندا یا خواهد بود مانند خدایا.
  منادا: اسمی که بعد یا قبل از علامت ندا می آید منادا نامیده می شود مانند خدا، خلیفه، سعدی و حافظ 

  منادامعمولاً با حروف ندا همراه است. ( ای، یا، آی، الف )  ای ایران، دوستت دارم.  خدایا، مرا در زندگی موفّق بگردان.
  گاهی منادا بدون حرف ندا می آید. نیما، غم دل گو که غریبانه بگرییم. ( 3 جمله )
  گاهی حرف ندا وجود دارد ولی منادا حذف شده است.
  ای نام تو بهترین سرآغار. ( 2 جمله )

  یکی از موضوعاتی که در شمارش جمله به حساب می آید، ( منادا ) است.

  منادا چیست؟
  به کسی یا چیزی که آن را صدا بزنیم یا مورد خطاب قرار دهیم ، منادا می گویند. 
  مثال: ای ایران، تو را دوست دارم. ( ایران: منادا )
  مثال: ای خدا، پدر و مادرم را به تو می سپارم. ( خدا: منادا )

  منادا معمولاً با یکی از نشانه های ندا می آید، نشانه های ندا عبارتند از:
  ای: ای مادر، امید وارم که دختر خوبی برایت باشم. ( مادر: منادا )
  یا: یا رب، تو چنان کن که پریشان نشوم.  ( رب: منادا ) واژه  ( رب ) به معنی خداوند است.

  گاهی حرف ندا نشانه  ( الف ) است که بعد از منادا می آید.
  مثال: سعدیا، مرد نکو نام نمیرد هرگز / مرده آن است که نامش به نکویی نبرند.
  ( سعدی: منادا / الف : حرف ند)

  منبع مطلب : razi2-604.blog.ir

  مدیر محترم سایت razi2-604.blog.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  ندا و منادا

  اسمِ بعد از« یا» منادا نامیده می شود.

  زمانی که بخواهیم فردی را مورد خطاب قرار داده و صدا بزنیم از اسلوب خاصی استفاده می کنیم: ای علی / محمّد!

   زمانی که «الله» منادا واقع شد، می تواند حرف ندا حذف شده و به جای «یاالله»، «اللهمّ» قرار گیرد: «قل اللهمّ، مالک الملک»

  زمزمه ششم

   گاهی حرف ندا از اول منادا حذف می شود.لذا باید در تشخیص منادا از مبتدا دقت کرد.بهترین راه تشخیص معنا می باشد،

   منادا کلمه ای است که مورد خطاب قرار می گیرد و معمولا بعد از حروف ندا     می آید. (حروف ندا  :ای ، یا ،ایا ، ا )

  نکمه : اسم های که در جمله مورد خطاب قرار می گیرد منادا هستند .

  زهرا درس هایت را بخوان .  ای یاد تو مونس روانم   / یا مهدی     / خدایا

  منادا                     حرف ندا   منادا          حرف ند ا   منادا     منادا حرف ندا 

  هرگاه کسی یا چیزی را با آهنگی خاص مورد مخاطب قرار دهیم ، به آن منادا گویند. مثال : سعدیا، مرد نکو نام نمیرد هرگز / مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. ( 4 جمله )

  منادا معمولاً با حروف ندا همراه است. ( ای ، یا ، آی ، الف )  ای ایران ، دوستت دارم .  خدایا، مرا در زندگی موفّق بگردان.

  گاهی منادا بدون حرف ندا می آید. نیما، غم دل گو که غریبانه بگرییم. ( 3 جمله )

  گاهی حرف ندا وجود دارد ولی منادا حذف شده است. 

  ای نام تو بهترین سرآغار. ( ای خدا ، نام تو بهترین سرآغاز است. ) 2 جمله

  منادا  در شمارش جمله به حساب می آید.

  یکی از موضوعاتی که در شمارش جمله به حساب می آید، ( منادا ) است.

  * منادا چیست ؟به کسی یا چیزی که آن را صدا بزنیم یا مورد خطاب قرار دهیم ، منادا می - گویند. 

  مثال ۱ :    ای ایران ، تو را دوست دارم. ( ایران  : منادا )

  مثال ۲ :   ای خدا، پدر و مادرم را به تو می سپارم. ( خدا : منادا )

   منادا معمولاً با یکی از نشانه های ندا می آید. نشانه های ندا عبارتند از:

  ای :   ای مادر ، امید وارم که دختر خوبی برایت باشم. ( مادر :  منادا )

  یا :   یا رب ، تو چنان کن که پریشان نشوم.   ( رب : منادا ) واژه ی ( رب ) به معنی خداوند است.

  گاهی حرف ندا  نشانه ی ( الف ) است که بعد از منادا می آید.

   مثال۱ : سعدیا ، مرد نکو نام نمیرد هرگز / مرده آن است که نامش به نکویی نبرند.

              ( سعدی : منادا   / الف : حرف ندا )

  مثال ۲ :  پروردگارا ، ما را به راه راست هدایت فرما.  ( پروردگار : منادا  /  الف : حرف ندا )

  گاهی منادا بدون حرف ندا می آید. باید به آهنگ جمله که حالت خطابی است ، بیش تر توجّه شود.

  مثال ۱ :  پدر،  از همه ی زحمات شما سپاسگزارم.   (  پدر : منادا    /   حرف ندا : حذف شده )

  مثال۲ :  فرزندم ، قدر دان زحمات پدر و مادر خود باش. ( فرزندم : منادا / حرف ندا : حذف شده )

   منادا در شمارش جمله به حساب می آید.

  مثال :  دختر گلم ، فرصت ها دیر می آیند، به آهستگی در می زنند و زود می روند. ( 4 جمله )

               -------         ---------------              ----------------         ---------

  توجّه : بعد از منادا نشانه ی ویرگول می آید.

  منبع مطلب : ramshirsedaghat.blogfa.com

  مدیر محترم سایت ramshirsedaghat.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  نیایش : عالیه

  عالییییییییی بود😍😍 : عالی بود 🌷🌷🌷🌷🌷

  هانیه : عالی ممنون

  دلین : ای پدرم ممنون که برای ما زحمت میکشی ای وطن من تورا دوست نی دارم

  دلین : ای مادرم امیدوارم دختر خوبی برای تو باشم مادر میشود منادا ای سرزمین زیبای ایران خوشحالم که در تو زندگی میکنم

  k.p.m_b.r_m.g : خیلی ممنون سایت شما خیلی به کار میاد و آموزشی هم هست اطلاعات خیلی خوبی به مردم میدید

  ناشناس : خیلی‌عالی بود‌

  مهدیه : خوبه

  به شما مربوط نیست : خیلی عالی افرین بهتون✨

  ناشناس : چند مثال منادا میخواهم

  ناشناس : خیلی عالی

  عالی : عالیییییییییی

  ناشناس : ندا :ای وطن زیبا منادا:وطن جاودانه باشی و سر فراز

  امیر علی : ای ایران عزیز

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  علیرضا اروجی 29 روز قبل
  0

  ای وطن

  باران💙💜 29 روز قبل
  0

  عالللللی👍💙💙💙💙💙💙

  هانیه 1 ماه قبل
  1

  ای عقل مرا کفایت از تو

  ای=ندا

  منادا حذف شده

  منادا=ای کسی که

  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  عالی

  فائزه 2 ماه قبل
  1

  فقط عذر میخوام ممنون میشم دوستان هم چند مثال بزنم🙏🏻❤️

  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  ای پسر ،درس هایت را بخوان

  ای وطن،من تو را دوست دارم

  0
  باران💙💜 29 روز قبل

  بکن ندا مندل رو توضیح بدید

  محمدرضا 2 ماه قبل
  1

  سلام خیلی خیلی خوب بودمرسی بابت زحمت کشی تون

  0
  باران💙💜 29 روز قبل

  من 1ماه مونده به امتحان ترم رفتم مدرسه یکی

  به من ندا منادا رو توضیح می دهد لطفاً 🙏

  alireza 4 ماه قبل
  3

  واقعا ندا و منادا یک مبحث شیرین هستن.

  مثال:ای فردوسی بزرگ.نام تو در کشور سر بلند است.ای فردوسی میشه منادا چون اولش ای اومده.

  ممنون از سایت خوبتون.خیلی عالی بود

  0
  تهیونگ 1 ماه قبل

  ندای‌زما‌خدمت‌اید‌خدایی‌تواراست‌کجاست‌میشه‌بهم‌بگید‌من‌سرچ‌کردم‌همش‌چرت‌وپرت‌اومد‌توروخدا‌هرکی‌میدونه‌بهم‌بگه‌لطفا‌به‌کمکتون‌نیاز‌دارم

  زهرا 4 ماه قبل
  -2

  ممنونم ولی درس ازاد ششم روزی حلال است نگا ش ان را هم بگزارید

  ۰۰۰ 5 ماه قبل
  0

  ای ایران تو را دوست دارم

  منادا:ایران

  حرف ندا:ای

  مدیر 5 ماه قبل
  3

  دوستان عزیز لطفا این زیر فحش ننویسین نظرتون را کامنت کنین ممنونم از لطفتان

  سلین 5 ماه قبل
  0

  عاااااااااااااااااااااالی بود🥰🥰🥰

  ذذذ 6 ماه قبل
  0

  سلام برسون

  xxx 6 ماه قبل
  1

  سکس کوس کیر

  0
  باران💙💜 29 روز قبل

  ابروی ندا ومنادا رفت

  بیچاره ها 🤣🤣🤣😂😂🤪🤪

  0
  . 2 ماه قبل

  😘😅

  0
  یک هرزه تشنه توجه هست احمق 5 ماه قبل

  تو یک احمق اشغال خااااااااااک تو سرت

  0
  یک هرزه تشنه توجه هست احمق 5 ماه قبل

  خااااااااااااااااک

  1
  دوست دختر ننمیخوای؟ 5 ماه قبل

  مردی یا زن خوشگل

  ناشناس 6 ماه قبل
  1

  کوس سکس

  0
  د 6 ماه قبل

  ابات

  محمدرضا 6 ماه قبل
  0

  من بیست کلمه میخرم ولی ۱۳تا پیدا کردم

  0
  محمدرضا 6 ماه قبل

  میخام

  ویونا مارگارت 6 ماه قبل
  0

  سلام

  معلم امروز درس داد

  ندا حذف شده و منادا معلم هست

  خدایا دوست دارم به قدر کل دنیا

  خدا منادا یا ندا

  ویونا مارگا رت 6 ماه قبل
  2

  فوق‌العاده بود چیزی که بایدو فهمیدم

  ناشناس 6 ماه قبل
  0

  من خیلی یاد گرفتم از سازندش خیلی تشکر میکنم 🌹🌹🌹🌹

  شیلا 6 ماه قبل
  0

  شیلا هستم مرسی از همراهیتون دوست عزیز

  خاک 6 ماه قبل
  -2

  خاک

  0
  باران💙💜 29 روز قبل

  به خاک علاقه داری داداش؟🤔🤔

  بدون نام 6 ماه قبل
  1

  عالی بود

  ناشناس 6 ماه قبل
  1

  عالی بود

  متین عشق است 6 ماه قبل
  1

  عالیه

  فقط جمله های خوبی داشته باشه

  0
  باران💙💜 29 روز قبل

  چه فدای خودتم می شب😂😂😂خوب😄😄

  دانیال 6 ماه قبل
  -1

  ببخشید میشه بگید دختر گلم فرصت ها دیر می اید به اهستگی در میزنند وزود میروند ندا ومنادا چیه؟؟؟

  آیدا 6 ماه قبل
  0

  باشه

  1
  آیدا 6 ماه قبل

  محمد از روی درس بخوان منادا و ندا ش رو میخواهم

  پرنسس 6 ماه قبل
  2

  عالی بوددددد

  مریم 7 ماه قبل
  -1

  یا رب !مددی فرست مارا (منادا :رب )(ندا :یا ) ای مردم ! به گوش باشید. (منادا :مردم ) (ندا :ای )

  setayesh 7 ماه قبل
  2

  خیلی خوب بود ممنون 😘😘😘😘

  حجاب یعنی دوست داشتن خودت 7 ماه قبل
  0

  ‌ مادر من تورا خیلی دوست دارم مادر منادا ندا ای بوده است که از جمله حذف شده

  ناشناس 7 ماه قبل
  1

  کساخهعلاعفهکیر

  ناشناس 7 ماه قبل
  0

  بفرست

  -1
  ناشناس 7 ماه قبل

  ۸۵ می خام

  امیرحسین 7 ماه قبل
  1

  عالی بود

  ناشناس 7 ماه قبل
  2

  من گفتم ۱۰تا شما سه چهار تا مثال دارید

  -2
  ممد 6 ماه قبل

  زر نزن

  0
  متین عشق است 6 ماه قبل

  واقعا

  2
  setayesh 7 ماه قبل

  😅😅😅😅

  سودا 7 ماه قبل
  3

  الهی دوستت دارم منادا الهی میشه

  یا محمد منادا محمد

  ای رسولخدا رسول خدا منادا

  به شما مربوط نیست 7 ماه قبل
  5

  خیلی عالی افرین بهتون✨

  امیر علی 7 ماه قبل
  4

  ای ایران عزیز

  علی 7 ماه قبل
  1

  عالی

  0
  باران💙💜 29 روز قبل

  ملکه انگلیس ! فاضتون چیه می سه به منم بگید😝

  2
  ملکه انگلیس 7 ماه قبل

  بد نبود

  علی 7 ماه قبل
  1

  عالی بود

  هانیه 7 ماه قبل
  9

  عالی ممنون

  مهدیه 7 ماه قبل
  5

  خوبه

  ناشناس 7 ماه قبل
  5

  خیلی‌عالی بود‌

  دلین 7 ماه قبل
  6

  ای مادرم امیدوارم دختر خوبی برای تو باشم مادر میشود منادا

  ای سرزمین زیبای ایران خوشحالم که در تو زندگی میکنم

  -2
  ذذذ 6 ماه قبل

  تتذذذ

  دلین 7 ماه قبل
  7

  ای پدرم ممنون که برای ما زحمت میکشی

  ای وطن من تورا دوست نی دارم

  ندا 7 ماه قبل
  0

  ممنون من تمام مطالب را یاد گرفتم 😍😍🥰

  . 7 ماه قبل
  0

  خوب بود

  ناشناس 7 ماه قبل
  0

  من چند کلمه منادا میخاستم

  ناشناس 7 ماه قبل
  4

  ندا :ای وطن زیبا

  منادا:وطن جاودانه باشی و سر فراز

  k.p.m_b.r_m.g 7 ماه قبل
  5

  خیلی ممنون سایت شما خیلی به کار میاد و آموزشی هم هست اطلاعات خیلی خوبی به مردم میدید

  2
  p.a.r.s.a 7 ماه قبل

  هرکی بگه بده خودش اشتباه کرده این مطلب با توضیه کامله

  عالی 7 ماه قبل
  -1

  ای مادر دوستت دارم ای میشه ندا مادر میشه منادا

  2
  خیلی خوب بود 7 ماه قبل

  عالی بود خیلی ممنون

  2
  ناشناس 7 ماه قبل

  خیلی ممنون

  عالی 7 ماه قبل
  4

  عالیییییییییی

  3
  😍😍😍😍 7 ماه قبل

  آره

  tina 7 ماه قبل
  1

  در ادبیات فارسی برای نادا و منادا

  هیچ وقت نهاد یا گزاره بکار نمیبریم

  ناشناس 7 ماه قبل
  4

  خیلی عالی

  parsa 8 ماه قبل
  3

  ای وطن خدایا یارب

  برای خطاب کردن و گفت و گو با کسی با نشانه های ندا(ای،یا،ا)استفاده می کنیم

  کلمه ای که هریک از این نشانه ها را داشته باشد ،منادا نامیده می شود.گاهی منادا بدون نشانه می اید مانند وطن.جاودان باشی و سر فراز.

  عالی هست مثال ها 8 ماه قبل
  3

  عالی هست مثال هاتون

  بهــــار 8 ماه قبل
  3

  عالی بود

  ای کاش ندا داشت 8 ماه قبل
  2

  چرا نداره

  ناشناس 9 ماه قبل
  4

  چند مثال منادا میخواهم

  ایناز نیک اندیش 1 سال قبل
  1

  مثل یاعلی

  یه بنده خدایی 1 سال قبل
  1

  خییییییییییییلی بد بود😤😭😲

  -1
  باران💙💜 29 روز قبل

  لامسب همه می گن خوبه تو میگی بده 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️

  کککک 1 سال قبل
  0

  خوبه

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  هلو

  2
  بدون نام 7 ماه قبل

  من ایرانیم یعنی بودم حالا اومدم ترکیه

  3
  ناشناس 8 ماه قبل

  شما کی هستی خارجی یا ایران

  نیایش 1 سال قبل
  10

  عالیه

  10
  عالییییییییی بود😍😍 1 سال قبل

  عالی بود 🌷🌷🌷🌷🌷

  امیر حسین 1 سال قبل
  1

  سلام من نوشتم

  2
  ستاره 1 سال قبل

  خوب بگو

  امیر حسین 1 سال قبل
  1

  خوب بود ممنون

  مهدی 2 سال قبل
  2

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  3
  زهرا امانزاده 7 ماه قبل

  من فرستادم ولی نشد آخه گوشیم خراب شده یه عالمه متن نبشتع بدم همهاش پاکی شدب مهن مذییر مردسه ی تاشا استن والی ناشید بببخخشیند

  برای ارسال نظر کلیک کنید