توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  چگونه می توان انواع مختلف کاغذ تهیه نمود

  1 بازدید

  چگونه می توان انواع مختلف کاغذ تهیه نمود را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  نمونه سوالات علوم(ششم)


  4

  مواد و وسایلی که از مواد موجود در طبیعت می سازند، ..................... نامیده می شوند

  الف(مصنوعی ب( طبیعی ج(بازیافتی د(هیچکدام
  5
  چگونه می توان انواع مختلفی از کاغذها را تهیه کرد؟
  الف(با افزودن مواد شیمیایی مختلف به خمیر کاغذ ب( با تولید انواع خمیرهای مختلف کاغذ
  ج( با وارد کردن فشار و گرمای متفاوت به خمیر کاغذ د(با استفاده از موارد اولیه متفاوت
  6
  کدام از مایعات زیر رنگبر و سفید کننده هستند؟
  الف(سدیم کلرید ب(آب اکسیژنه ج( کلر د( گزینه ب و ج
  0
  نیاکان ما و مردمان گذشته آثار علمی و فرهنگی و اجتماعی خود را چگونه ثبت می کردند؟
  الف(پوست، دیوار، کاغذ ب(چوب، دیوار غار، سنگ ج(درخت، مقوا، چرم د(هیچ کدام
  8
  کدام مورد جز موارد احتیاطی آب اکسیژنه می باشد؟
  الف( عدم تماس با پوست ب(نگهداری در جای تاریک ج(عدم استفاده در فضای بسته د(هر سه مورد
  9
  کدام فلز به طور فراوان در اغلب صنایع بزرگ و نیز صنعت کاغذسازی کاربرد دارد؟
  الف(مس ب(طلا ج(آهن د(آلومینیم
  17
  از میان اجزای تشکیل دهنده ی درخت چه قسمت هایی برای تهیه ی کاغذ مناسب اند؟
  الف(ساقه محکم ب(تنه ج(برگ ها د(گزینه های الف و ب
  11
  بازیافت چیست؟
  الف(یکی از راه های حفظ منابع طبیعی ب(کاهش زباله در سطح شهر ج(نگهداری مواد د(همه موارد
  12
  مواد زیر کدام مصنوعی است؟
  الف( سنگ ب( چرم ج(کاغذ د(پوست
  13
  کدام فلز برای ساخت کارخانه ی کاغذسازی به طور گسترده استفاده می شود؟
  الف(مس ب(طلا ج(آهن د(آلومینیم
  14
  چه قسمت هایی از کارخانه ی کاغذسازی از آهن ساخته شده است؟
  الف(دستگاه چوب خرد کن ب(سرند ج( دیگ خمیرسازی و غلتک ها د( همه موارد
  15
  کدام از ویژگی آهن است؟
  الف(به فراوانی یافت می شود ب(سخت و محکم است ج( در رطوبت و هوای آزاد سریع زنگ می زند د( همه موارد
  16
  از ویژگی های مشترک فلزات چیست؟
  الف(رسانای خوبی برای برق هستند ب(با ضربه نمی شکنند
  ج(سطح تازه آنها براق است و بصورت ورقه در می آیند د(همه موارد
  16
  دو ماده که در مرحله ی تهیّه ی خمیر کاغذ استفاده می شوند کدام اند؟
  الف(آب اکسیژنه و اسید ب(آب اکسیژنه و سیمان ج(اسید و سیمان د( هیچ کدام
  18
  اسیدها به چند دسته تقسیم می شوند؟
  الف(اسید های خوراکی و صنعتی ب(اسید های سمی و صنعتی ج(اسیدهای خوراکی و سمی د( اسیدهای خوراکی و غیر خوراکی
  19
  ویژگی های اسیدهای صنعتی چیست؟
  الف(سمی اند ب(غیرقابل لمس اند ج( خوردنی نیستند د( همه موارد
  27
  کدامیک از موارد زیر اسید صنعتی هستند؟
  الف(جوهر نمک ب(جوهر گوگرد ج( آبلیمو د( گزینه های الف و ب
  21
  اسید های خوراکی چه مزه ای دارند؟
  الف(شیرین ب(تلخ ج( بدون مزه د( ترش
  22
  کدام یک از ویژگی های آهن سبب شده تا این فلز به طور وسیع در صنعت کاغذسازی و اغلب صنایع بزرگ کاربرد داشته باشد؟
  الف(فراوان بودن آن ب(هزینه استخراج آن نسبت به فلزات دیگر کمتر است. ج(سریع زنگ زدن آن در هوای آزاد د(گزینه های الف و ب
  23
  در کدام سوره ی قرآن، قدرت و استحکام آهن و فایده ی آن برای انسان بیان شده است؟
  الف(بقره ب(حدید ج(آل عمران د(اعراف
  24
  اگر مقداری سرکه یا آبلیمو را روی موزاییک یا سنگ مرمر بریزید چه اتفاقی می افتد؟
  الف(تغییری رخ نمی دهد ب(در اسید حل می شود ج( با اسید واکنش نمی دهد د(هیچکدام
  25
  به ترتیب لایه های تشکیل دهنده زمین کدام است؟
  الف(هسته-پوسته-گوشته ب(پوسته-گوشته-هسته ج(گوشته-پوسته-هسته د(پوسته-هسته-گوشته
  26
  بر چه اساسی دانشمندان ساختمان درون زمین را به سه لایه تقسیم بندی کرده اند؟
  الف(جنس مواد تشکیل دهنده ی لایه های زمین ب(ترکیب شیمیایی ج(ترکیب فیزیکی د(گزینه های الف و ب
  20
  لایه های درونی زمین بر اساس حالت مواد تشکیل دهنده)جامد یا مایع بودن( به چند بخش تقسیم می شوند؟
  الف( 3 بخش ب( 4 بخش ج( 5 بخش د( 6 بخش
  28
  جنس هسته داخلی و خارجی به ترتیب .................................. و ..................................... است.
  الف(جامد-مایع ب(خمیری- جامد ج(جامد-جامد د(مایع-جامد
  29
  منشا بیشتر آتش فشان ها و زمین لرزه ها مربوط به کدام قسمت کره ی زمین است؟
  الف(خمیرکره ب(سنگ کره ج(گوشته ی زیرین د(هسته ی خارجی
  37
  امواج لرزه ای از سنگ های نرم و کم تراکم چگونه عبور می کند؟
  الف(بسیار سریع ب(سریع ج(کند د(عبور نمی کند
  31
  گوشته زیرین چه خصوصیتی دارد؟
  الف(جامد است ب(از زیر خمیر کره تا ابتدای هسته ی خارجی ادامه دارد ج(مایع است د(گزینه های الف و ب
  32
  کدام قسمت زمین گرمای بیشتری دارد؟
  الف(خمیرکره ب(گوشته ج(پوسته د(هسته
  33
  دانشمندان چگونه دربارهی درون زمین اطلاعات بدست می آورند؟
  الف(امواج لرزه ای ب(مواد مذابی که از دهانه آتشفشان خارج می شوند ج(ترکیب چشمه های آب گرم د(همه موارد
  34
  در مورد آهن در قرآن سوره حدید آیه 25 چه موردی ذکر شده است؟
  الف(قدرت و زیبایی ب(ارزش مادی ج(بزرگی و استحکام د(قدرت و استحکام
  35
  امواج لرزه ای درون زمین از چه سنگ هایی تندتر عبور می کند؟
  الف(سنگ های سخت و متراکم ب(سنگ های نرم ج(سنگ های کم تراکم د(سنگ های رسوبی
  موفق باشید

  منبع مطلب : daneshamooz123.blogfa.com

  مدیر محترم سایت daneshamooz123.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  علوم تجربی : درس 2 سرگذشت دفتر من

  1. شما چه روش هایی برای ثبت آثار فرهنگی و هنری نیاکان می شناسید ؟ 1) روی سنگ می نوشتند. 2) روی ظرف های سفالی می نوشتند. 3) روی پارچه ی ابریشمی می نوشتند.

  2. چه کاربردهای دیگری از کاغذ در زندگی روزمره ی خود سراغ دارید؟ 1) در دستگاه خود پرداز 2) قبض آب یا برق 3) بسته بندی لوازم خانگی و صنعتی 4) مقوا برای کاردستی

  3. از میان اجزای تشکیل دهنده ی درخت چه قسمت هایی برای تهیّه کاغذ مناسب اند؟ ساقه و تنه محکم و چوبی درختان تنومند

  4. چگونه می توان انواع مختلف کاغذ را تهیه کرد؟ با افزودن مواد شیمیایی مختلف به خمیر کاغذ

  5. بازیافت چیست ؟ فرایندی است که طی آن بعضی از مواد دور ریخته شده را دوباره قابل استفاده می کنند . مانند : کاغذ یا پلاستیک

  6.ماده ی اصلی و اوّلیه ی کاغذها ...چوب... است که از ...درختان...تهیه می شود.

  ایستگاه فکر               ص 11

  درگذشته های دور برای ثبت و ذخیره ی اطلاعات از نوشتن روی سنگ ، چوب درختان و نقاشی روی دیوار غارها استفاده می کردند . مزایا و معایب این روش ها را بنویسید.

  مزایا : سنگ و چوب مواد طبیعی هستند و در طبعت به فراوانی یافت می شوند.

  معایب : 1) چوب با گذشت زمان پوسیده می شود 2) سنگ ها هم شکسته می شوند 3) نمی توان به راحتی آن ها را جا به جا کرد.

  جمع آوری اطلاعات                ص 12

  از مواد طبیعی و مصنوعی محیط زندگی خود فهرستی تهیه کنید و به کلاس گزارش دهید.

  مواد طبیعی : درخت - آب - میوه - شن و ماسه

  مواد مصنوعی : شیشه - کاغذ - پلاستیک - خودکار - کاسه - قاشق - لاستیک - سیم برق

  گزارش تهیّه کنید           ص 13

  در یک فعّالیّت گروهی ، تحقیق کنید هر یک از افراد و مراکز زیر چه استفاده هایی از کاغذ می کنند. نتایج را به صورت روزنامه ی دیواری به کلاس گزارش کنید.

  الف ) عکّاس : چاپ عکس       ب) بانک : رسید بانکی              پ ) دانش آموز : دفتر علوم

  ت) خیّاط : الگو برای لباس        ث ) مرغداری : جعبه تخم مرغ  ج) قنّادی : جعبه شیرینی

  ص 14

  1. تغییرهای انجام شده در هر یک از مرحله های 1 ، 4 و 6 فیزیکی است یا شیمیایی ؟ بریدن کاغذ ، خرد کردن چوب و نرم شدن کاغذ در اثر آب فیزیکی هستند.

  2. خواص ظاهری چیپس چوب تولید شده در مرحله  چهارم را با خمیر تولید شده در مرحله پنج مقایسه کنید. در مرحله چهار چیپس چوب خرد شده هستند امّا در مرحله ی پنج ، خرده چوب ها در آب حل شده به حالت خمیر درآمده اند.

  آزمایش کنید            ص 15و16

  1. یکی لیوان پلاستیکی بردارید با استفاده از استوانه مدرج 20 میلی لیتر آب داخل آن بریزید. بعد یک سوم قاشق چایخوری پتاسیم و برمنگنات به آن اضافه کنید. سپس یک قاشق چایخوری سرکه و 20 میلی لیتر آب اکسیژنه به مواد داخل لیوان اضافه کنید. مدتی منتظر بمانید ، مشاهد خود را یادداشت کنید. محلول در ابتدا بنفش تیره است با گذشت زمان بی رنگ می شود.

  2. در یک لیوان پلاستیکی 20 میلی لیتر آب بریزید و چند تکه کاغذ رنگی داخل آن بیندازید. چند دقیقه صبر کنید تا کاغذ نرم شود. سپس 10 میلی لیتر آب اکسیژنه به لیوان اضافه کنید. ده دقیقه صبر کنید. مشاهدات خود را یادداشت کنید.  در صورت نداشتن آب اکسیژنه می توانید از آب ژاول  یا مواد سفید کننده دیگری استفاده کنید. مشاهده می کنیم کاغذ بی رنگ می شود زیرا موادی مانند آب اکسیژنه یا آب ژاول رنگ بر هستند.

  - از این آزمایش ها چه نتیجه ای می گیرید ؟ نتیجه می گیریم در کارخانه ی تهیّه ی کاغذ برای از بین بردن رنگ چوب از مواد رنگ بر مانند آب اکسیژنه یا آب ژاول استفاده می کنند.

  گفت و گو کنید        ص 17

  جدول زیر موادی را نشان می دهد که در تهیّه کاغذ به کار می روند . درباره ی علّت استفاده از این مواد با ویژگی های کاغذ تولید شده . بحث و گفت و گو کنید.

  ایستگاه فکر               ص 17

  - قطع بیش از حدّ درختان جنگل چه آسیبی به چرخه ی روبه رو خواهد زد ؟ باعث نابودی جنگل می شود ، موجودات زنده ای که در جنگل زندگی می کنند نیز از بین می روند.

  - برای جلوگیری یا کاهش اثرات قطع بی رویه درختان و تخریب جنگل ها در زندگی جانداران چه راه هایی را پیشنهاد می کنند ؟ 1) در استفاده از کاغذ صرفه جویی کنیم. 2) ورقه های دفترمان را بیهوده پاره نکنیم. 3) کاغذ های باطله را همراه با زباله های خانه دور نریزیم.

  حساب کنید              ص 17

  برای تهیّه ی 200 جلد کتاب یا دفتر 500 برگی به طور تقریبی باید 3 اصله درخت قطع شود. تخمین بزنید :

  الف ) چند درخت لازم است تا مصرف سالانه ی کاغذ شما را بتوان تولید کرد ؟ ( هر دانش آموز با توجه به مصرف خودش حساب کند)

  تقریبا برای هر 3300 برگ کاغذ یک اصله درخت لازم است. حال اگر مصرف کاغذ یک دانش آموز (برای کتاب درسی ، دفتر ، ورقه های امتحانی و کمک درسی) برابر 3300 برگ باشد. در یک سال برای هر شاگرد یک اصله درخت باید قطع شود.

  ب) چند درخت لازم است تا مصرف سالانه ی کاغذ دانش آموزان کلاس شما را بتوان تولید کرد ؟ سالانه برای یک کلاس 30 نفره باید 30 اصله درخت قطع شود.

  نکته

  بازیافت سبب می شود که منابع طبیعی کم تر استخراج شوند. در ماده و انرژی صرفه جویی می گردد. باعث پاکیزگی محیط زیست می شود.

  بازیافت کاغذ 90 درصد در مصرف آب و 50 درصد در مصرف انرژی صرفه جویی می شود و باعث آلودگی کم تر هوا می گردد.

  گفت و گو کنید             ص 18

  به کمک آن چه یاد گرفته اید ، چه کارهایی را برای بازیافت کاغذ در خانه و مدرسه پیشنهاد می کنید ؟ در خانه کاغذ باطله را در محل جداگانه ای جمع آوری کنیم. در اداره و مدرسه کاغذ باطله را در سطل کاغذ باطله بریزیم. کاغذ های باطله را در حیاط مدرسه پخش نکنیم.

  ایستگاه فکر               ص19

  ایا کاغذ های زیر را می توان باز یافت کرد ؟ چرا ؟ خیر ، چون : 1) خودشان بازیافتی هستند و مقدار مواد اولیه ی تولید کاغذ را نمی توانند تأمین کنند. 2) در آن ها از رنگ های شیمیایی و صنعتی استفاده شده است.

  منبع مطلب : 6shom-iran.blogfa.com

  مدیر محترم سایت 6shom-iran.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  Zahra : جواباشم بده دیع

  آرتین : جوابم بدع دیه😠

  ناشناس : چگونه میتوان انواع مختلفی ازکاغذهاراتهیه کرد

  برزو : کاغذ خوب است

  جواب ها کجان : جواب ها کجان

  ملیکا : به نظر من خوب بود😊

  ناشناس : سوال ۱ رو بگید لطفن

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 😊 12 روز قبل
  1

  جواب سوال

  کاغذ های مختلف چگونه تهیه میشوند؟؟؟

  جواب رو بگیددددد😵😤

  ناشناس 3 ماه قبل
  4

  سوال ۱ رو بگید لطفن

  ملیکا 3 ماه قبل
  4

  به نظر من خوب بود😊

  ناشناس 8 ماه قبل
  5

  چگونه میتوان انواع مختلفی ازکاغذهاراتهیه کرد

  1
  ناشناس 😊 12 روز قبل

  من دنبال جوابم😢

  0
  ناشناس 2 ماه قبل

  منم همین جواب رو میخوام😐

  امیر 8 ماه قبل
  3

  اولیه

  ناشناس 9 ماه قبل
  0

  خواهشا با جواب بگذارید

  ننق 10 ماه قبل
  1

  علی نبود زیاد

  جواب ها کجان 11 ماه قبل
  4

  جواب ها کجان

  آرتین 1 سال قبل
  7

  جوابم بدع دیه😠

  برزو 1 سال قبل
  4

  کاغذ خوب است

  1
  ناشناس 😊 12 روز قبل

  کاغذ خوب است؟🙄

  3
  آرتین 1 سال قبل

  چی چی خوب است😂

  Zahra 1 سال قبل
  8

  جواباشم بده دیع

  3
  آرتین 1 سال قبل

  واقعنا راست میگی🤗

  برای ارسال نظر کلیک کنید