توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  کلمات هم خانواده سوم دبستان درس محله ی ما

  1 بازدید

  کلمات هم خانواده سوم دبستان درس محله ی ما را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  آموزش کلمات هم خانواده فارسی سوم ابتدایی

  کلمات هم خانواده

  کلماتی می گویند که از یک ریشه گرفته شده باشند و حرف های اصلی آن کلمه در کلمه های هم خانواده اش پشت سر هم بیای .و از نظر معنایی نیز کلمات بهم نزدیک باشند.

  سه حرف اصلی “ح ب ب” : حبّ ٬ حبیب ٬ محبوب ٬ حبیبه
  سه حرف اصلی “ا م ر” : امیر٬ مامور٬ امور ٬ اَمر ٬ اوامر ٬ اُمرا
  سه حرف اصلی “ج ل ل” : جلیل ٬ مجلل ٬ تجلیل ٬ جلال ٬ جَلاله
  سه حرف اصلی “و ح د” : وحید ٬ واحد ٬ موحد ٬ توحید ٬ وحدانیت
  سه حرف اصلی “ح ق ق” : تحقیق ٬ محقق ٬ حقیقت ٬ حقّ ٬ حقوق
  سه حرف اصلی “ش ر ع” : شرع ٬ مشروع ٬ شریعت ٬ شارع ٬ تَشَرُع
  سه حرف اصلی “د ر س” : درس ٬ مدرسه ٬ تدریس ٬ مدرّس ٬ دروس
  سه حرف اصلی “س ج د” : سجده ٬ مسجد ٬ سجود ٬ ساجد ٬ مساجد
  سه حرف اصلی “ش ر ک” : شرکت ٬ شراکت ٬ شریک ٬ مشرک ٬ شِرک
  سه حرف اصلی “س ک ن” : مسکن ٬ تسکین ٬ سکنی ٬ سکونت ٬ ساکن

  عاشق، معشوق، عشق، عشاق و… (ريشه ي فعلي: ع ش ق)

  كتاب، مكتوب، كتيبه، كاتب، مكتب و… (ريشه ي فعلي: ك ت ب)

  تابيدن، تابناك، تابش، تابان، مهتاب، تابيده،
  رفتن، رفتار، رفتني، آم د و رفت، روش، رفت، رونده، برو، روان
  گويا، گوينده، گفتن، گفت
  د ل انگيز، دلگير، دل نواز، د ل درد
  كتا ب فروش، كتا بدار، كتا بخانه
  رابط – مربوط – ارتباط – ربط
  عجله – عجول – عاجل و تعجیل
  تدریس – دروس – مدرس – درس
  عامل – معمول – عمال – عمل
  تعلیم – عالم – معلم – معلوم
  نظر – ناظر- منظور- منتظر- انتظار- منظره- نظارت
  غفلت ، غافلان ، مغفول ، اغفال
  ضایت ،‌مرتضی ، رضا ، مرضیه ، راضیه
  مطمئن : اطمینان ،‌ مطمئنه ،طمئنینه
  قصه : قصص ،‌ قصه ها
  تعلیم ،‌عالم ‌،معلم ،تعلم، علم، علوم
  تحقیر : حقارت ، محقّر ، حقیر
  تحیّر : حیرت ، متحیّر ،‌حیرت انگیز
  دوستان ، دوست ، دوستی، دوست دار
  هوش : هوشیار،باهوش،هوشمند،بی هوش
  تابش : تابنده – تابان –تابندگي
  تصوير : تصاوير –مصور – تصور – صورت

  هم خانواده های فارسی سوم ابتدایی

  جمع : جامعه – اجتماع – مجموع – جمعيت – جامع

  حاصل : تحصيل –محصول – محصل حصول
  حفظ : حافظ – محفوظ – محافظ – محفظه
  حس : حساس – محسوس – احساس
  حركت : حركات : محرك – تحريك – تحرك – متحرك
  خبر : اخبار – مخبر – مخابره- مخابرات
  زحمت : مزاحم – مزاحمت – زحمات
  سفر : مسافر – مسافرت
  شغل : شاغل – مشغول – اشتغال – مشاغل
  علم : عالم – معلوم – تعليم – تعلم – معلم/علوم
  فكر : افكار – متفكر – فكور – تفكر
  قصد : قاصد – مقصود – مقصد
  كتاب : مكتوب – كاتب – مكتب
  كشف : كاشف – اكتشاف – مكتشف
  اشتياق : شوق – مشتاق – مشوق – تشويق
  ميلاد : مولود – ولد – ولادت
  ميراث : ارث – وارث – وراثت – ورثه
  نظم : ناظم – منظم – تنظيم
  جز : اجزا – مجزا
  حق : حقيقت – حقايق – حقوق –حقانيت –تحقيق
  محل و محله
  احترام و محترم
  فعال و فعالیت
  طفل و اطفال
  ولی و اولیا
  فکر و افکار
  مدرسه و مدارس
  حال و احوال
  معروف و معرف
  صلح و مصالحه
  محیط و احاطه
  اختراع و مخترع
  حفظ ، حافظ
  محافظ و محافظت
  نظم ، ناظم
  منظم و تنظیم
  عجیب و عجایب
  خارج ، خروج و مخرج
  عدل ، عادل و عدالت
  مسئله و مسائل
  لحظه و لحظات
  ضعیف ، ضعف و ضعفا
  شجاع و شجاعت
  مرمت و ترمیم
  صدمه و صدمات
  معالجه و علاج
  هاجر ، مهاجر و هجرت
  منتظر و انتظار
  غروب ، غرب و مغرب

  منبع مطلب : dabesto.ir

  مدیر محترم سایت dabesto.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سومی های ابتدایی

  آداب خواندن  قرآن:

     موقع خواندن قرآن ساکت می نشینیم و به سخنان خداوند بزرگ خوب گوش می دهیم.

     وقتی کتاب قرآن جلویمان باز است بلند نمی شویم.

     هنگامی که در صف صبحگاهی قرآن تلاوت می شود ،ُ صبر می کنیم تا خواندن قرآن به پایان برسد

  بعد وارد صف می شویم.

     قرآن را با توجه می خوانیم.

     هنگام خواندن قرآن فقط به عبارات قرآنی توجه می کنیم و حواس خود را بی جهت پرت نمی کنیم.

      فرق اذان و اقامه :

     اذان ۴ تا الله اکبر دارد ولی اقامه ۲ تا.

      در اذان قد قامت الصلوة گفته نمی شود ولی در اقامه دو بار گفته می شود.

     در پایان اذان لا اله الا الله ۲بار گفته می شود ولی در اقامه یک بار.

     نحوه ی صحیح خواندن کلمات قر آنی:

      در خواندن آیات و عبارات قرآنی اولین چیزی که یک فرد باید به آن توجه داشته باشد این است که آن

  حرفی که قرار است بخواند کدام حرکت ( ..َ....ِ....ُ..)  یا (..ً....ٍ....ٌ...)را دارد .با توجه به آن

   حرکت ، حرف را بخواند.

        دانش آموز باید بتواند بخش های مختلف یک کلمه ی قر آنی را تشخیص دهد. برای این کار لازم

   است بداند که حرفی که حرکت دار است را به تنهایی یک بخش حساب کند اما اگر حرفی ، ساکن

   داشت می تواند آن را با حرف قبل از خودش بخواند.

      مثل: مِنْها  که نْ را حتما باید با حرف قبل که مِ است بخواند. =  مِنْها

     در بخش بخش خوانی حروفی که تشدید دارند دو بار خوانده می شوند .یک بار با حرف قبل و در

  بخش بعد نیز همان حرف تکرار می شود.

     مثل: مَرََّةً   :  مَرْ  رَ  ةً

     پایه های همزه نا خوانا هستند و خوانده نمی شوند و ما فقط خود همزه

   را می خوانیم.

     مثل:  عَطاؤُنا  که     و     که پایه ی همزه است خوانده نمی شود و

  فقط     ءُ    خوانده می شود.

     همزه ، کنار   الف  صدای   آ  می دهد .

      مثل: فُؤ ا د می شود  :  فُآد

     بعضی از حروف نا خوانا هستند( و  ـ  ا ـ  ل ـ ی)  که در برخی کلمات خوانده نمی شوند. اما نوشته می شوند.

       مثل:عَنِ الهوی  :  ا    خوانده نمی شود.

             للتقوی  :   ل       خوانده نمی شود.

            علی الغیب   :  ی  ،  ا   خوانده نمی شوند.

            ء امنوا  :  و   ،   ا    خوانده نمی شود.

        نوشته شده در تاریخ :  ۲۷/۹/۱۳۹۲

  منبع مطلب : hamkelasisevom.blogfa.com

  مدیر محترم سایت hamkelasisevom.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  فارسی

  ستایش:

  کلمات معنی دار:

  سنجاقک- صمیمی -کینه      

   درس اول:

    کلمات معنی دار: محله ی ما

     محله ـ ثبت نام  ـ عادت  ـ  اطراف  ـ  قنادی ـ برگزار شدن ـ فیروزه ای

      جمع کلمات مختلف :

        کلماتی که با ها جمع بسته می شوند.

  مثل:کتاب ،مداد، دفتر،بچه،درخت،کوچه ، خانه

        کلماتی که با ان جمع بسته می شوند .

  مثل :دختر،مادر،پدر،مرد ،برادر، خواهر

         بعضی از اسم هایی که به مصوت پایانی  (    ِ   ،  ه   ،  ـه )  ختم می شوند،نشانه ی جمع به صورت گان می آید.

   مثل: فرشته:فرشتگان

          راننده: رانندگان

            اسم هایی که به مصوت پایانی (   ا ،   ی   ) ختم میشوند نشانه ی جمع (( ان)) درآن ها به صورت  یان می آید.

   مثل: دانا:  دانایان                                                                               آقا:   آقایان

                                             روحانی : روحانیان

  بعضی از اسم ها با ات جمع بسته می شوند .

   مثل:   حیوان :حیوانات                                                            موجود :موجودات

               کلماتی که آخر آن ها    ه   ،   ـه    باشد مو قع جمع بستن ه حذف می شود.

  مثل: جمله :جملات                                                                   قطعه:قطعات

         خاطره : خاطرات                                                                 لحظه :لحظات       

  درس دوم :

  کلمات معنی دار: زنگ ورزش

  آغاز ـ نرم نرمک  ـ موضوع ـ بحث ـ حرفه ای ـ ترتیب ـ جلب نظر کردن ـ جنب و جوش ـ ماهرانه ـ مر بی

  قصه ی تنگ بلور :

  کلمات معنی دار :

  صنوبر ـ بیشه ـ بلور ـ پونه های وحشی ـ سفالی ـ حیرت ـ باستانی ـ تنگ

  مخالف کلمات :

  روشن : تاریک                سرما :گرما               سرد : گرم               خنده : گریه         

  خندان :گریان                 رفت : نرفت              آمد : نیامد                 سرما خوردگی : گرما زدگی

  چه موقع از ضرب المثل ((آشپز  که دوتا شد آش یا آش شور می شود یا بی نمک )) استفاده

   می کنیم ؟

  * هر وقت ۲ نفر درحال انجام یک کارباشند و درانجام آن کار با یک دیگر مشورت نکنند  وکاری را بدون  هماهنگی

   همدیگر انجام دهند ممکن است ، یک کار را  هردوی آنها انجام دهند و باعث خراب شدن آن کار شوند .

  این ضرب المثل حکایت حال آن ها می شود .   

         درس سوم: آسمان آبی ، طبیعت پاک

        کلمات معنی دار:

      آلودگی، اهمیت ، باعث ، دامنه ی کوه ، نشاط ، قله ف محیط ، گردش علمی ، دل پذیر ،

      دل نشین ، گزارش ، نماینده ، روزنامه دیواری

       شعر هم بازی :

       عبور کردن ، نگریست ، هم بازی

       هم خانواده :

      کلماتی که در نوشتن برخی حروف مانند هم باشند و از لحاظ معنایی با یکدیگر در ارتباط باشند

  . با هم هم خانواده هستند.

     مثل: علم ، عالم ، معلوم ، علیم ، علامه ، تعلیم ، معلم ، هم خانواده اند . با دقت کردن در این

   کلمات می بینید که حروف  " ع ل م " در مهمه ی آن ها وجود دارد و از لحاظ معنایی با همدیگر

   ارتباط دارند.

     شکر ، شاکر ، تشکر ، متشکر ،  ( ش ک ر ) حروف مشترک آن ها است .

   نظم ، ناظم ، منظم ، تنظیم ، منظوم ، نظام ، انتظامات ، ( ن ظ م ) حروف مشترک آن ها است.

    قصد ، قاصد ، مقصود

     صبر ، صابر ، صبور

    نظر ، ناظر ، منظور ، نظیر ، نظارت ، منتظر ، انتظار         

      درس ۴ : آواز گنجشک

       کلمات معنی دار: 

       بی صبرانه ، منتظر ، مشورت ، فرصت ، آزرده ، آلودگی صوتی ، منظم ، گوش خراش ،

       کم شنوایی ، فشفشه

      مورچه ریزه :

      تشکچه ، غصه

     استفاده از نشانه های نگارشی در جای مخصوص :

       در جمله وقتی نیاز به مکث داشته باشیم   کاما (  ، ) یا ویرگول  می گذاریم .     

  منبع مطلب : hamkelasisevom.blogfa.com

  مدیر محترم سایت hamkelasisevom.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  ناشناس : من زدم هم خانوادههای محله.

  اومده ،گویا،تشکر، و غیره....

  مهدیه : سلام من کلاس پنجمم میشه هم خوانده خویشان را برام بگید چون که معلمم به خاطر همین به کلاس سومیا پرس میدم میشه هم خانواده خویشان را برام بگید 🙏🙏🙏 ممنونتون میشم اگر بگید 🙏🙏

  رومینا : به نظر من اصلا خوب نیستش

  ناشناس : هم خانواده کلمات درس پری کوچولو

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 17 روز قبل
  0

  هم خانواده درس اول فارسی سوم ابتدایی

  زهرا فرهادی 17 روز قبل
  0

  هم خانواده درس اول فارسی سوم ابتدایی

  0
  ناشناس 17 روز قبل

  هم خانواده درس اول فارسی سوم ابتدایی

  اسما شیبک 4 ماه قبل
  0

  سلام

  حلما هندی 8 ماه قبل
  0

  سلام هم خانواده مهدی را نداشت اگر میدونید لطفا بگید ممنون میشم من برای درسم نیاز دارم

  پرنیا 10 ماه قبل
  -1

  ممنون عالی بود.خواهشا توضیحات همه‌ی دروس رو بزارید

  پرنیا 10 ماه قبل
  -1

  سلام توضیحات دروس عالی بود کاش تا آخر کتاب بود.مرسی ممنون

  درسا 10 ماه قبل
  1

  مزخرف

  ناشناس 11 ماه قبل
  0

  خوب

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  سلام میشه هم خوانواده گنجینه رو بگید

  2
  امیرسام 10 ماه قبل

  گنجشک

  سلمان 1 سال قبل
  0

  سلمان

  سلام

  سلمان

  مسلمان

  سلمان

  مهناز 1 سال قبل
  0

  سلام میشه هم خانواده پرنده رابرام بگید؟

  0
  نورا 11 ماه قبل

  پریدن ، پرش ، پرواز

  مهناز 1 سال قبل
  0

  سلام میشه هم خانواده پرنده رابگید

  0
  حلما هندی 8 ماه قبل

  پرش / پرواز

  2
  گادفادر 1 سال قبل

  پرند

  کیانا 1 سال قبل
  -1

  خواهشن هم خانواده درس اول محله ما را بگین

  آرزو 1 سال قبل
  0

  سلام هم خانواده کلمه صف چی میشه؟

  0
  پرنیا 10 ماه قبل

  صاف .صفوف.صفحه

  0
  گادفادر 1 سال قبل

  صدف

  مریم 1 سال قبل
  -1

  قوم و خویش/ خویشاوندان/خویشتنداری

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  سلام

  محیا 1 سال قبل
  1

  هم خانواده‌ای درمحلهی ما درفارسی سوم

  رهامرادی 1 سال قبل
  0

  نلتبهره

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  هم خانواده تعداد

  0
  امیرسام 10 ماه قبل

  تعادل

  ملینا 2 سال قبل
  2

  من درس اول تا اخر سوم دبستان هم معنی و متضاد و هم خانواده را لینکش را میخوام

  0
  پرنیا 10 ماه قبل

  عدد.معدود.اعداد.

  مهدیه 2 سال قبل
  5

  سلام من کلاس پنجمم میشه هم خوانده خویشان را برام بگید چون که معلمم به خاطر همین به کلاس سومیا پرس میدم میشه هم خانواده خویشان را برام بگید 🙏🙏🙏

  ممنونتون میشم اگر بگید 🙏🙏

  0
  حلما هندی 8 ماه قبل

  خویشاوندان

  0
  طاها 1 سال قبل

  خویش

  ناشناس 2 سال قبل
  3

  وااا

  ناشناس 2 سال قبل
  0

  بد بود

  سپنتا مینو 2 سال قبل
  0

  درود،

  اگر درباره ی هم خانواده ی واژگان پارسی را برای دانش آموزان بیشتر باز بکنید سپاسگزارتان می شوم.چون دانستنی های واژگان پارسی برای دانش آموزان ضروری است.به این شوند که واژگان پارسی ریشه ندارند و بچه ها در این باره دانستنی هایی ندارند ،به مانند واژه " صدا" که هم خانواده ندارد...سپاسگزارم

  ناشناس 2 سال قبل
  1

  بقیه روبزار

  ناشناس 2 سال قبل
  4

  هم خانواده کلمات درس پری کوچولو

  رومینا 2 سال قبل
  4

  به نظر من اصلا خوب نیستش

  ناشناس 2 سال قبل
  7

  من زدم هم خانوادههای محله. <br><br>اومده ،گویا،تشکر، و غیره....

  برای ارسال نظر کلیک کنید