توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  چه چیزی مانع ساییدگی استخوان ها میشود کلاس پنجم

  1 بازدید

  چه چیزی مانع ساییدگی استخوان ها میشود کلاس پنجم را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  کلاس پنجم

  کلاس پنجم

  سوالات فصل پنجم : حرکت بدن

    با یاد و نام خدا

    سوالات فصل پنجم : حرکت بدن

  =============

  1- اگر بازو و ساعد خود را لمس کنید، چه چیزهایی را زیر پوست خود حس می کنید؟ بخشهای سخت و نرمی را حس می کنیم.

  2- فسمتهای نرمی کهزیر دست حس می کنید چه هستند؟ ماهیچه ها

  3- بخشهای سفتی کهزیر دست حس می کنید چه هستند؟ استخوان ها

  4- وقتی ساعد خود را خم می کنید، چه تفاوتی روی بازو و زیر آن حس می کنید؟ روی بازو برجسته و زیر آن صاف می شود.

  5- وقتی ساعد را خم می کنید، ماهیچه های روو زیر بازو چه تغییری می کنند؟ ماهیچه ی روی بازو کوتاه شده و ماهیچه ی زیر بازو کشیده می شود.

  6- استخوان ساعد چگونه به حرکت درمی آید؟ با حرکت دو ماهیچه ی رو و زیر بازو.

  7- استخوان ساعد دست چه نام دارد؟ استخوان ساعد از دوبخش درشت نی و نازک نی درست شده است.

  8- استخوان ساق پا چه نام دارد؟ استخوان ساق پا هم مانند ساعد از دوبخش درشت نی و نازک نی درست شده است.

  9- ماهیچه چیست؟ ماهیچه همان گوشتی هستند که ما به عنوان غذا می خوریم.

  10- ماهیچه ها به ............... وصل هستند ( استخوانها ).

  11- وقتی ماهیچه کوتاه می شود چه اتفاقی می افتد؟ استخوانی را که به آن وصل است می کشد و استخوان به حرکت درمی آید.

  12- ماهیچه ها چه می کنند؟ ماهیچه ها کارهایی مانند دویدن، خندیدن، پلک زدن، تنفس، حرف زدن، راه رفتن و ...، را امکان پذیر می کنند.

  13- چند نوع ماهیچه داریم؟ سه نوع ماهیچه های اسکلتی، ماهیچه های قلب و ماهیچه های معده ( دستگاه گوارش ).

  14- ماهیچه های اسکلتی کدام ماهیچه ها هستند؟ ماهیچه هایی که به استخوانها وصل هستند و آنها را به حرکت درمی آورند. این ماهیچه ها ارادی هستند و با اراده ی ما حرکت می کنند مانند ماهیچه ای پا و دست.

  15- ماهیچه های قلب چه می کنند؟ خون را در رگها به حرکت درمی آورند.

  16- ماهیچه های معده ( دستگاه گوارش ) چه می کنند؟ به گوارش ( هضم ) غذا کمک می کنند.

  17- اگر انگشتان، زاتو و سر خود را لمس کنید، چه حس می کند؟ حس می کنیم زیر پوست سفت است که همان استخوانهای ما هستند.

  18- بخشهای مختلف بدن مانند سرو گردن، دست، پا و...، از تعدادی استخوان تشکیل شده اند.

  19- آیا استخوانها شکل و اندازهی یکسان دارند؟ خیر از تظر شکل و اندازه با هم تفاوت دارند.

  20- کار استخوانها چیست؟ اسکلت بدن را تشکیل داده و بخشهای مهم بدن مانند مغز، نخاع، قلب و ششها را محافظت می کنند.

  21- مغز به وسیله ی چه بخشی محافظت می شود؟ جمجمه

  22- نخاع به وسیله ی چه بخشی محافظت می شود؟ستون مهره ها

  23- قلب و ششها به وسیله ی چه بخشی محافظت می شود؟ دنده ها ( قفسه ی سینه )

  24- مجموع استخوانها چه چیزی را تشکیل می دهد؟ اسکلت درونی بدن.

  25- کار اسکلت استخوانی چیست؟ شکل بدن را به وجود می آورد.

  26- اگر تمام دست یا پا از یک استخوان تشکیل می شد چه می شد؟ ما نمی توانستیم به خوبی آنها را حرکت دهیم.

  27- مفصل چیست؟ جایی که دو استخوان به هم متصل می شوند مفصل گفته می شود.

  28- کار مفصل چیست؟ خم و راست شدن ( حرکت ) استخوانها را ممکن می سازد.

  29- چند مفصل را نام ببرید؟ آرنج، بازو، زانو، ران، انگشتان.

  30- اگر مفصل ها نبودند چه می شد؟ استخوانها نمی توانستد خم وراست شوند.

  31- ماهیچه ها چگونه به استخوانها وصل شده اند؟ به وسیله ی رشته های محکمی به نام زردپی.

  32- بخش نرم دو سراستخوان چه نام دارد؟ غضروف.

  33- درمفصل بین دو استخوان چه وجود دارد؟ غضروف.

  34- غضروف چه می کند؟ نمی گذارد استخوانها به هم برخورد کرده و درد ایجاد کنند.

  35- غضروف بین مهره های ستون مهره ها چه نام دارد؟ دیسک.

  36- در مفصل استخوانها چگونه به هم متصل شه اند؟ به وسیله ی رشته های محکمی به نام تاندون.

  37- اگر پشت گردن و کمر خود را لمس کنید چه حس می کنید؟ برجستگی هایی که همان ستون مهره ها هستند.

  38- نخاع کجا قرار دارد؟ مهره ها سوراخی دارند که وقتی روی هم قرار می گیرند مانند لوله ای می شود. نخاع درون این لوله قرار دارد.

  39- اگر نخاع آسیب ببیند چه می شود؟ بدن فلج شده یا حرکت آن کند می گردد.

  40- کار نخاع چیست؟ پیامهای مغز را به همه ی بدن می رساند.

  41- استخوان براثر ضربه ممکن است چه آسیبی ببیند؟ ممکن است بشکند یا ترک بردارد.

  42- برای این که استخوان آسیب دیده درست جوش بخورد و ترمیم شود چه باید کرد؟ باید به پزشک مراجعه کرده و پس از عکسبرداری، آن را گچ گرفته یا آتل بندی کنند. پس آز آن باید مدتی از حرکت دادن آن خودداری کرد تا کاملا بهبود پیدا کند.

  43- استخوان از چه ساخته شده است؟ استخوان زنده است و از مواد محکمی ساخته شده است.

  44- چه کنیم تا استخوانهایمان خوب رشد کرده و محکم شوند؟ لبنیات ( شیر و فرآورده های آن ) بخوریم و به میزان کافی در مقابل نور خورشید قرار بگیریم.

  45- برای اینکه ستون مهره هایتان آسیب نبیند چه باید بکنید؟ پشت میز صاف بنشینیم . کیف را روی دو شانه ی خود قرار دهیم. هنگام راه رفتن کمر خود را خم نکنیم. از برداشتن بار سنگین خودداری کنیم. هنگامی که در اتومبیل نشسته ایم کمربند ایمنی را ببندیم تا براثر تصادف آسیب کمتری ببینیم.

  46- مغز چه می کند؟ مغز مانند یک فرمانده تمام فعالیتهای بدن را کنترل می کند حتی زمانی که خواب هستیم، مغز به کار خود ادامه می دهد.

  47- کار نخاع چیست؟ نخاع نیز در کنترل فعالیتهای بدن به مغز کمک می کند.

  48- چند تا از کارهای مغز را نام ببرید؟ یادگیری درس، یادآوری مطالب، حل مسئله، تنظیم ضربان قلب در حالتهای مختلف، تنظیم تعداد دم و بازدم ( تنفس ).

  49- عصب چیست؟ رشته های نازکی هستند که در سراسر بدن پراکنده اند و با مغز و نخاع ارتباط دارند.

  50- کار عصب ها چیست؟ فرمانهای مغز و نخاع را به تمام بدن می رسانند یا از قسمتهای مختلف بدن پیامهایی را به مغز می رسانند.

  51- سلولهای عصبی از نظر شکل جه فرقی با دیگر سلولهای بدن دارند؟ سلولهای عصبی برخلاف دیگر سلولها، دراز و باریک هستند تا فرمانهای مغز و نخاع را بهتر به همه ی اندامهای بدن برسانند.

  52- یک مثال برای یکی از کارهای مغز بزنید؟ فرض کنید در خیابان راه می روید، اتومبیلی را را می بینید یا صدای بوق آن را می شنوید. مغز به ماهیچه های پاهایتان فرمان می دهد که با سرعت بیشتری حرکت کرده و شما را از خیابان عبوردهند.

  +++++++++   

  سوالاتی برای یادگیری بیشتر :

  1- کار استخوانها چیست؟

  الف- به بدن شکل می دهند

  ب- تکیه گاهی برای اندامهای نرم بدن و ماخیچه ها هستند.

  پ- انقباض ماهیچه ها را تقویت کرده سب حرکت بدن می شوند.

  ت- اندامهای حیاتی مانند مغز، قلب، ششها و نخاع را محافظت می کنند.

  ج- محل ذخیره ی کلسیم و تولید سلولهای خونی هستند.

  2- استخوان ساق دست با استخوان بازو چه فرقی دارد؟ استخوان ساق دست از دو استخوان ولی استخوان بازو از یک استخوان تشکیل شده است.

  3- استخوان ساق پا با استخوان ران چه فرقی دارد؟ استخوان ساق پا از دو استخوان ولی استخوان ران از یک استخوان تشکیل شده است.

  4- دوتکه بودن استخوان ساق دست و پا چه فایده ای دارد؟ سبب می شود که ساق دست و پا بتوانند به دور خود چرخش کمی داشته باشند.

  5- سلولها چگونه زیاد می شوند؟ سلولها با تقسیم شدن زیاد می شوند.

  6- کدام سلولهای بدن تقسیم نمی شوند؟ سلولهای عصبی.

  7- چرا اگر نخاع آسیب دید بهبود پیدا نمی کند؟ چون سلولهای نخاع و سلول سایر بخشهای دستگاه عصب، تفسیم نمی شوند.

  8- سلولهای عصبی چه نام دارند؟ نرون.

  9- با یک مثال وضعیت مغزدر بدن را شرح دهید؟ مغز مانند مرکزتلفن یک شهر است و بخشهای مختلف بدن مانند تلفن هایی هستند که توسط سیم ( رشته های عصب ) با مرکز تلفن ( مغز ) ارتباط دارند. از طریق سیم ها مرکز می تواند با تلفن های مختلف تماس گرفته یا تلفتهای مختلف با مرکز در ارتباط باشند.

  نکات مهم :   

  1- حرکت هر استخوان نتیجه ی حرکت دو ماهیچه ی متقابل است یعنی هرگاه استخوانی حرکت می کند، حتما دو ماهیچه که مقابل هم قرار دارند آنرا به حرکت درمی آورند.

  2- خوردن شیرو گوشت به رشد ماهیچه ها کمک می کنند.

  3- ورزش ماهیچه ها را نیرومند می کند.

  4- پزشکان توصیه می کنند که برای استحکام استخوانهایمان، روزی یک لیوان شیر بنوشیم.

  توجه : تنها به این سوالات اکتفا نکنید و حتما کتاب درسی خود را نیز به دقت بخوانید.

  منبع مطلب : kelase5-5.blogsky.com

  مدیر محترم سایت kelase5-5.blogsky.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  غضروفها علوم پنجم

  غضروف

  غضروف چیست

  غضروف از استخوان نرم تر است و خم و راست می شود. مانند اینکه لاله گوش از غضروف ساخته شده است.

  کار غضروف در استخوانبندی انسان چیست؟

  غضروف ها دو کار مهم انجام می دهند:

  1 – امکان حرکت استخوان ها را از محل مفصل می دهند تا انسان بتواند بدن خود را به حرکت درآورد.

  2 - از ساییدگی استخوان ها در مفصل ها جلوگیری می کند

  ستون مهره ها / ستون در پشت انسان مانند میله میانی چتر، بدن انسان را راست نگه می دارد و نیز نخاع / مغز حرام را نگهداری می کند.ستون مهره ها از استخوان هایی کوچک، کوتاه و ستبر به نام مهره که به دنبال هم ردیف شده اند، تشکیل شده است

  چون مهره ها کوتاه است، انسان آسان می تواند آن را مانند رشته تسبیح به هر طرف که بخواهد بگرداند. مانند اینکه کمی خم شود یا آنقدر خم شود که به زمین برسد و یا به پس و پیش، راست و چپ حرکت کند.

  بین هر دو مهره غضروف وجود دارد.

   

  غضروف بین مهره ها، سبب می شود  که انسان بتواند بدن خود را خم و راست کند. غضروف ها همچنین از ساییده شدن مهره ها روی یکدیگر جلوگیری می کند.

   هر مهره سوراخی دارد.

  مهره ها روی هم قرار گرفته اند و مانند تسبیح رشته ای از وسط آنها می گذرد، این رشته نخاع / مغز حرام / مغز تیره است که از سوراخ ها عبور می کند و مهره های ستبر آن را محافظت می کند.

  منبع مطلب : www.khademarkani.blogfa.com

  مدیر محترم سایت www.khademarkani.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  درس پنجم علوم پنجم ابتدایی حرکت بدن

  درس پنجم علوم پنجم ابتدایی حرکت بدن

  در سال گذشته، دانش آموزان با انجام فعالیت های مختلف با انواعی از سلول های بدن انسان و بخش هایی از آن، که مواد غذایی لازم را برای سلول فراهم می کنند

  و مواد دفعی سلول ها را از بدن خارج می کنند، آشنا شدند.

  در این درس آنان مدل استخوان، ماهیچه و مفصل را می سازند

  چگونگی کار ماهیچه، استخوان و مفصل برای انجام حرکت را می آموزند.

  با انجام فعالیت و گف توگو، با انواعی از ماهیچ هها، اسکلت، مفصل، مغز، نخاع وعصب آشنا می شوند.

  دربارة راه های حفظ سلامت اسکلت و ماهیچه با یکدیگر گفت وگو می کنند و دربارة اینکه هنگام آسیب دیدن استخوان برای ترمیم آن، چه باید کرد، اطلاعات جمع آوری می کنند.

  همچنین آنان با رابطة مغز، نخاع، عصب و ماهیچه برای انجام حرکت آشنا می شوند.

  همین طور به نقشهای اسکلت در بدن پی می برند.

  در این درس دانش آموزان مهارت هایی مانند کاوشگری، اندازه گیری و مدل سازی را نیز تمرین می کنند.

  نقشه مفهومی حرکت بدن

  با آگاهی از چگونگی کار ماهیچه ها و اسکلت،

  فعالیت های مختلف روزانه را با حفظ سلامت ماهیچه ها و اسکلت انجام می دهند.

  مفاهیم
  پس از پایان این درس، انتظار می رود دانش آموزان بدانند:
  ماهیچه کوتاه می شود و استخوان متصل به خود را می کشد.
  برخی از ماهیچه ها بدون ارادة ما کار می کنند.
  مفصل، دو استخوان را به هم وصل می کند.
  مغز درون جمجمه و نخاع درون ستون مهره ها، حفاظت می شوند.
  مغز و نخاع، فرمان کوتاه شدن را از طریق عصب ها به ماهیچه می فرستند

   آموزش درس پنجم علوم پنجم ابتدایی حرکت بدن

  دربارهٔ هر بخش بدن که در این درس معرفی می شود،

  ابتدا دانش آموزان یک مشاهدهٔ مستقیم انجام می دهند، مانند لمس کردن دست و قسمت های نرم و سفت آن، لمس کردن پشت گردن و برآمدگی مهره ها

  پس از آن، فعالیت یا مدلسازی را انجام می دهند تا با کاربخش و ویژگی های آن آشنا شوند و درباره آن گفت وگو کنند.

  در مرحلهٔ بعد، دانش لازم را که در متن کتاب آمده است را در گروه خود می خوانند.

  در بخش تصویرها مثلاً تصویر صفحهٔ 40 ، مفصل بین استخوان های دست را می بینند و قسمت های مختلف آن را شناسایی می کنند.

  سپس می توانید از آنها بخواهید دست خود را حرکت دهند و بررسی کنند چه حرکت هایی را می توانند انجام دهند،

  مانند خم و راست کردن انگشتان و مچ.

  هنگام آموزش یا در پایان آن واژه های علمی درس را روی تابلوی کلاس بنویسید

  و از دانش آموزان بخواهید در یک جمله آنها را به زبان خودشان توضیح دهند

  آمادگی از قبل

  دانش آموزان باید به کمک خانواده یا معلم خود فعالیت های این درس را انجام دهند، وسایل لازم برای هر فعالیت را تهیه و به کلاس بیاورند.

  برخی از این فعالیت ها به طور گروهی در کلاس درس یا خارج از آن انجام می شود و معلم باید دانش آموزان را گروه بندی و به هر یک از اعضای گروه مسئولیت مشخصی را واگذار کند.

  این مسئولیت ها باید چرخشی باشد تا دانش آموزان فعالیت های مختلف را خود تجربه کنند و با کار گروهی، همفکری و رفاقت در بین دانش آموزان تقویت شود.

  جدول ارزشیابی به تعداد لازم تکثیر و آماده کنید تا در هر جلسه بتوانید تعداد مشخصی از دانش آموزان را ارزشیابی کنید

  صفحه 35 علوم پنجم ابتدایی  

  از آنجا که رویکرد آموزش کاوشگری است، این درس می تواند با ایجاد یک موقعیت مانند آنچه که در کتاب درسی آمده است، شروع شود.

  یعنی با قرار دادن دانش آموزان در شرایطی که در ذهن آنان سؤال ایجاد شود درس آغاز شود.

  آموزش هر جلسه هم می تواند با یک پرسش آغاز شود.

  می توانید درس را در زنگ ورزش آغاز کنید و حرکت در فعالیت های ورزشی را موضوع آغاز درس قرار دهید.

  صفحه های 36 و 37 علوم پنجم ابتدایی حرکت بدن

  در فعالیت مدلسازی، توجه داشته باشید که سوراخ های مربوط به دکمهٔ فشاری، گشادتر باشد تا مقواها راحت تر حرکت کنند.

  به جای دکمهٔ فشاری از پیچ و مهره و یا یک تکه چوب هم می توان استفاده کرد.

  سوراخ 3 در گوشهٔ مقوای زردرنگ باید باشد.

  در جدول صفحهٔ 37 مثلاً دانش آموز می نویسد: وقتی نخ قرمز را کشیدیم، مقوای زردرنگ به سمت مقوای سفیدرنگ حرکت کرد.

  صفحه 38 علوم پنجم ابتدایی حرکت بدن

  گفت وگو 
  دانش آموزان باید اطلاعاتی را که از مدل سازی و مشاهده شکل صفحهٔ 38 به دست آورده اند، در کنار هم قرار بدهند.

  نخ قرمز، ماهیچهٔ روی بازو را نشان می دهد که هنگام خم شدن ساعد کوتاه می شود.

  فکر کنید بالای صفحه 
  هدف این است که دانش آموزان رابطهٔ استخوان، ماهیچه و مفصل را که آموختند در مثال دیگری به کار  بگیرند.

  کافی است آنها مدل را بچرخانند تا مقوای زردرنگ نقش استخوان ران و نخ قرمز، ماهیچه ایکه آن را خم می کند، نشان دهد.

  در اینجا اصلاً مهم نیست که چند ماهیچه در حرکت ساق پا نقش دارند

  فکر کنید پایین صفحه 

  هدف زمینه سازی برای این موضوع است که ماهیچه ها حرکت غیرارادی و یا ارادی دارند.

  دانش آموزان در سال گذشته با کار معده و قلب آشنا شدند و می توانند مقایسهٔ بالا را انجام دهند.

  نکتۀ بهداشتی: نکات بهداشتی درس دربارهٔ حفظ سلامت است و باید در کلاس به گفت وگو  گذاشته شود تا بچه ها به خوردن این غذا ها تشویق شوند.

  صفحه 39 علوم پنجم ابتدایی حرکت بدن

  فعالیت: این فعالیت برای پاسخ به پرسش متن درس این صفحه، طراحی شده است.

  مراقبت کنید دست بچه ها مدت زیادی در بین چوب بستنی ها بسته نماند.

  بچه ها می توانند این فعالیت را با یک انگشت انجام دهند.

  صفحه 41 علوم پنجم ابتدایی حرکت بدن

  در این بخش درس می توانید با نشان دادن یک تصویر رادیولوژی از دست یا پا، موضوع درس را مطرح کنید.

  در این درس می توانید از دانش آموزان بخواهید مدل ستون مهره و نخاع آن را با وسایل ساده بسازند.

  شکل روبه رو مدلی از ستون مهره ها که دانش آموزان ساخته اند را نشان می دهد.

  جمع آوری اطلاعات: استخوان ها بافتی زنده اند و به همین علت پس از شکسته شدن می توانند ترمیم شوند و دوباره رشد کنند.

  اگرچه استخوان ها بسیار محکم اند، اما وقتی ضربه ای به بدن وارد شود، ممکن است بشکنند.

  عکسی که با پرتو ایکس گرفته می شود، میزان شکستگی استخوان را نشان می دهد.

  اگر شکستگی سخت باشد، پزشک لبه های دو استخوان شکسته را به هم جفت می کند و اندام را گچ می گیرد

  استخوان را در جای خود ثابت نگه می دارد تا استخوان شکسته، ترمیم شود.

  در رفتگی هنگامی پیش می آید که استخوان های یک مفصل از جای طبیعی خود حرکت کنند.

  مفصل دررفته بسیار دردناک است و نمی توان آن را به اندازهٔ طبیعی حرکت داد.

  صفحه 42 علوم پنجم ابتدایی حرکت بدن

  گفت وگو کنید: موضوع گفت وگو کنید به علت مشکلاتی که گریبان گیر بسیاری از کودکان است، انتخاب شده است.

  انجام درست فعالیت درست نشستن، حمل درست بار، کیف و کوله پشتی و استفاده از رایانه به روش درست،

  کمک می کند تا استخوان ها، ماهیچه ها و مفصل های ما مدت بیشتری سالم بمانند.

  توجه داشته باشید که شما در کلاس درس خود، فعالیت هایی را مطرح و بر آنها تأکید کنید که دانش آموزان شما با آنها درگیرند.

  مثلاً اگر بچه ها با رایانه کار نمی کنند، یک فعالیت دیگری را مثال بزنید.

  حمل کردن کوله پشتی: کوله پشتی در مقایسه با انواع دیگر کیف ها، مناسب تر است.

  ایجاد فاصله میان مهره ها، ابتلا به دردهای عصبی و درد گردن را موجب می شود. اندازهٔ کوله پشتی باید با جثهٔ دانش آموز متناسب باشد و جنس آن نیز سبک باشد.

  بهتر است والدین هر شب وسایل اضافی را از کوله خارج کنند.

  کوله هایی که در قسمت کمر هم بند دارند، فشار ناشی از سنگینی کوله را کاهش می دهند.

  صفحه 43 علوم پنجم ابتدایی حرکت بدن

  فکر کنید: دانش آموزان در قسمت های قبل با جمجمه و ستون مهره آشنا شدند.

  در اینجا نقش آنها در حفاظت از مغز و نخاع را بررسی می کنند.

  در این درس امکان پرداختن به برخی مشکلات اندام های حرکتی دانش آموزان فراهم است.

  اگر چنین دانش آموزی در کلاس دارید با حفظ احترام به او، بین دانش آموزان گفت وگویی دربارهٔ وظیفهٔ ما در قبال افراد ناتوان، انتظارات و ارتباط متقابل ایجاد کنید

  تا کودکان به نگرشی مبتنی بر اخلاق و رفتار درست در این باره، تشویق شوند.

  دانستنی های درس پنجم علوم پنجم ابتدایی حرکت بدن

  چگونه دست ها و پاهایشان را خم و راست می کنند؟
  بازو و ساعد دست خود را لمس کنید؛ چه چیز هایی را زیر پوستتان حس می کنید؟
  ساعد یک دست را روی بازو خم کنید؛ چه تفاوتی را روی بازو و زیر آن احساس می کنید؟
  قسمت های نرم زیر پوست دست شما، ماهیچه ها و بخش های سفت، استخوان هایتان هستند. وقتی ساعدتان را خم می کنید،

  ماهیچه های روی بازو و پشت آن چه تغییری می کنند؟
  استخوان ساعد چگونه به حرکت در می آید؟

  ماهیچه ها

  ماهیچه ها به استخوان ها وصل اند. وقتی ماهیچه کوتاه می شود، استخوانی را که به آن وصل است، می کشد و آن را به حرکت در می آورد.
  ماهیچه ها کارهایی مانند پلک زدن، حرکت چشم ها، تنفّس، خندیدن، صحبت کردن، راه رفتن و دویدن را امکان پذیر می کنند.

  در بخش هایی از بدن، مانند معده و قلب نیز ماهیچه وجود دارد.

  ماهیچه ی قلب، خون را در رگ ها به جریان درمی آورد.

  ماهیچه ی معده نیز به گوارش غذا کمک می کند.

  نکته ی بهداشتی

  خوردن شیر، گوشت و تخم مرغ برای رشد ماهیچه ها لازم است. ورزش کردن نیز به نیرومند شدن ماهیچه ها کمک می کند.

  اسکلت

  ابتدا انگشتان دست، زانو و سر خود را لمس کنید و کمی فشار دهید. سپس، روی شکمتان را لمس کنید. چه تفاوتی را مشاهده می کنید؟
  شکل رو به رو را ببینید. بخش های مختلف بدن ما یعنی سر، گردن، تنه، دست و پا تعداد زیادی استخوان دارند.
  آیا استخوان ها شکل یکسانی دارند؟
  مجموع استخوان ها، اسکلت درونی بدن ما را تشکیل می دهند.
  اسکلت، شکلِ بدن ما را به وجود می آورد.
  بخش های مختلف دست و پایتان را حرکت دهید.

  اگر دست یا پا فقط از یک استخوان تشکیل شده بود، چگونه می توانستید آن را حرکت دهید؟

  استخوان ها با رشته هایی محکم به هم وصل شده اند. به جایی که دو استخوان به هم وصل شده اند، مَفصل می گوییم. مفصل حرکت استخوان ها را امکان پذیر می کند.
  شکل زیر را ببینید؛ در مفصل بین استخوان ها، غضروف وجود دارد.

  درس پنجم علوم پنجم ابتدایی حرکت بدن استخوان

  هر مهره یک سوراخ دارد. مهره های بدن روی یکدیگر قرار گرفته اند.

  از روی هم قرار گرفتن مهره ها، لوله ای به وجود می آید که نخاع درون آن قرار دارد.

  استخوان زنده است و از موادّ محکمی ساخته شده است. گاهی استخوان ها در اثر ضربه آسیب می بینند، ترک برمی دارند یا می شکنند.

  برای اینکه استخوان آسیب دیده درست جوش بخورد و ترمیم شود، چه باید کرد؟

  استخوان ها بافتی زنده اند و به همین علت پس از شکسته شدن  می توانند ترمیم شوند و دوباره رشد کنند.

  اگرچه استخوان ها بسیار محک ماند، اما وقتی ضرب های به بدن وارد شود، ممکن است بشکنند. عکسی که با پرتو ایکس گرفته می شود،

  میزان شکستگی استخوان را نشان می دهد. اگر شکستگی سخت باشد،

  پزشک لب ههای دو استخوان شکسته را به هم جفت می کند

  و اندام را گچ می گیرد و استخوان را در جای خود ثابت نگه می دارد تا استخوان شکسته، ترمیم شود.
  دررفتگی هنگامی پیش می آید که استخوان های یک مفصل از جای طبیعی خود حرکت کنند.

  مفصل دررفته بسیار دردناک است و نمی توان آن را به اندازة طبیعی حرکت داد.

  نکته ی بهداشتی
  خوردن لبنیات به مقدار کافی و قرارگرفتن در معرض آفتاب سبب می شود استخوان های شما خوب رشد کنند و محکم شوند و در دوران بزرگسالی هم استحکام خوبی داشته باشد.

  پزشکان سفارش می کنند که هر فرد روزانه یک لیوان شیر بنوشد.

  مغز و نخاع

  چگونه نام خود را به یاد می آورید؟

  چگونه یک مسئله را حل می کنید؟

  چگونه چیزی را یاد می گیرید؟
  وقتی می دوید، ضربان قلب و تنفّس شما چگونه افزایش می یابد؟

  وقتی دیگر نمی دوید، قلب و شش ها چگونه به حالت عادی برمی گردند؟
  مغز مسئول و فرمانده این کارها و همه ی کارهای بدن ماست.

  حتّی وقتی در خواب هستیم، مغز فعّالیت قسمت های گوناگون بدنمان مثل قلب و شش ها را کنترل می کند.

  نخاع نیز در کنترل فعّالیت های بدن به مغز کمک می کند.

  درس پنجم علوم پنجم ابتدایی حرکت بدن نخاع

  در شکل زیر یک سلّول عصبی را می بینید.

  میلیون ها میلیون سلّول عصبی در مغز و نخاع قرار دارند.

  این سلّول ها دستور های لازم برای بخش های گوناگون بدن را صادر می کنند.

  شکل روبه رو مغز و نخاع و رشته هایی را که به آنها وصل اند،

  نشان می دهد. همان طور که می بینید، اینرشته ها در سراسر بدن پراکنده اند.

  به این رشته ها عصب می گویند. عصب ها (اعصاب) فرمان های مغزو نخاع را به بخش های مختلف بدن می رسانند؛

  مثلاًفرمان کوتاه شدن را به ماهیچه ها می رسانند.

  اعصاب پیام هایی را هم از قسمت های گوناگون بدن، مانند چشم و گوش، به مغز می رسانند.

  منبع مطلب : dabesto.ir

  مدیر محترم سایت dabesto.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  نرگس 1 سال قبل
  1

  😘😘

  نرگس 1 سال قبل
  1

  چه چیزی باعث میشود که استخوان ساییده نشود؟

  جواب👇

  غصروف

  دوستان جواب اینو میدونید

  غصروف مانع ساییدگی .............. میشود

  اگه میدونیدبگید ممنون

  0
  من 1 ماه قبل

  استخوان

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  عالی بود

  ناشناس 2 سال قبل
  1

  چه چیزی مانع ساییدگی استخوان می شود

  1
  احمدی 1 سال قبل

  غضروف

  1
  کسرا 2 سال قبل

  چه چیز مانع ساییدگی اسخوان میشود

  ادا نوروزی 2 سال قبل
  0

  سلام خوبی

  1
  ممنون خوبم 2 سال قبل

  ممنون خوبم

  مهدی 2 سال قبل
  -1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  1
  احمدی 1 سال قبل

  عالیه

  1
  احمدی 1 سال قبل

  عالیه

  برای ارسال نظر کلیک کنید