توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  کلمات هم خانواده درس چهارم فارسی سوم ابتدایی

  1 بازدید

  کلمات هم خانواده درس چهارم فارسی سوم ابتدایی را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  آموزش کلمات هم خانواده فارسی سوم ابتدایی

  کلمات هم خانواده

  کلماتی می گویند که از یک ریشه گرفته شده باشند و حرف های اصلی آن کلمه در کلمه های هم خانواده اش پشت سر هم بیای .و از نظر معنایی نیز کلمات بهم نزدیک باشند.

  سه حرف اصلی “ح ب ب” : حبّ ٬ حبیب ٬ محبوب ٬ حبیبه
  سه حرف اصلی “ا م ر” : امیر٬ مامور٬ امور ٬ اَمر ٬ اوامر ٬ اُمرا
  سه حرف اصلی “ج ل ل” : جلیل ٬ مجلل ٬ تجلیل ٬ جلال ٬ جَلاله
  سه حرف اصلی “و ح د” : وحید ٬ واحد ٬ موحد ٬ توحید ٬ وحدانیت
  سه حرف اصلی “ح ق ق” : تحقیق ٬ محقق ٬ حقیقت ٬ حقّ ٬ حقوق
  سه حرف اصلی “ش ر ع” : شرع ٬ مشروع ٬ شریعت ٬ شارع ٬ تَشَرُع
  سه حرف اصلی “د ر س” : درس ٬ مدرسه ٬ تدریس ٬ مدرّس ٬ دروس
  سه حرف اصلی “س ج د” : سجده ٬ مسجد ٬ سجود ٬ ساجد ٬ مساجد
  سه حرف اصلی “ش ر ک” : شرکت ٬ شراکت ٬ شریک ٬ مشرک ٬ شرک
  سه حرف اصلی “س ک ن” : مسکن ٬ تسکین ٬ سکنی ٬ سکونت ٬ ساکن

  عاشق، معشوق، عشق، عشاق و… (ریشه ی فعلی: ع ش ق)

  کتاب، مکتوب، کتیبه، کاتب، مکتب و… (ریشه ی فعلی: ک ت ب)

  تابیدن، تابناک، تابش، تابان، مهتاب، تابیده،
  رفتن، رفتار، رفتنی، آم د و رفت، روش، رفت، رونده، برو، روان
  گویا، گوینده، گفتن، گفت
  د ل انگیز، دلگیر، دل نواز، د ل درد
  کتا ب فروش، کتا بدار، کتا بخانه
  رابط – مربوط – ارتباط – ربط
  عجله – عجول – عاجل و تعجیل
  تدریس – دروس – مدرس – درس
  عامل – معمول – عمال – عمل
  تعلیم – عالم – معلم – معلوم
  نظر – ناظر- منظور- منتظر- انتظار- منظره- نظارت
  غفلت ، غافلان ، مغفول ، اغفال
  ضایت ،‌مرتضی ، رضا ، مرضیه ، راضیه
  مطمئن : اطمینان ،‌ مطمئنه ،طمئنینه
  قصه : قصص ،‌ قصه ها
  تعلیم ،‌عالم ‌،معلم ،تعلم، علم، علوم
  تحقیر : حقارت ، محقّر ، حقیر
  تحیّر : حیرت ، متحیّر ،‌حیرت انگیز
  دوستان ، دوست ، دوستی، دوست دار
  هوش : هوشیار،باهوش،هوشمند،بی هوش
  تابش : تابنده – تابان –تابندگی
  تصویر : تصاویر –مصور – تصور – صورت

  هم خانواده های فارسی سوم ابتدایی

  جمع : جامعه – اجتماع – مجموع – جمعیت – جامع

  حاصل : تحصیل –محصول – محصل حصول
  حفظ : حافظ – محفوظ – محافظ – محفظه
  حس : حساس – محسوس – احساس
  حرکت : حرکات : محرک – تحریک – تحرک – متحرک
  خبر : اخبار – مخبر – مخابره- مخابرات
  زحمت : مزاحم – مزاحمت – زحمات
  سفر : مسافر – مسافرت
  شغل : شاغل – مشغول – اشتغال – مشاغل
  علم : عالم – معلوم – تعلیم – تعلم – معلم/علوم
  فکر : افکار – متفکر – فکور – تفکر
  قصد : قاصد – مقصود – مقصد
  کتاب : مکتوب – کاتب – مکتب
  کشف : کاشف – اکتشاف – مکتشف
  اشتیاق : شوق – مشتاق – مشوق – تشویق
  میلاد : مولود – ولد – ولادت
  میراث : ارث – وارث – وراثت – ورثه
  نظم : ناظم – منظم – تنظیم
  جز : اجزا – مجزا
  حق : حقیقت – حقایق – حقوق –حقانیت –تحقیق
  محل و محله
  احترام و محترم
  فعال و فعالیت
  طفل و اطفال
  ولی و اولیا
  فکر و افکار
  مدرسه و مدارس
  حال و احوال
  معروف و معرف
  صلح و مصالحه
  محیط و احاطه
  اختراع و مخترع
  حفظ ، حافظ
  محافظ و محافظت
  نظم ، ناظم
  منظم و تنظیم
  عجیب و عجایب
  خارج ، خروج و مخرج
  عدل ، عادل و عدالت
  مسئله و مسائل
  لحظه و لحظات
  ضعیف ، ضعف و ضعفا
  شجاع و شجاعت
  مرمت و ترمیم
  صدمه و صدمات
  معالجه و علاج
  هاجر ، مهاجر و هجرت
  منتظر و انتظار
  غروب ، غرب و مغرب

  منبع مطلب : dabesto.ir

  مدیر محترم سایت dabesto.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  آشنایی با درس فارسی سوم ابتدایی

          هنرمند #   بی هنر / آمدن #  رفتن  /ارزان # گران  / بی نیاز #  نیازمند 

          تاریک # روشن  / ضعیف # قوی /  کم هوش # باهوش /غمگین #  شادمان

          ناتوان #  توانا /   شب # روز  /  بالا # پایین  /  زشت #  زیبا   /جوان #  پیر  

         خشک # خیس/ سرما خوردگی# گرمازدگی /  غروب#طلوع / فایده # ضرر 

          اسیر # آزاد   / پیشرفت # پس رفت / راستگو # دروغگو /  پر # خالی 

          خنده # گریه  /  خوبی # بدی     /  ترسو# دلیر    / محروم # بهره مند  

         خندان # گریان  / دیر# زود     /   راست # دروغ    /  روزانه # شبانه  

          گرم # سرد    /   بیگانه # آشنا   /  ویران #  آباد  /  کم #   زیاد

           آغاز #   پایان   /     جنگ #  صلح     / آسان #  دشوار   /   ثروتمند #  فقیر

       به آرامی #  به تندی/  ناپسند #  پسندیده  /   سیراب # تشنه  /    دشمنان # دوستان  

      کلمات هم خانواده یا مترادف : 

  منبع مطلب : amoozgaremadrese.blogfa.com

  مدیر محترم سایت amoozgaremadrese.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  کلاس فارسی سوم−کلمات هم خانواده

  بازی کلمات هم خانواده در کلاس فارسی ...

  منبع مطلب : kheradedu.ir

  مدیر محترم سایت kheradedu.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 21 روز قبل
  0

  عنواع:نوع،متنوع

  ناشناس 22 روز قبل
  0

  من انسان پول داری هستم

  ناشناس 22 روز قبل
  0

  من کلمات هم خانواده ی درس چهارم را می خواهم

  0
  ناشناس 22 روز قبل

  بله من همین را می خواهم

  مهدی 1 سال قبل
  1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید