توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  چه عواملی باعث پیدایش جهانهای اجتماعی مختلف می شود

  1 بازدید

  چه عواملی باعث پیدایش جهانهای اجتماعی مختلف می شود را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  جامعه 1

  درس دهم

  1-جهان اجتماعی انسانی با جهان اجتماعی حیوان  چه تفاوتی دارد؟جواب:

  فعالیت های جمعی حیوانات غریزی ، غیر ارادی ، ثابت و یکنواخت است ولی حرکت های اجتماعی انسان ها آگاهانه  و ارادی است و زمان به زمان تغییر می کند.

  2-چرا انسان ها از نظر زیستی تقریباٌ شبیه به همدیگر هستند و لی از نظر اچتماعی متفاوت اند؟ جواب:چون انسان ها از نظر زیستی تابع جهان طبیعی هستند (که ثابت است) ولی از نظر اجتماعی اراده و معانی انسان ها متفاوت است.

  3-سبب پیدایش جهان های مختلف اجتماعی چیست؟ جواب:آگاهی و فرهنگ انسان ها که از طریق آموزش و تربیت منتقل می شوند متنوع است و انسان ها منفعل و بی اختیار نیستند.

  4-انواع تغییرات اجتماعی را توضیح دهید جواب:الف)تغییرات سطی : تغیرالتی هستند که مربوط به جابه جایی  و تغییر نمادها و هنجارها هستند ، مثلاٌ تغییر مد ، ساختمان سازی ، تغییرات اوضاع اقتصادی ، تغییر لهجه  ب)تغییرات عمیق: تغییراتی هستند که عقاید ، ارزش ها آرمان ها و فرهنگ صورت می گیرد ، مثلاٌ تغییر جامعه ی باستانی زرتشتی ایران یه فرهنگ اسلامی .یا تغییر فرهنگ دنیاگرایی و غرب گرایی به فرهنگ دینی و   اعتقادی

  4-جهان اجتماعی اسلام چه عناصر محوری دارد؟ جواب:توحید و یکتاپرستی و کرامت انسان (خلیفه ی خدا بودن روی زمین) از عمیق ترین معانی و ارزش های جهان اسلام است.

  5-تعدادی از ارزش های اجتماعی جامعه ی عربی جاهلیت را بنویسید. جواب:شرک و بت پرستی ، برتری نژاد و خون ، تعصبات قومی و قبیله ای ، نسب شناسی.

  درس یازدهم

  1-جهان اجتماعی با پیامدها و الزام ها چه رابطه ای دارد؟ جواب :جهان اجتماعی در آغاز با اراده و اعتبار انسان ها شکل می گیرد ، ولی پس از تشکیل پیامدهای الزامی برای ما به دنبال دارد.مثلاٌ گروه دوستی را خودمان تشکیل می دهیم ولی پس از تشکیل باید معرفت و مردانگی گروه دوستی را رعایت کنیم

  2-چگونه ممکن است جهان اجتماعی دچار تغییر اجتماعی شود؟ جواب :زمانی که پیامدهای الزامی تغییر کند جهان اجتماعی نیز تغییر می کند مثلاٌ در کشور تونس الزام اطاعت از حکومت تونس تغییر کرد ، نتیجه ی آن تغییر روابط اجتماعی و سیاسی جامعه شد.

  3- جهان های اجتماعی مختلف را برچه اساسی  می توان داوری کرد؟ چه رویکردهایی دراین رابطه وجوددارد؟ جواب :براساس ارزش ها وآرمان های جوامع وپیامدهای ونتایجی که این ارزش ها دارند.  رویکردها: 1- استعدادهای معنوی انسان نادیده انگاشته شده وعقلانیت شکوفا نمی شود . 2- دنیاگریزی وممانعت از بسط ابعاد دنیوی  وآبادگری این جهان .

  4- چندنمونه از جهان های اجتماعی باتوجه به تمدن های مختلف بشری نام ببرید :جواب : تمدن آشور،تمدن بابل ، تمدن  روم ، تمدن ایران

  5- جهان متجدد بعداز رنسانس دارای چه ویژگی هایی می باشد ؟ باتوجه با دیدگاه  ماکس وبر توضیح دهید . جواب :1- رویکرد دنیوی : یعنی تسلط انسان براین جهان ونگرش  دنیایی برتمام شئون زندگی 2- افسون زدایی: یعنی  کنارگذاشتن تقدسات  وزدودن معانی از زندگی انسان ها (درعالم  چیزی خارج ازکنترل حواس  وعقل انسان نیست.)3- بسط وتوسعه ی عقلانیت ابزاری: یعنی انسان بااستفاده از  دانش وابزاروتجربه، قدرت  پیش بینی وپیش گیری حوادث طبیعی وتسلطبران راپیدامی کند.4- غلبه ی کنش های عقلانی معطوف به هدف : یعنی انسان درراه رسیدن به اهداف که عقلانی هستند از ابزارعقلانی استفاده میکنند .(هم  هدف وهم  وسیله هردوعقلانی هستند.)5- زوال عقلانیت ذاتی: یعنی  عقل درحدی که ارزش ها واهداف زندگی رابررسی کند قبول است وبقیه  سطوح عقل وداوری ها ی  غیرمادی   کنارگذاشته می شود.    6- قفس آهنین : یعنی انسان اسیر دست ساخته های خودش  که برای تسلط برطبیعت ساخته می شودومثل قفس  از آن رهایی ندارد.

  سوال 6- تصویر چارلی چاپلین درفیلم عصرجدید  نشان دهنده ی  کدام یک از ویژگی های جهان متجدد است ؟  جواب:  قفس آهنین (اسارت انسان توسط دست ساخته های خودش)

  سوال7-  کدامیک از ویژگی های  جهان متجدد فرصت وکدام یک محدودیت است ؟ جواب:  قفس آهنین،زوال عقلانیت ذاتی  و رویکرد دنیوی محدودیت است .غلبه ی کنش عقلانی معطوف به هدف  وتوسعه ی عقلانیت  ابزاری   فرصت هستند و افسون زدایی اگر به معنای زدودن خرافات باشد فرصت واگر به معنای زدودن  دین ومعنویت  از زندگی باشدمحدودیت است .

  درس دوازدهم

  1-جهان های اجتماعی چگونه و طبق چه مراحلی ممکن است رشد وتکامل داشته باشند؟ جواب :الف)تکامل جوامع در طول هم و به صورت تک خطی است ب)تکامل جوامع و جهان های اجتماعی در عرض یکدیگر و به صورت موازی و چندخطی

  2-طبق نظریه ی تک خطی جوامع ، جوامع چگونه تکامل می یابند؟ جواب :طبق این نظریه همه ی جوامع در مسیر مشابه و واحدی حرکت می کنند ، فقط ممکن است برخی پیشرفته تر و برخی عقب مانده تر باشند.فقط یک الگوس واحد وجود دارد که همه ی ناگزیر هستند آن را طی کنند.

  3-طبق نظر دورکم جوامع چد دسته اند و مراحل تکاملشان چگونه است؟ جواب :جوامع به دو دسته تقسیم می شوند: الف)جوامع مکانیکی (جوامعی هستند که به صورت ساده و ابتدایی تقسیم کارندارند و احساسات و ارزش ها کنترل کننده ی افراد است ، همبستگی اجتماعی چهره به چهره دارد ، تراکم جمعیت کم است.)ب) جوامع ارگانیکی (تقسیم کار تخصصی است ، آزادی عمل زیاد است ، تقسیم کار به خاطر حجم زیاد سرمایه و جمعیت است ، نه به خاطر ایجاد حس خوشبختی ، کنترل اجتماعی بیشتر رسمی است) به نظر دورکن همه ی جوامع در ابتدا مکانیکیند و به تدریج ارگانیکی می شوند.

  4-طبق نظریه ی تکامل چندخطی جهان های اجتماعی در عرض هم چگونه تکامل می یابند؟آیا همه ی جوتمع مراحل تحول یکسانی دارند؟ جواب :طبق این نظریه هز جهان اجتماعی فرهنگ و تمدن مناسب خود را به وجود می آورد معانی فرهنگ در هر جامعه با جامعه ی دیگر متفاوت است.دنباله روی یکدیگر نیستند ، هر جامعه ای به دنبال آرمان های خود است و هر جامعه دارای هویت (مشخصات شناسایی) مخصوص به خود است و با دنباله روی از دیگران به جایگاه آن ها نمی توان رسید.

  5-جامعه ی سکولار چه ویژگی های دارد؟ جواب : الف)دنیا گرایی ب)فرهنگ ارزش ها و عقاید مربوط به این جهان است. ج)جهان آخرت انکار می شود یا ذر خدمت منافع بشر قرار می گیرد د)معنویت انسان ها فراموش می شود.ه)انسان محور است

  6-فرهنگ جهان معنوی دارای چه ویژگی هایی است؟ جواب :الف)به محدوده ی جغرافیایی خاصی تعلق ندارد ب)حیات انسان در سایه ی الهی چهره ی آسمانی و ملکوتی پیدا می کند.ج)جامعه ی بصورت توحیدی و بر اساس فطرت و آفرینش الهی رفتار می کنند.

  7-جامعه ی مقدس و معنوی به چند دسته تقسیم می شوند؟ جواب :الف)جامعه ی توحیدی که بر اساس تفسیر الهی و نظر انبیا لوجود می آید ب)جامعه ی اساطیری که جوامع اساطیری که قدرت های مافوق طبیعی اعتقاد دارند و برای پدیده های مختلف خداوندگان مختلفی متصورند. مثلاٌ در دوران باستان خدای جنگ و خشم زئوس.

  8-جهان های اجتماعی بر اساس عقاید چند دسته اند؟ جواب :جوامعی که براساس و دستورات الهی و انبیا حرکت می کنند و دسته ی دیگر بر اساس باطل و خودمحوری انسان ها حرکت می کنند.

  9-اشتراکات جوامع سکولار کمونیستی و سرمایه داری چیست؟ جواب :الف)فرهنگ دنیوی ب)جدایی دیم از سیاست ج)اصل سیطره و طبیعت د)تسخیر تمدن های عقی مانده   

  درس سیزدهم

  1-شناخت عمومی چیست؟ جواب :به شناختی است که همهی افراد جامعه نسبت به جهان خارج از خود واکنش های روزانه دارند و دارای ویژگی های زیر است :

  الف)در طول زندگی حاصل می شود

  ب)به زندگی کمک می کند تا اظطراب کمتری داشته باشیم

  ج)همیشه رو به رشد است

  د)دروازه ی ورود انسان ها به ارتباط دیگران است

  ه)عذفب است.

  2-شناخت علمی چگونه شناختی است و چه ویژگی هایی دارد؟ جواب :به شناختی که دقیق و منظماست و توسط عالم یع دست می آید و آگاهانه و روشمند است شناخت علمی گفته می شود.

  3-شناخت عمومی با شناخت علمی چه تفاوتی دار؟ جواب :الف)شناخت عمومی اغلب به طور ناخودآگاه و بدون  برنامه به دست می آید ولی شناخت علمی آگاهانه و هدفمند است.ب)شناخت عمومی به درد زندگی اجتماعی عادی می خورد ولی شناخت علمی به کشف روابط بین پدیده ها می آید.

  4-شناخت علمی چه تأثیراتی بر شناخت عمومی می گذارد؟ جواب :الف)مشکلات زندگی مردم را حل می کند مثلاٌ برای اعتیاد یا طلاق که مشکل اجتماعی است راه حل می دهد. ب)مبنایی برای حقانیت شناخت عمومی را با آن سنجید. ج)باورهای غلط را اصلاح می کند و کمک می کند که شناخت عمومی را از خرافات و خطاهای زندگی دور شویم.

  5-شناخت عمومی چه تاثیراتی در شناخت علمی دارد؟ جواب :الف)احساس ناز برای تحقیق و جست و جو فراهم می کند.ب)در جمع آوری اطلاعات علمی و تشکیل مبانی علم به محقق کمک می کند.ج)گاهی مانع گسترش علوم و بکارگیری آن ها می شود.

  درس چهاردهم

  1-رابطه ی برخورد جوامع با شناخت علمی و قوانین چگونه است؟ جواب :وقتی قرهنگ جامعه و شناخت عمومی  با قوانین علمی مخالفت داشته باشد دو راه وجود دارد : الف)بخشی از آن قوانین علمی که با جامعه هماهنگ نیست کنار گذاشته می شود.ب)فرهنگ و شناخت عمومی جامعه تغییر می کند و اصلاح می شود.

  2-نمونه هایی ذکر کنید که نشانه ی برخورد شناخت عمومی جامعه با شناحت علمی و قوانین است. جواب :چون شناخت علمی دانشمندانی چون گالیله و ملاصدرا با شناخت عامیانه مردم درباره ی کروی بودن زمین و فلسفه هماهنگ نبود این دو نفر مورد محاکمه قرار گرفتند.

  3-شناخت حسی از نظر موضوع ابزار ، منبع شناخت و روش شناخت چگونه است؟ جواب :

  موضوع شناخت حسی امور جزئی قابل حس است مثلا گرم بودن هوا ، ابزار آن خواص پنچ گانه مثل چشم و گوش ، منبع آن طبیعت ، روش آن مشاهده و کشف خواص

  4-شناخت عقلی از نظر موضوع  ، ابزار ، منبع و روش چگونه است؟ جواب :موضوع شناخت عقلی کلی و عام  به بررسی مسائل می پردازد.ابزار آن عقل انسان است ، منبع آن حقایق طبیعت است ، روش آن تفکر و استدلال است.

  7-منظور از استدلال تجربی و استدلال غیر تجربی(تجریدی) چیست؟ جواب :به ساتدلال های عقلی در مورد امور طبیعی و قابل حس استدلال تجربی می گویند مثلاٌ دو میوه را می خوریم میوه ای که شیرین تر است می گوییم قند بیشتری دارد و به استدلال های عقلی درباره ی امور غیر طبیعی و غیرحسی استدلال تجریدی یا غیر تجربی می گویند مثلاٌ باید بین علت و معلول سنخیت وجود داشته باشد.

  درس پانزذهم

  1-امروزه به چه شناختی علمی و به چه شناختی معرفت گفته می شود؟ جواب :شناختی که حس و تجربی است و روش آن مشاهده آزمایش و تجربه است و منبع آن طبیعت و ابزار حس است علم گفته می شود.

  2-به چه شناختی معرفت گفته می شود؟ جواب :به شناختی که بر مبنای حس و تجربه نیست و به کمک عقل و شهود به دست می آید.

  3-از چه زمانی علم فقط به علم تجربی محدود شد؟ جواب :از نیمه ی قرن 19 به دلیل پیشرفت های علمی و تسلطی که بر طبیعت حاصل شد و آسایش زندگی فراهم کرد.

  4-دلیل فرهنگی و اجتماعی فراگیری و گسترش تعریف حسی از علم و علت تردید زودهنگام نسبت به این تعریف چیست؟ جواب :چون به کمک علوم حسی و تجربی بر طبیعت تسلط پیدا شد و انسان ها به آسایش رسیدند ، ولی به دلیل این که شناخت حسی بدون استفاده از عقل و ذهن نمی تواند سازمان دهی و هماهنگ شود و به صورت شناخت علمی یک پارچه درآید ، مورد شک و تردید فیلسوفان قرار گرفت که علمفقط علم حسی نیست.

  5-غلبه ی روش تجربی چه تأثیراتی بر علوم اجتماعی داشت؟ جواب :موجب شد:الف)حامعه شناسی فقط با روش تجربی مشاهده ، محاثبه  و مباحث ریاضی اندازه گیری شود. ب)شناخت های شهودی ، حیاتی و عقلانی مربوط به دوران کودکی اجتماع انسان دانسته شود.(دوره ی ربانی و متافیزیکی) ج)جامعه شناسی دانشی معرفی شود که در قرن 19 متولد شد و قبل از آن نبود.د)اطلاعات قبلی زیر سوال رفت.

  6-مشکل حس گرایان در شناخت جاهن خارج چیست؟ جواب :به علت محدود کردن راه های شناخت عالم به شناخت تجربی از بسیاری از روش ها و شناخت ها محدود ملند و علوم را محدود کرد.

  7-آسیب های رویکرد صرفاٌ حسی و تجربی نسبت به علوم چیست؟ جواب :سه آسیب رویکرد حسی به جامعه شناسی وارد کرده است:الف)مانع قضاوت ارزشی و دید انتقادی شده است.ب)موجب محافظه کار شدن جامعه شناسی و در خدمت حاکمان قرار گرفتن آن شده است.ج)علوم اجتماعی به فنون و ابزار تنزل می کند.

  8-نقش جامعه شناسی انتقادی را بنویسید. جواب :الف)شناخت علمی در حاشیه شناخت عمومی قرار می گیرد (یعنی شناخت عمومی اهمیت خود را به دست می آورد)ب)شناخت علمی فقط شنخت اثباتی نیست. ج)دیگر شناخت علمی پایه ی درستی و نادرستی شناخت عمومی نیست.د)علوم اجتماعی از محدودیت تجربی خارج کرد و به عقل جمعی و عرف راهنمایی داد.

  درس شانزدهم

  1-عقل در چه معانی به کار می رود؟ جواب :الف)عقل در معنای عام و وسیع که ابزاری برای شناخت های کلی ، عمومی ، طبیعی ، غیرطبیعی  و عرفی به کار می رود.ب)عقل به معنایی که فعالیت های فکری هستند که به درک حقایق کلی می پردازد و بع دو دسته ی نظری و عملی تقسیم می شوند.

  2-عقل به معنای عام به چند دسته تقسیم می شود؟ جواب :الف)عقل جزئی یا عقل ابزاری یا تجربیمثلاٌ برای تولید از الکتریسیته استفاده می شود.ب)عقل عمومی (عرفی) مانند خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو.

  3-هر یک از جامعه شناسی های زسیر از کدام عقل ها استفاده می کنند؟ جواب :الف)جامعه شناسی پوزیتیویستی : عقل ابزاری ب)جامعه شناسی تفهمی : از عقل تفهمی ، تجرب و عام ج)جتمعه شناسی انتقادی : عقل تجربی ، عقل تفهمی ، عقل عرفی.

  4-منظور از عقل تفهمی چیست؟ جواب :هر کنش یک معنی در پس خود دارد.

  5-عقلانیت به معنای خاص در چه جوامعی مورد توجه بوده است؟ جواب :یعنی شناخت بایدها و نبایدها و چگونگی انجام فعالیت ها

  6-منظور از علوم اجتماعی عقلی جیست؟ جواب :علومی که از عقل خاصی یعنی عقل بایدها و نبایدها و احکام ارزشی استفاده می کند.

  7-کتاب ها و آثاری که شناخت اجتماعی عقل را معرفی می کند ، نام ببرید. جواب :کتاب سیاست از ارسطو ، سیاست مدنیه از فارابی و برخی از آثار هگل ، نمونه هایی از شناخت اجتماعی عقلی اند.

  8-در چه جوامعی علوم اجتماعی عقلی نمی تواند وجود داشته باشد؟ جواب :در فرهنگ هایی که شناخت عمومی جای عقلی نظری و عملی را گرفته باشد.

  8-علوم اجتماعی عقلی چگونه به تدبیر و مدیریت پدیده های اجتماعی  می پردازد؟ جواب :با استفاده از عقل تجربی ، شناخت عمومی و فهم عرفی

  الف)شناخت معنویت ب)سعادت و کمال انسان ها ج)شناخت ارزش ها و احکام جهت رسیدن به آرمان های انسانی د) ابزار مدیریت و سیاست گذاری پدسده های اجتماعی را فراهم می کند.ه)قدرت داوری ارزشی و برخورد انتقادی نسبت به جوامع دارد.و)ارزش و جایگاه شناخت عمومی را تنزل نمی دهد.

  10-آسیب ها مهم رویکرد عقلی چه هنگام روی می دهد؟ جواب:وقتی شناخت را فقط بر معرفت عقلی محدود می کند و منکر ارزش های علمی حش و شهود می شود.(مانند فیلسوف و جامعه شناس هگل)

  درس هفدهم

  2-از نگاه اساطیری و نگاه دنیوی چگونه پدید آمدند؟ جواب:نگاه انحرافی انسان به موجودات فوق طبیعی ، نگاه اساطیری است.نگاه انحرافی انسان به موجودات طبیعی

  2-ویژگی های جامعه ی  اساطیری چیست؟ جواب:الف)خداوندان متعددی دارند.ب)موجودات فوق طبیعی متعالی و مطلق نیستند.ج)کنش های افراد با الهامات شیطانی و اراده ی خداوند سازمان می یابد.د) شناخت و عقل عرفی و عمومی قابل قبول است. ه)ابزار ارتباط با موجودات فوق طبیعی ، جادو ، سحر نجوم و کهانت (سخنان کاهنان) است.

  3-چرا در جهان اساطیری عقل تجربی و ابزاری ارزش ندارد؟ جواب:چون انسان اسطوره ای نمی خواهد از طریق طبیعت بر طبیعت تسلط پیدا کند بلکه می خواهد از طریق ارتباط با موجودات غیرطبیعی و علوم غریبه مانند سحر و جادو و کهانت غلبه پیدا کند.

  4- تعدادی از  فرهنگ های اساطیری تاریخ را نام ببرید ؟ جواب: اعراب جاهلی، یونانباستان ، کارتاژ ها درشمال افریقا ، بومیان استرالیا ،سرخ پوستان آمریکا،

  5-  شیطان پرستی وعرفان های کاذب مربوط به کدام جهان هستند؟ چرا اخیرا گسترش یافته اند؟  جواب:  جهان اساطیری ، چون جوامع جدید بخشی از تخیلات را به رسمیت شناخته اند وزمینه رابرای رشداین دوپدیده به وجود آورده اند وانسان های  کنونی  به روان وذهنیت ها گرایش یافته اند .

   6- جهان توحیدی چه ویژگی هایی دارد؟ جواب: 1- اعتقاد به توحید وموجودمقدس وبدون نقص وکامل مطلق 2- تمام موجودات نشانه ها وآیات او هستند وبه او برمی گردند.3- انسان بزرگترین نشانه ی خدا و بیشترین صفات اورادارد. 4- جهان مخلوق خداست که با حکمت آفریده شده است. 5- اولین مخلوق خداعقل است وهمه ی عالم عقلانی است . 6- سعادت انسان درنزدیک شدن به خدا است .

   سوال 7  جایگاه عقل  وعلم در جهان توحیدی چگونه است ؟ جواب :  علم درعلوم توحیدی فقط به عقل محدود نیست بلکه  شامل عقل نظری وعقل عملی هم می شود .

  سوال 8- منظوراز علوم وحیانی  ولدنی چیست ؟ جواب :    شناخت هایی که از طریق وحی خداوند وبا ریاضت  وتهذیب  وپاک کردن نفس  به دست می آید . ( نگارمن که به مکتب نرفت وخط ننوشت ، به غمزه مسئله آموز صدمدرس شد . ) گاهی از ابزار حس نیز استفاده می کند .

   سوال 9- انبیاء شناخت عمومی راتاچه حد قبول می کنند ؟ جواب :  تاجایی که باشناخت عقلی و وحیانی مخالفت نداشته باشد .

  سوال 10  جهان اساطیری  وجهان توحیدی را ازنظر  شناخت عقلی   مقایسه کنید : جواب :

  جهان اساطیری                                             جهان توحیدی

  عقل نامعتبر                                                         استفاده از عقل

  بی ارزشی شناخت تجربی                                  استفاده از شناخت تجربی

  سلطه برطبیعت از طریق سحروجادو               استفاده از وحی وعقل وحس

  درس هیجدهم :

  سوال 1- درجهان توحیدی علوم چه جایگاهی دارند؟ جواب :  چون همه ی عالم نشانه ی خدا ست پس همه ی علوم به بررسی وشناخت نشانه های خدا می پردازند  علوم طبیعی نشانه های طبیعت علوم انسانی نشانه های نفسانی ، علوم برای نزدیک شدن انسان به خداهستند .

  سوال 2- شناخت اجتماعی از منظرقرآن چگونه به دست می آیند؟ جواب :  ازسه طریق : 1-  مشاهده پدیده های عالم وطبیعت ( حس ) 2- تعقل نسبت به سرنوشت اقاوم وجوامع ( عقل) 3- وحی الهی که بعد ارزشی وهنجاری وانتقادی دارد . ( وحی )

  سوال 3- چرا شناخت اجتماعی قران  به شناخت وتوصیف  طبیعی ،مشاهده  قوانین اجتماعی محدودنمی شود؟ جواب :   چون شناخت اجتماعی قرآن  بااستفاده از وحی  دارای ابعاد ارزشی ،هنجاری وانتقادی هم می باشد .

  سوال 4- تصویری که قرآن از  جامعه ی انسانی ترسیم می کند دارای چه ویژگی هایی  می باشد ؟ جواب :  1-  جامعه براساس اراده ی انسان ها  شکل می گیرد  وتا انسان ها تغییرنکنندجامعه تغییر نخواهدکرد . (تاثیرفردبرجامعه ) 2- جامعه پس از تشکیل دارای حیات مستقل با پیامدهای الزامی است .( زندگی وحیات جوامع ) 3- پیامبران برای برقراری عدالت در  جوامع ظالمانه آمده اند. ( اسارت انسان درنظام ظالمانه ) 4-  جامعه ی توحیدی برمحورحقیقت بانقدگذشته شکل می گیرد .

  سوال5-  منظوراز سنت های الهی چیست ؟ جواب :  پیامدهای الزامی زندگی  وکنش های اجتماعی انسان ها طبق قران کریم .

  6- منظور از استدارج چیست ؟ جواب :  به تدریج بالا یا پایین آمدن، رتبه ی هرفرد یا جامعه به تدریج افزایش یا کاهش یابد .

  7- کتاب هایی نام ببرید که درباره ی سنت های الهی  بحث کرده باشد ؟ جواب : کتاب : سنت های تاریخی قران نوشته ی  شهید ایت الله سیدمحمدباقرصدر، کتاب  سنت های اجتماعی درقرآن کریم  نوشته ی دکتر احمدحامدمقدم

  8- ویژگی مهم سنت های الهی از نظر قرآن چیست ؟ جواب :   سنت های الهی جامعه عام وغیرقابل تغییرند.

  9- سنت های الهی که درقران بیان شده است را بنویسید. جواب :  1- هرامتی ظهور وسقوطی دارد.( دوره واجی معین ) 2-  انسان ها درجوامع درمعرض امتحان وابتلا هستند .3- هرجامعه  علاوه بر عقلانیت از وحی وپیامبربرخورداراست 4-  سنت مجازات الهی 5- استدراج 6- پیروزی نهایی حق بر باطل

  10- براساس بینش قرآنی آیا قوانین حاکم برجامعه اگر توسط عقل وتجربه شناخته شوند از سنت های الی اند ؟ جواب :  قوانین  حاکم برجامعه  همان پیامدهای الزامی کنش های اجتماعی اند که اگر از استدلال عقلی وشواهد تجربی برخوردار باشند به عنوان سنت های الهی مورد تایید قرآن هستند .

  منبع مطلب : jama.blogfa.com

  مدیر محترم سایت jama.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سوالات درس دهم تا درس پایانی جامعه شناسی یک

  به نام خداوند بخشاینده مهربان

  سؤالات دروس دهم(10) تا آخر کتاب جامعه شناسی ۱

  سؤالات درس دهم- انواع جهان اجتماعی

  - سوالات کوتــاه پاسخ:

  1. دلیل تفاوت همکاری اعضا و اجزای جهان اجتماعی با موجودات دیگر چیست ؟

  2. چه عواملی سبب پیدایش جهان های مختلف اجتماعی شده است ؟

  3. تفاوت میان جهان های اجتماعی مختلف از چه نوع تفاوت هایی است ؟

  4. تغییراتی که به حوزه ی نماد ها و هنجارها باز می گردد چه زمانی درون یک جهان اجتماعی واحد باقی خواهند ماند ؟

  5. هر نوع تغییر که در زندگی اجتماعی رخ می دهد می توان آن را از نوع تغییر جهان اجتماعی دانست .(ص- غ )

   6. زبان و نژاد از عناصر بنیادین و  اصلی جهان اجتماعی اند. (ص- غ)

  7. مفاهیم محوری جهان جاهلیت قبل از اسلام، همان معانی است که در برابر اسلام مقاومت می کرد و از بین نرفت .(ص- غ)                                           

  8. عمیق ترین لایه ی اعتقادی جهان اسلام ............... و .............. است .

  9- کدام بخش از فرهنگ در حکم سنگرهای اصلی آن فرهنگ اند؟

  الف- هنجارها و عقاید    ب- عقاید و ارزش ها

  ج- هنجارها و ارزش ها     د- نمادها  و ارزش ها

  10- کدام عبارت صحیح است؟ اسلام با نابود کردن سنگرهای کلیدی جامعه ی جاهلی، ..................   .

  الف- لایه های پایین جامعه جاهلی را در خدمت معانی عمیق خود قرار داد.

  ب- لایه های پایین جامعه جاهلی را در خدمت معانی سطحی خود قرار داد.

  ج- لایه های بنیادی جامعه جاهلی را در خدمت معانی عمیق خود قرار داد.

  د- لایه های بنیادی جامعه جاهلی را بدون تغییر در خود پذیرفت.

  درس یازدهم- پیامدهای جهان اجتماعی

  - سوالات کوتاه پاسخ

  1-    جهان اجتماعی موجود، همواره اجازه بسط آگاهی ها و اراده نوین را می دهد(ص-غ)

  2-    با تغییر جهان اجتماعی، الزام های آن نیز تغییر خواهد کرد(ص-غ)

  3-      کدام گزینه از ویژگی های جهان متجدد نیست؟

  الف- افسون زدایی

  ب- رویکرد دنیوی و این جهانی

  ج- زوال عقلانیت ابزاری

  د- تقدس زدایی

  4-" قفس آهنین"  جهان متجدد ناشی از چیست؟

  الف- نظام اجتماعی برنامه ریزی شده توسط جامعه متمدن

  ب- فرصت ها و محدودیت های جهان اجتماعی

  ج- پیامد منفی جهان متجدد

  د- نادیده گرفتن استعدادهای معنوی انسان

  5-  کدام جمله صحیح نیست:

  الف- جهان اجتماعی جدید بدون توجه به اعتبار و خواسته آدمیان پدید می آید.                                     

  ب- الزام و پیامدهای این جهان بر وجود ما سایه گسترده است.                                              

   ج- ساختن جهانی جدید نیاز به معرفت و آگاهی جدید دارد.                                                                           

    د- انسان کنشگر منفعل نیست و می تواند درجهت بسط و توسعه جهان جدید اقدام نماید.

  6-   پیش بینی حوادث و مسایل طبیعی نتیجه استفاده از روش    .............  است.

  7-   عقلانیتی که در باره ی ارزش ها، آرمانها و اهداف زندگی به تامل می پردازد، عقلانیت .............. نامیده می-شود.

  8-   منظور از جهان .............. ، غرب بعد از رنسانس، یعنی جهان غرب چهار صد سال اخیر است.

  9-   هر جهان اجتماعی، فرصت ها و محدودیت هایی دارد که مشابه فرصت ها و محدودیت های جهن های اجتماعی دیگر است( ص – غ )

  10-      به نظر وبر، در جهان متجدد روز به روز اهمیت متافیزیک و علومی که داوری ارزشی می کنند کاهش می یابد (ص – غ ). 

                    

  درس دوازدهم- جهان های اجتماعی

      -  سوالات عینی

  1-   همه جامعه شناسان معتقدند که جوامع انسانی شبیه یکدیگرند . (ص- غ)     

  2-   جامعه شناسانی که نگاه تک خطی به تاریخ دارند برای همه ی جوامع مسیر مشابه و واحدی تصویر می کنند .(ص-غ)  

  3-   براساس دیدگاه تک خطی به تاریخ "جوامع عقب مانده باید جوامع پیشرفته را الگوی حرکت خود قرار دهند" (ص-غ)

  4-   در جوامع مکانیکی تقسیم کار گسترده وجود دارد ولی در جوامع ارگانیکی تقسیم کار ساده و ابتدایی است .(ص-غ)

  5-   برطبق دیدگاه جهان ها¬ی اجتماعی در عرض هم "دلیل ایجاد فرهنگ ها وتمدنهای مختلف وجود معانی متفاوت در پدیده های اجتماعی است"(ص-غ)

  6-   برطبق دیدگاه جهان های اجتماعی در عرض هم "هر جهان اجتماعی  ...........  و............  مناسب با خود بوجود می آورد .

  7-   برطبق فرهنگ معنوی انسان از محدوده ی  ...........................  عبور کرده  و چهره ای آسمانی وملکوتی بیدا می کند .

  8-   جامعه ی سکولار  ................... و...................................... انسان را به فراموشی می سپارد .

  10- جوامع مقدس و معنوی را به دو صورت  ...............  و  ............................. می توان تقسیم کرد .

  11- طبق دیدگاه اکثر مردم شناسان، مسیر تحول فرهنگ ها و تمدن ها  ..................  نیست .

  13- در جدول زیر اطلاعات مرتبط را به هم متصل کنید :

  - فرهنگ سکولار                                    - جغرافیای هستی فراتر از جغرافیای طبیعی قرار دارد  . 

  - فرهنگ اساطیری                                   - جهان دیگر در محدوده  منافعی  که برای

                                                                خواسته های این جهان دارد پذیرفته می شود.

  - فرهنگ معنوی                                       - قائل بودن به خداوندگان و قدرت های فوق طبیعی .

  - جهان های اجتماعی در طول هم                   - پدیده های اجتماعی سر شار از معانی متفاوتند .

  - جهان های اجتماعی در عرض هم                 - همه جوامع در یک خط قرار دارند .

   -  سوالات کوتاه پاسخ  :  

  1-  جامعه شناسانی که نگاه تک خطی به تاریخ دارند جوامع بشری را به چند مقطع تقسیم می کنند ؟

  2-  ویژگی جوامع مکانیکی چیست ؟

  3-  ویژگی جوامع ارگانیکی چیست ؟

  4-  یکی از تقسیم بندی های جهان های اجتماعی بر اساس فرهنگ و نوع اعتقادات و ارزشهاست این تقسیم بندی را بیان کنید .

  5-  مراد از فرهنگ سکولار چیست ؟

  6 -  انسان از نظر فرهنگ معنوی چگونه موجودی است ؟

  7-  وجود فرهنگ اساطیری حاصل چیست ؟

                                          سوالات درس سیزدهم

   - سئوالات عینی

  1.      شناخت علمی به دنبال کشف حقیقت است(ص- غ).

  2.      شناخت عمومی در برخی از فرهنگ ها مانع پیدایش یا بسط شناخت علمی می شود(ص- غ ).

  3.      شناخت عمومی برای حل مشکلات شناخت علمی به کار می آید(ص- غ).

  4.      با پرسش از شناخت عمومی،شناخت  ............ نسبت به جهان اجتماعی آغاز می شود.

  5.      شناخت علمی .......... به دست می آید اما شناخت عمومی به صورت ناخودآگاه.

  6.      شناخت علمی برای کشف حقیقت پدیده¬ها است اما شناخت عمومی بیشتر برای استفاده ی ............... در جهان اجتماعی.

  7.      از بین موارد زیر کدامیک از تأثیرات شناخت علمی بر شناخت عمومی است؟

  الف) حل مشکلات – حمایت                          ب) کشف حقیقت – پیش گیری

  پ) رشد فرهنگی – حل مشکلات

  8. . از بین موارد زیر کدامیک از تأثیرات شناخت عمومی بر شناخت علمی است؟

         الف) رشد فرهنگ – کشف حقیقت                  ب) حل مشکلات – طرح پرسش

          پ) حمایت – پیش گیری

  9. کدامیک از موارد زیر صحیح نمی باشد؟

        الف) شناخت علمی آگاهانه است و شناخت عمومی اغلب ناآگاهانه .

        ب) شناخت علمی در اثر زندگی اجتماعی حاصل می شود اما شناخت عمومی از طریق تأمل و تفکر.

        پ) شناخت علمی برای کشف حقیقت است اما شناخت عمومی بیش تر برای استفاده عملی در زندگی اجتماعی.

  د- شناخت عمومی از علومی که با ارزش های جامعه مطابقت دارد، حمایت می کند.

  10. کدامیک از موارد زیر صحیح می باشد؟

      الف) بوسیله شناخت علمی مشکلات ناشی از شناخت عمومی را حل می کنیم.

      ب)شناخت علمی حمایت کننده شناخت عمومی است.

      پ)به وسیله شناخت عمومی می توانیم فرهنگ جامعه را رشد دهیم.

      د)شناخت علمی زمینه ی طرح سوال برای شناخت عمومی را به وجود می آورد.

  سوالات درس چهاردهم:

  -  سوالات عینی:

   1.      جوامع مختلف بر اساس شناخت عمومی شان، با قوانین علمی برخورد¬های متفاوت دارند.(ص- غ)

  2.      برخی از فرهنگ ها با هر نوع شناخت علمی مخالفت می ورزند. (ص- غ)

  3.      ابزار شناخت حسی، عالم طبیعت است. (ص- غ)

  4.      منبع شناخت عقلی، تفکر و استدلال است. (ص- غ)

  5.      هر نوع شهودی با نوعی خاص از سلوک همراه است.(ص- غ)

  6.    ریاضت و تزکیه روشی مهم برای شناخت عقلی است (ص- غ)  

  7.      به استد لال های عقلی درباره ی امور محسوس و طبیعی، استدلال ........... می گویند.

  8.      روش شناخت ...........، مشاهده و استدلال نیست بلکه ریاضت و تزکیه است.

  9.      شناخت شهودی از انواع شناخت ...................است.

  10. معنای عام................همان شناخت مرموز درونی است که شامل همه ی الهامات می شود.

  11. همه ی جوامع، چه علومی را به سهولت می پذیرند و از آن حمایت می کنند؟

  الف-  علومی که به روز و جدید باشند.

  ب- هر علمی را که با ارزش ها و عقایدشان مخالفت ندارد.

  ج- تمام علومی که صحت و درستی آنها به تایید رسیده باشد.

  د- موارد الف و ج صحیح هستند.

  12- ابزار، منبع و روش شناخت عقلی، به ترتیب، کدام گزینه است؟

      الف- تفکر و استدلال- حقایق طبیعی و غیر طبیعی- عقل انسان.

      ب- حقایق طبیعی و غیر طبیعی- عقل انسان- تفکر و استدلال.

      ج- عقل انسان- حقایق طبیعی و غیر طبیعی- تفکر و استدلال.

      د- عقل انسان- تفکر و استدلال- حقایق طبیعی و غیر طبیعی.

      ۱۳. هر یک از موارد زیر نشان دهنده ی چه نوع شناختی است؟

  الف- شناخت غریزی حیوانات نسبت به برخی امور: ................................ .

  بدیدن دوست خود در خیابان: .................................. .

  ج  شناخت سعادت انسان: ..................................... .

  سوالات درس پانزدهم:

   - سوالات عینی                                                                  

  1.      در جهان امروز به شناختی که حسی و تجربی باشد «معرفت»می گویند.(ص- غ)

  2.      حس و تجربه یکی از راههای شناخت جهان خارجی است. (ص- غ)

  3.      اگوست کنت معتقد بود که شناختی که از راه حس و تجربه به دست نیامده باشد شناخت علمی نیست(ص-غ).

  4 .    محدود کردن معنای علم، به علم تجربی به نیمه ی دوم قرن بیستم بر می گردد(ص- غ)

  5.      جامعه شناسی انتقادی، علم را سیار و متغییر می داند(ص- غ).

  6.      در جهان امروز، کدام شناخت علمی محسوب می شود؟ شناختی که ......

  الف-  از راه استدلال و تعقل به دست آید.

  ب- با حس بتوان آن را اثبات یا باطل کرد.

  ج- از راه شهود و وحی حاصل شود.

  د- شناخت عمومی را مورد توجه قرار دهد.

  7- کدام گزینه از آسیب های شناخت تجربی جامعه، محسوب نمی شود؟

     الف- نمی تواند نسبت به پدیده های اجتماعی انتقاد کند.

    ب- خصلتی محافظه کارانه نسبت به نظام اجتماعی ندارد.

    ج- داوری ارزشی و هنجاری نسبت به پدیده های اجتماعی را نمی پذیرد.

    د- علمی است ابزاری در ردیف علوم طبیعی.

  8- اگوست کنت، شناخت شهودی و وحیانی را مربوط به کدام دوران بشر می دانست؟

     الف- پندارهای مربوط به دوران کودکی.

  ب     پندارهای مربوط به دوران نوجوانی.

  ت     تخیلات دوران بلوغ.

  ث     تخیلات دوران حس گرایی.

  9-   اگر پژوهشگری از طریق مصاحبه و مشاهده به مطالعه ی جامعه ای بپردازد، از کدام روش شناخت اجتماعی بهره برده است؟

    الف- عقلی

     ب- شهودی

     ج- وحیانی

     د- تجربی

  درس 16- شناخت اجتماعی عقلی

  - سوالات عینی:                  

  1- هر یک از عبارات زیر را  از لحاظ تعلق به «عقل در معنای عام» یا «عقل در معنای خاص» مشخص کنید.

   الف- تأملات فکری فقط برای درک حقایق کلی (عام - خاص)

  ب- ابزار شناخت حسی – تجربی (عام – خاص)

  ج- ابزار برای هر نوع  شناخت (عام – خاص)

  د- تقسیم بندی به دو نوع نظری و عملی (عام – خاص)

  2- کدام عبارات، با شناخت حسی و تجربی مترادف نیست؟

   الف- عقل جزیی          ب- عقل جمعی            ج- عقل ابزاری              د- عقل تجربی

  3- برای «شناخت عمومی» گاه از عبارت «عقل جمعی» یا «عقل عرفی» استفاده می شود(ص – غ).

  4- شناخت عقلی بخشی از شناخت علمی است (ص – غ).

  5- عقل در معنای عام، می تواند ابزار شناخت امور کلی نیز باشد (ص – غ).

  6- مطالعه و شناخت هست ها و شناسایی بایدها و نبایدها (احکام ارزشی)،هر یک مربوط به کدام نوع عقل در معنای خاص هستند؟

  7- در کدام جوامع، علوم اجتماعی عقلی می تواند وجود داشته باشد؟

  الف- عقلانیت به معنای خاص در آن جامعه پذیرفته شده باشد.

  ب- شناخت عمومی جای عقل نظری و عملی را گرفته باشد.

  ج- حس گرایی بر آن جامعه غالب باشد.

  د- عقل ابزاری در آن جامعه غالب باشد.

  8- منظور از علوم اجتماعی عقلی علومی است که از معنای خاص عقل، یعنی عقل . . . . . و . . . . . . . استفاده کند.

  9- عقلانیت به معنای خاص آن، فقط در جهان اسلام وجود داشته است (ص – غ).

   10- کتاب های زیر از کیست و نمونه هایی از کدام نوع شناخت اجتماعی است؟

  الف- کتاب سیاست: ..................

  ب- کتاب سیاست مدنیه:  ...................

  11- علوم اجتماعی عقلی، کامل ترین نوع شناخت جامعه است (ص – غ).

  12- کدام عبارت از آسیب های رویکرد عقلی محسوب می شود؟

  الف- این رویکرد، شناخت را فقط به معرفت عقلی محدود می کند.

  ب- این شناخت، عقل نظری و عملی را به شناخت عمومی تنزل نمی دهد.

  ج- این رویکرد، منکر ارزش علمی شناخت حسی می شود.

  د- برای شناخت شهودی، ارزش قایل نیست.

  13- کدام عبارت از توانمندی های رویکرد عقلی به جامعه نمی باشد؟

  الف- شناخت ابعاد معنوی انسان و جهان

  ب- شناسایی سعادت و کمال آدمی

  ج- داشتن خصلت محافظه کارانه نسبت به نظام اجتماعی

  د- داشتن قدرت داوری ارزشی نسبت به جوامع

  14- شناخت عقلی، شناسایی ارزش ها و احکامی را که برای رسیدن به آرمان های انسانی مورد نیاز است غیر ممکن می داند (ص – غ).

  15- شناخت عقلی، درستی یا نادرستی یک کنش اجتماعی را به نظر افراد جامعه  وابسته می داند (ص – غ).

  درس 17- شناخت اجتماعی شهودی

  - سوالات عینی:

  1- جهان معنوی به دو نوع ................ و ................... تقسیم می شود .

  2- کدام گزینه به انسان جهان اساطیری مربوط نیست؟

  الف)- کنش های خود را به خواست و اراده ی الهه ها و خداوندگان متعدد پیوند می زنند.

  ب)- به موجودات فوق طبیعی قایل هستند و هستی را در طبیعت محدود نمی دانند.

  ج)- می کوشند با استفاده از نیروهای فوق طبیعی نیازهای خود را تامین کند.

  د)- موجودات فوق طبیعی مورد پذیرش آنها به یک حقیقت متعالی و مقدس باز می گردند.

  3- انسان جهان اساطیری به الهه های متفرق و خداوندگان متعدد اعتقاد دارد( ص - غ ).

  4- جهان اساطیری و جهان دنیوی هریک حاصل کدام نگاه انحرافی انسان است؟

  5- جهان اساطیری با کدام شناخت یا عقل موافقت دارد؟

  الف) عقل ابزاری        ب) عقل عرفی      ج) عقل تجربی             د) عقل وحیانی

  6- در جهان اساطیری فقط به اندوخته ی تاریخی جامعه و میراث فرهنگی گذشتگان اعتقاد دارند(ص - غ ).

  7- علوم غریبه ای مانند سحر، جادو و نجوم به کدام جهان اجتماعی تعلق دارد؟

  8- انسان اسطوره ای سلطه بر طبیعت را از راه .................... دنبال نمی کند بلکه از طریق ارتباط با موجودات و نیروهای ...................... به دست می اورد.

  9- در جهان توحیدی، اعتقاد به توحید،  اعتقاد به یک وجود ............... است.

  10 . مقدس بودن به کدام معناست؟ منزه بودن از...................... .

  الف) صفات نقص       ب) صفات کمال       ج) صفات کمال همراه با نقص         د) الف و ج

  11- کدام نام بر همه ی اوصاف وجود واحد و یگانه دلالت می کند؟

  الف- قدوس      ب- الله         ج- قادر             د- عالم

   12- چرا در جهان توحیدی اعتقاد بر این است که دیگر موجودات، مستقل از علم و قدرت وجود مقدس نیستند؟ زیرا ....

  الف- استقلال آنها به معنای محدود بودن اوست   

   ب- همه ی موجودات، آیات و نشانه های او هستند

  ج- وجود مقدس همه ی کمالات را دارد   

  د- مستقل بودن آنها با صفت قادر بودن او مغایرت د ارد

  13- به سؤالات زیر در باره ی جهان توحیدی پاسخ های کوتاه بدهید:

  1/13- بزرگترین آیت و نشانه ی خداوند؟ ..................

  2/13- اساس خلقت جهان؟  ....................   

  3/13- اولین مخلوق خداوند در جهان؟  ............

  4/13- سعادت و رستگاری انسان در چیست؟  .................

   5/13- منبع شناخت وحیانی چیست؟ ...............

  14- مهمترین بخش از شناخت علمی در جهان توحیدی کدام است؟ شناخت .........  .

  الف- وحیانی انبیا              ب- عقلانی           ج- تجربی               د- عرفی

  15- کدام موجود می تواند بیش تر از دیگر موجودات، نام و صفات وجود مقدس را آشکار سازد؟ ..............

  16- وحی از نزد خداوند نازل می شود و به همین دلیل به آن علم ..... نیز می گویند.

  17- این جمله امام علی (ع) که «پیامبران آمده اند تا دفینه های عقل انسان ها را برانگیزانند»، بیانگر چیست؟

  18- انبیا الهی شناخت عمومی را تا آن جا قبول می کنند که  ......................  .

  الف – با مراتب شناخت عقلی یا شناخت وحیانی مخالفت نداشته باشد

  ب- با شناخت عقلی و میراث گذشتگان مغایرتی نداشته باشد

  ج- با میراث گذشتگان مغایرتی نداشته باشد

  د- مطابق با شناخت تجربی باشد

  19- شناخت وحیانی، کدام یک از شناخت های زیر را کاملا رد می کند؟

  الف- شناخت عقلانی                    ب- شناخت عرفی

  ج- شناخت حسی                        د- شهود شیطانی

  درس 18- شناخت اجتماعی قرآن

  - سوالات عینی:

  1- هر یک از علوم به شناخت کدام آیات الهی می پردازند؟

   الف- علوم طبیعی: آیات ......              ب- علوم انسانی: آیات  .............

  ج: علوم اجتماعی: آیات ...........

  2- چرا طبق  شناخت اجتماعی قران، تحصیل علم از برترین عبادت هاست؟

  الف- موجب شناخت محیط اجتماعی و طبیعی می شود

  ب- ماندگاری علم و فنای ثروت

  ج- علم وسیله ی نزدیکی انسان به خداوند است

  د- موجب تأمین سعادت بشری می شود

  3- از منظر قران، سه ابزار شناخت اجتماعی کدامند؟ نام ببرید.

  4- همه ی علوم – طبیعی و اجتماعی – به مطالعه ی آیات الهی می پردازند(ص  غ  )

  5- با توجه به روش شناخت اجتماعی قران، کدام گزینه نادرست است؟

  الف- خداوند دانش هایی را به بشر می آموزد که برای تأمین سعادت بشر مورد نیاز است

  ب- شناخت اجتماعی قران به مراتب مشاهده و توصیف یا شناخت قوانین اجتماعی محدود است

  ج- قران برخی از شناخت های اجتماعی را از طریق وحی در دسترس بشر قرار می دهد

  د- شناخت اجتماعی قران ابعاد ارزشی، هنجاری و انتقادی نیز دارد.

  6- جهانی که قران برای انسان ترسیم می کند، جهان  ........  است.

  7- این آیه « به درستی که خداوند قومی را تغییر نمی دهد مگر آن که نفس های خود را تغییر دهند»، بیانگر کدام یک از ویژگی های جامعه انسانی است؟

   8- ویژگی های جامعه انسانی را از دیدگاه قران نام ببرید.

   9- جامعه توحیدی بر مدار عقاید و آداب ....... سازمان نمی یابد، بلکه بر محور ........ شکل می گیرد.

  10- قران کریم از قوانین و احکام حاکم بر جوامع بشری با چه عنوانی یاد می کند؟

  11- از منظر قران کریم، سنت های الهی جامعه، ..........  و  ......... هستند.

  12- سنت های الهی حاکم بر جامعه بشری را نام ببرید. چهار مورد.

  13- عبارت را کامل کنید: انسان ها در جوامع مختلف براساس اختیار و اراده ی خود کنش ها و نظام اجتماعی را شکل می دهند و از این طریق .................  .

  الف- در معرض امتحان و آزمایش قرار می گیرند.

  ب- از راهنمایی های وحی الهی برخوردار می شوند

  ج- جامعه ای بر محور حق شکل می گیرد

  د- هر جامعه ای از مدت زندگانی مشخصی برخوردار می گردد.

  14- نویسندگان کتب زیر رانام ببرید.

  الف- سنتهای تاریخی قران: .........................

  ب- سنت های اجتماعی در قران کریم: ................

  15- کدام عامل مدت زندگانی و حیات یک جامعه را مشخص می کند؟

  الف- ظالمانه یا عادلانه بودن یک نظام اجتماعی

  ب- شیوه ی حکومت حاکمان

  ج- تعداد افراد جامعه

   د- ظرفیت ها و توانایی های جامعه

  ((پایان))

  منبع مطلب : egtemaeefereydan.blogfa.com

  مدیر محترم سایت egtemaeefereydan.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  وامتااااا 1 ماه قبل
  -1

  وودا

  مهدی 1 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید