توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  چگونه درصد فراوانی ایزوتوپ را حساب کنیم

  دسته بندی :
  1. اسک 98
  2. مطالب سایت
  1446بازدید

  چگونه درصد فراوانی ایزوتوپ را حساب کنیم را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  ايزوتوپ‌ها و جرم اتمي ميانگين

  ايزوتوپ‌ها و جرم اتمي ميانگين

  همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم، اتم‌هاي يك نوع عنصر حتما تعداد پروتونهاي برابر دارند، اما تعداد نوترونهای آنها ممکن است باهم متفاوت باشند كه در اينصورت ايزوتوپ يكديگر ناميده مي‌شوند. عناصر در طبيعت معمولاً به صورت مخلوطي از ايزوتوپ‌ها ديده مي‌شوند. بعنوان مثال عنصر كلر از دو نوع ایزوتوپ تشکیل شده است. بعنوان مثال دیگر، می توان ایزوتوپ های پايدار هيدروژن و �را كه به ترتيب پروتيم (هیدروژن معمولی)، دوتريم و تریتيم ناميده مي‌شوند، در نظر گرفت. معمولاً تعداد ايزوتوپ‌هاي پايدار يك عنصر كم و انگشت شمار است. براي ايزوتوپ‌هاي پايدار عناصر با عدد اتمي پايين، نسبت تعداد نوترونها به پروتونها نزديك به یک است، در حالي كه براي عناصر با عدد اتمي بالا اين مقدار نزديك به 1.5 است. بعنوان مثال نسبت تعداد نوترونها به پروتونها در �برابر 1.11 و در �برابر 1.52 است.

  مثال: کدامیک از اعداد زیر بعنوان جرم اتمی �انتخاب بهتری است؟

  الف) 58.693����������� ���������ب) 78.971��������������������� ج) 157.253������������������ د) 196.97��

  حل:

  جرم اتمی تقریبا برابر عدد جرمی است. عدد جرمی هم برابر مجموع تعداد پروتونها و نوترونها است. تعداد پروتونها که همان عدد اتمی است، معلوم و برابر 79 است، اما تعداد نوترونها را نداریم. چون عدد اتمی نسبتا بالاست، انتظار داریم تعداد نوترونها نزديك به 1.5 برابر تعداد پروتونها و برابر 118 باشد. بنابراین عدد جرمی و جرم اتمی مورد انتظار برای �بایستی نزدیک 118+79 یعنی 197 باشد، پس گزینه (د) انتخاب بهتری است.

  *****

  مثال: مولكول �(كلر) در صورت وجود دو ايزوتوپ برای () به چند حالت وجود دارد؟

  حل:

  سه نوع که عبارتند از: 35Cl � 35Cl، 35Cl � 37Cl و 37Cl-37Cl.

  *****

  تركيب درصد ايزوتوپ‌هاي هر عنصر با استفاده از كسر فراواني يا درصد فراواني هر ايزوتوپ مشخص مي‌شود. كسر فراواني بيانگر كسري از اتم‌هاي عنصر است كه به صورت آن نوع ايزوتوپ موجود است. درصد فراواني نشان مي‌دهد از هر 100 اتم از ايزوتوپ‌ها چه تعداد از آنها از نوع ايزوتوپ مورد نظر هستند. برای كسر فراواني و درصد فراواني روابط زیر را می توانیم در نظر بگیریم:

  مجموع درصد فراواني‌هاي تمام ايزوتوپ‌های يك عنصر بایستی برابر 100 و مجموع كسر فراواني‌هاي تمام ايزوتوپ‌های يك عنصر بایستی برابر 1 باشد.

  مثال: عنصر منیزیم (Mg) متشكل از24Mg، 10% 25Mg و مابقي 26Mg �است.

  الف) درصد و كسر فراواني 26Mg را بدست آوريد.

  ب) در يك ميليون اتم Mg چند 24Mg داريم؟

  ج) به ازاي 105 از 24Mg در کل چند اتم Mg داريم؟

  حل:

  الف) درصد فراواني 26Mg را با در نظر گرفتن این نکته که مجموع درصد فراواني‌ها بایستی برابر 100 باشد، بدست می آوريم:

  ��������� 100-79-10 = 11% = درصد فراواني 26Mg

  برای محاسبه كسر فراواني 26Mg هم می توانیم بصورت زیر عمل کنیم:

  ب) درصد فراواني 24Mg برابر 79% است، پس از هر صد اتم منیزیم، 79 تا 24Mg هستند. در اینصورت تعداد اتمهای 24Mg در يك ميليون اتم منیزیم بصورت زیر می تواند بدست آید:

  ج) برای محاسبه تعداد کل اتمهای منیزیم می توانیم بصورت زیر عمل کنیم:

  *****

  برای عناصری که به صورت مخلوطی از ایزوتوپها هستند، جرم مجموعه ای از اتمها ( مثلا یک مول از اتمهای عنصر) با در نظر گرفتن کسر ( یا درصد) فراوانی ها و جرمهای اتمی ایزوتوپها براحتی قابل محاسبه است. مثال بعدی را در نظر بگیرید.

  مثال: عنصر كلر در طبيعت متشكل از 2 ايزوتوپ 35Cl و 37Cl با درصد فراواني‌هاي به ترتيب برابر 75.77% و 24.23% و جرم‌هاي اتمي به ترتيب برابر 34.969 و 36.966است. جرم يك مول از اتمهاي كلر در طبيعت چقدر است؟

  حل:

  برای محاسبه جرم يك مول از اتمهاي كلر در طبيعت با در نظر گرفتن کسر ( یا درصد) فراوانی ها و جرمهای اتمی ایزوتوپها بصورت زیر می توانیم عمل کنیم:

  جرم اتمهاي 37Cl موجود در یک مول اتم کلر + جرم اتمهاي 35Cl موجود در یک مول اتم کلر = جرم يك مول از اتمهاي كلر

  جرم هر اتم 37Cl تعداد اتمهاي 37Cl در یک مول اتم کلر + جرم هر اتم 35Cl تعداد اتمهاي 35Cl در یک مول اتم کلر=

  جرم هر اتم37Clکسر فراوانی37Clتعداد اتمها در یک مول + جرم هر اتم35Clکسر فراوانی35Clتعداد اتمها در یک مول=

  �� NA�0.7577�34.969 amu + NA�0.2423�36.966 amu =��

  � =(0.7577�34.969 + 0.2423�36.966) � NA�1 amu

  � = (0.7577�34.969 + 0.2423�36.966) � g = 35.453 g

  *****

  باتوجه به مثال قبل جرم يك مول از اتمهاي كلر نه برابر جرم اتمي ايزوتوپ 35Cl و نه برابر جرم اتمي ايزوتوپ 37Cl است بلكه عددي مابین آنها مي‌باشد كه با ميانگين گيري بين جرم اتمی ايزوتوپ‌ها با در نظر گرفتن درصد فراواني‌شان به دست مي‌آوريم. براي عناصري كه به صورت مخلوطي از ايزوتوپ‌ها در طبيعت مشاهده مي‌شوند، مي‌توان جرم اتمي ميانگين را كه به صورت زير بر حسب کسر فراوانیها و جرم اتمیها به دست مي‌آيد، تعريف و استفاده نمود:

  همچنین می توان فرمول زیر را برای محاسبه جرم اتمي ميانگين بر حسب درصد فراوانیها و جرم اتمیها در نظر گرفت:

  همان كاربردهاي جرم اتمي را براي جرم اتمی ميانگين نيز مي‌توان در نظر گرفت. به عنوان مثال جرم یک مول از اتم‌ها برابر جرم اتمي ميانگين با واحد گرم است.

  مثال: جرم اتمي ميانگين منيزيم را به دست آوريد. عنصر منیزیم (Mg) متشكل از24Mg، 10% 25Mg و مابقي 26Mg �است که جرم اتمی آنها به ترتیب 24.99,23.99 و 25.98 است.

  حل:

  *****

  تمرین: عنصر برم در طبیعت متشکل از دو ایزوتوپ �و �با جرمهای اتمی به ترتیب برابر 78.918 و 80.916 است. در صورتیکه جرم اتمی میانگین برم 79.904 باشد، درصد فراوانی هر ایزوتوپ برم را تعیین کنید.

  *****

  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  **************************************************

  سایت: www.youngchemist.com

  مولف: محمد شاهی

  نظرات، پیشنهادات و انتقادات: chemistry.shahi@gmail.com

  **************************************************

  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  منبع مطلب : youngchemist.com

  مدیر محترم سایت youngchemist.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  محاسبه درصد فراوانی ایزوتوپ ها

  درصد فراوانی ایزوتوپ ها | انجمن کنکوری و دانش آموزی آلاء

  درصد فراوانی ایزوتوپ ها | انجمن کنکوری و دانش آموزی آلاء

  ناطق1
  میشع گزینه دوم(گفتم امکان خطام هست.خخ،،،فک کردم میانگین 25.55)

  ذهنی میشه بدست اورد...!!!!

  اول عددا رو کوچیک کنید تا مسئله خطاش کم شه
  من 25 رو معادل 1
  27 رو معادل 3
  28 رو معادل 4
  میانگین واقعی یعنی 26.55 رو معادل 2.55 میگیرم...بین بزرگترین و کوچکترین ایزوتوپ 3 واحد اختلاف هست،و بین کوچکترین تا معادل 1.55 ،،،عدد دوم رو به اول تقسیم کنید از صد کم کنید(49)...
  تقریب خواسته اصلا 1.55 رو یک و نیم در نظر بگیر که نصف 3....

  منبع مطلب : forum.alaatv.com

  مدیر محترم سایت forum.alaatv.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  زهرا 13 روز قبل
  1

  ما دو تا ایزوتوپ داریم کلری با جرم اتمی ۳۵و ۳۷ اگر جرم اتمی میانگین شان ۳۵.۵ شود ، درصد فراوانی هر کدام از اتم ها چقدر است؟؟

  0
  A.t 8 روز قبل

  اتمهای عنصری دو ایزوتوپ با جرمهای ۸۵و۸۷ میباشد درصورتی که جرم میانگین ۸۵/۴باشد درصد فراوانی هر ایزوتوپ چقدر است؟

  زهرا 13 روز قبل
  -1

  سلام من هم یک سوال دارم ، می تونم بپرسم؟؟

  مهدی 1 ماه قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید