در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  یک برنامه به منظور اجرا در کجا قرار میگیرد

  1 بازدید

  یک برنامه به منظور اجرا در کجا قرار میگیرد را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  نمونه سوال تستی ICDL2 (مقدماتی)

  مبانی و فناوری کامپیوتر

  1-کامپیوتر چیست؟

  الف- کامپیوتر یک وسیله الکترونیکی متفکر است که داده های دریافتی را به نحو صحیح و با سرعت زیاد پردازش می کند

  ب-کامپیوتر یک ماشین الکترونیکی است که داده هایی را پرداخت و ذخیره می کند سپس بر حسب دستورات داده شده آنها را پردازش کرده و اطلاعات جدیدی تهیه می کند.

  ج- کامپیوتر، یک وسیله الکترونیکی برای ذخیره و بازیابی اطلاعات است.

  د- کامپیوتر، در حقیقت یک ماشین حساب الکترونیکی است که می تواند محاسبات را با سرعت فوق العاده بالا انجام دهد.

  2-کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

  الف- داده ها، اطلاعاتی هستند که در اختیار کامپیوتر قرار دارند.      

  ب- اطلاعات، داده هایی هستند که در اختیار کامپیوتر قرار دارند.

  ج- اطلاعات، داده های ورودی هستند که مورد پردازش قرار گرفته اند.                                

  د- داده ها، اطلاعاتی هستند که مورد پردازش قرار گرفته اند.

  3- به قطعات سخت افزاری که می توان دستورات نرم افزاری را روی آنها نوشت تا اجرا شوند ………. می گویند.

  الف- سخت افزارهای برنامه ای                                       ب- نرم افزارهای قابل پیاده سازی

  ج- میان افزار یا ‌Firmware                                              د- گزینه های الف  وج  صحیح است.

  4-کامپیوترهای شخصی (Personal Computers) از کدام نوع کامپیوترها هستند؟

  الف- کامپیوترهای کوچک (Mini Computers)                  ب- ابر کامپیوترها (Super Cpmputers)

  ج) کامپیوترهای بزرگ (Mainframe Computers)          د)‌ ریز کامپیوترها (Micro Computers)

  5- ابر کامپیوترها (Super Cpmputers) بیشتر در کدام یک از موارد زیر استفاده می شوند؟

  الف- کارهای با سرعت بالا     ب- امور فضایی              ج- کارهای با پردازش سنگین       د- همه موارد

  6- …  عناصری هستند که به تنهایی معنی و مفهوم خاصی ندارند و وارد کامپیوتر می شوند تا عملیاتی روی آنها صورت گیرد.

  الف- داده ها              ب- اطلاعات               ج- برنامه ها             د- گزینه های الف و ب صحیح است

  7- مجموعه ای که شامل اجزایی متشکل از عناصر و مدارهای الکترونیکی است، ……… کامپیوتر نامیده می شود.

  الف- مدار مجتمع                   ب- ترانزیستور                       ج- سخت افزار                       د- میان افزار

  8- واحد پردازنده مرکزی (CPU) شامل چه قسمتهایی است؟

  الف- واحد کنترل، حافظه پنهان، حافظه اصلی و واحد خروجی

  ب- حافظه اصلی، حافظه پنهان، واحد محاسبه و منطق و واحد کنترل

  ج- واحد محاسبه و منطق، واحد کنترل، ثباتها و حافظه پنهان

  د- واحد ورودی، حافظه پنهان، واحد خروجی و حافظه اصلی

  9- دلیل استفاده از حافظه جانبی در کامپیوتر چیست؟

  الف- پایدار بودن اطلاعات                                          ب- دقت بیشتر نسبت به حافظه اصلی

  ج- سرعت بیشتر                                                    د- قیمت بیشتر

  10- وظایف واحد کنترل عبارتند از:

  الف- نظارت بر عملیات ورودی- خروجی           ب- هدایت و هماهنگی فعالیتهای سیستم کامپیوتر

  ج- کنترل اجرای برنامه ها                             د-‌کنترل و تست سخت افزار کامپیوتر هنگام راه اندازی آن

  11- در کامپیوتر واحد ALU یعنی:

  الف- واحد حافظه اصلی      ب- واحد حافظه جانبی         ج- واحد کنترل        د- واحد محاسبه و منطق

  12- یک برنامه به منظور اجرا در کجا قرار می گیرد؟

  الف- حافظه جانبی           ب- حافظه اصلی                 ج- واحد خروجی              د- واحد ورودی

  13- در مورد حافظه اصلی کامپیوتر (RAM) کدام گزینه صحیح نیست؟

  الف- محلی برای قرار گرفتن داده های ورودی قبل از عمل پردازش است.

  ب- محلی برای قرار گرفتن اطلاعات خروجی پس از پردازش است.

  ج- به عنوان واسطه ای برای قرار گرفتن نتایج موقتی پردازشها نیز به کار می آید.

  د- قادر به نگهداری دایمی اطلاعات است.

  14-کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

  الف- در واحد محاسبه و منطق (ALU) فقط محاسبات ریاضی انجام می شود.

  ب- در واحد کنترل، عملیات منطقی انجام می گیرد.

  ج- ثباتها حافظه های ناپایدار برای ذخیره موقتی داده هایی هستند که باید پردازش شوند.

  د- واحد کنترل برخی از عملیات منطقی و محاسبات ریاضی را انجام می دهد.

  15- وظیفه ALU عبارت است از:

  الف- ذخیره کردن اطلاعات و انجام عملیات کنترلی لازم          ب- انجام عملیات ریاضی

  ج- انجام هرگونه اعمال منطقی د- گزینه های ب و ج صحیح است.

  16-عمل پردازش داده ها در کدام قسمت صورت می گیرد؟

  الف- واحد حافظه          ب- واحد محاسبه و منطق        ج- واحد کتترل            د- واحد خروجی

  17-کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

  الف- دستورات و خواسته های انسان از طریق واحد ورودی اجرا می شوند.

  ب- دستورات و خواسته های انسان از طریق دستگاههای ورودی اجرا می شوند.

  ج- دستورات و خواسته های انسان از طریق واحد ورودی به زبان قابل فهم کامپیوتر تبدیل می شوند.

  د- دستورات و خواسته های انسان از طریق واحد ورودی به اطلاعات کامپیوتری تبدیل می شوند.

  18- علایم قابل فهم کامپیوتر ………. است.

  الف- حروف انگلیسی              ب- اعداد و ارقام              ج- صفر و یک             د- اعداد و علایم ریاضی

  19- کدام یک از گزینه های زیر تعریف بایت است؟

  الف- 8 بیت را یک بایت می گویند.                               ب- یک بایت را یک کاراکتر می گویند.    

  ج- بایت همان بیت است.                                          د- گزینه های الف و ب صحیح است.        

  20- هر کیلوبایت معادل چند بایت است؟

  الف- 128                            ب- 512                              ج- 1000                        د- 1024

  21-هر KB 1024 معادل است با:

  الف- GB1                          ب- MB1                      ج- B 1000 * 1024           د- MB 10

  22- وقتی برنامه ای آماده پردازش یا اجرا می شود در قسمت ………. قرار می گیرد.

  الف- RAM                        ب- PROM                   ج- ROM                               د- EPROM

  23-تفاوت ROM و RAM چیست؟

  الف- فرقی ندارند.                           

  ب- RAM از نوع نیمه هادی و ROM از مواد مغناطیسی است.

  ج- ROM فقط خواندنی است اما RAM فقط نوشتنی است. 

  د- ROM فقط خواندنی است اما RAM خواندنی و نوشتنی است.

  24- حافظه EPROM:

  الف- به هیچ وجه قابل برنامه نویسی نیست.                          

  ب- در حین کار با کامپیوتر قابل برنامه نویسی است.

  ج- در خارج از کامپیوتر باید پاک شود و سپس برنامه نویسی مجدد گردد.

  د- در حین کار با کامپیوتر قابل خواندن و نوشتن است.

  25- کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

  الف- PROM حافظه ای است که اطلاعات، یک بار از روی آن خوانده شده و به تعداد بی نهایت روی آن نوشته می شود.

  ب- EPROM حافظه ای با دستیابی تصادفی است که می توان به دلخواه در هر جای آن نوشت و در کامپیوترهای امروزی به جای RAM از آن استفاده می شود.

  ج- ROM حافظه ای است که اطلاعات، فقط یک بار روی آن نوشته شده و به تعداد دفعات دلخواه می توان از روی آن خواند.

  د- RAM حافظه فقط خواندنی است و نمی توان روی آن نوشت.

  26- دستیابی به اطلاعات RAM از نوع ……. بوده و اطلاعات در آن ……… است.

  الف- مستقیم- ناپایدار             ب- مستقیم – پایدار        ج- ترتیبی – ناپایدار         د- ترتیبی – پایدار

  27- حافظه ROM:

  الف- فقط خواندنی و ناپایدار است.                                      ب- فقط خواندنی و پایدار است.

  ج- فقط نوشتنی و ناپایدار است.                                           د- فقط نوشتنی و پایدار است.

  28- حافظه ROM محل نگهداری:

  الف- اطلاعات پردازش شده توسط کامپیوتر است.

  ب- اطلاعاتی است که کارخانه سازنده کامپیوتر جهت راه اندازی سیستم در آن قرار می دهد.

  ج- اطلاعات ورودی توسط صفحه کلید است که برای راه اندازی سیستم مهم است.

  د- اطلاعات پاک شدنی است که فقط یک بار توسط استفاده کننده نوشته می شود.

  29- DRAM نسبت به SRAM سرعت دسترسی ……… و هزینه ساخت ………. دارد.

  الف- پایین تر- کمتری            ب- بالاتر – بیشتری                ج- پایین تر- بیشتری                   د- بالاتر – کمتری

  30- کدام یک از RAMهای زیر دارای سرعت بالایی است؟

  الف- DDR SDRAM       ب- FPM DRAM            ج- EDO DRAM                  د- SDRAM

  31- روش دسترسی به اطلاعات در کلیه حافظه ها:

  الف- مستقیم است.       ب- ترتیبی است.      ج- به نوع حافظه بستگی دارد.      د- فهرست وار است.

  32- کدام یک از عبارتهای زیر صحیح است؟

  الف- اطلاعات در دیسک بر روی خطوطی به نام قطاع (Sector) ذخیره می شوند.               

  ب- اطلاعات در دیسک بر روی دوایر متحدالمرکزی به نام شیار (Track) ذخیره می شوند.

  ج- امکان دسترسی مستقیم به اطلاعات موجود در دیسک وجود ندارد.

  د- اطلاعات در دیسک بر روی دوایر متحدالمرکزی به نام قطاع (Sector) ذخیره می شوند.

  33- CD-ROM:

  الف- نوع دیسک است که اطلاعات بر روی آن به صورت نقاط مغناطیس شده ضبط می شود.

  ب- نوعی دیسک است که به کمک اشعه لیزر اطلاعات بر روی آن ضبط و از آن بازخوانی می شود.

  ج- نوعی دیسک است که اطلاعات آن به صورت نقاط مغناطیس شده و به کمک اشعه لیزر ضبط و بازخوانی می شوند.

  د- نوعی دیسک است که اطلاعات در آن به صورت دایمی و مغناطیسی لیزری ضبط می شود.

  34- استوانه سیلندر چیست؟

  الف- مجموعه ای از کلیه شیارهای هم شماره در یک هارد دیسک چند صفحه ای

  ب- مجموعه ای قطاع های هم شماره در یک دیسک چند صفحه ای.

  ج- مجموعه شیارهایی از دیسک سخت که دارای یک شعاع نیستند.

  د- به دیسک های سختی می گویند که به شکل استوانه هستند.

  35-کدام یک از حافظه های زیر از سرعت بیشتری برای دستیابی به داده ها برخوردارند؟

  الف-‌دیسک سخت               ب- نوار مغناطیسی                  ج- RAM            د-‌دیسک نرم

  36-مزیت دیسک های نوری نسبت به دیسک های نرم عبارت است از:

  الف- سرعت زیاد نوشتن و خواندن آنها                              ب- ظرفیت زیاد در پذیرش اطلاعات

  ج- قابلیت پاک کردن و نوشتن بر روی آنها                            د- گزینه های الف و ب صحیح است.

  37-سکتور عبارت است از:

  الف- کوچکترین خانه ای که در اثر عمل فرمت تشکیل شده و این خانه های مجاور هم تشکیل یک Track  می دهند.

  ب- وسیله ای برای تشخیص ظرفیت دیسک های کامپیوتری

  ج- نرم افزاری برای فرمت کردن دیسک ها

  د- خانه هایی که در اثر عمل فرمت بر روی دیسک ایجاد شده و خود به خانه های کوچک تر تقسیم می شوند.

  38-کدام یک از گزینه های زیر جزو حافظه های کمکی یا ثانویه است؟

  الف- CD-ROM                ب- DVD                      ج- نوار مغناطیسی               د- همه موارد

  39-وقتی بر روی صفحه کلید کامپیوتر به طور مثال عدد 6 فشار داده می شود:

  الف- عدد 6 در حافظه ذخیره می شود.

  ب- کداسکی ((ASCII عدد 6 در حافظه ذخیره می شود.

  ج- نمایش تصویری عدد 6 به CPU فرستاده می شود.

  د-‌ در بعضی از کامپیوترها عدد 6 و در برخی دیگر از کامپیوتر کداسکی عدد 6 به CPU فرستاده می شود.

  40- کدام یک از دستگاه های زیر به عنوان دستگاه ورودی اطلاعات محسوب می شود؟

  الف- اهرم هدایت (Joystick)             ب- ماوس (Mouse)      ب- پویشگر (Scanner)      د- همه موارد

  41-برای انتقال تصاویر، به حافظه کامپیوتر، از چه دستگاهی استفاده می شود؟

  الف- ماوس (Mouse)   ب- پویشگر (Scanner)    ج- اهرم هدایت (Joystick)    د- صفحه کلید (Keyboard)

  42-دستگاه پویشگر (Scanner) بر چه اساسی کار می کند؟

  الف- جریان الکتریکی     ب- جریان مغناطیسی        ج- تابش نور      د- گزینه های الف و ج صحیح است

  43-کدام دستگاه زیر برای بازی های کامپیوتری استفاده می شود؟

  الف- اهرم هدایت                   ب- پویشگر                   ج- صفحه کلید                      د- ماوس

  44-Control Pad بیشتر در کامپیوترهای ……….. استفاده می شود.

  الف- کیفی                            ب- PDA                        ج- بزرگ                         د- رومیزی

  45-در پویشگر ………… لازم است تصویر را داخل پویشگر قرار دهید.

  الف- صفحه ای                ب- دستی        ج- رومیزی          د- گزینه های الف و ج صحیح است.

  46-کدام یک از دستگاههای زیر امکان ضبط صدا را برای شما فراهم می کند؟

  الف- اهرم هدایت               ب- پویشگر              ج- میکروفن                        د- Control Pan

  47-…وسیله ای است که به شما در گرفتن تصاویر به شکل ویدیویی و انتقال مستقیم آنها به داخل کامپیوتر کمک می کند.

  الف- دوربین دیجیتالی        ب- دوربین ویدیویی دیجیتالی         ج- پویشگر                 د- اهرم هدایت

  48- صفحه کلید متداول ترین وسیله ورودی است که از آن برای وارد کردن ………… به کامپیوتر استفاده می شود.

  الف- داده                ب- دستورها                       ج- برنامه ها                          د- همه موارد

  49-کدام یک از چاپگرهای زیر دارای بیشترین سرعت چاپ است؟

  الف- جاپگر لیزری      ب- چاپگر ماتریس نقطه ای     ج- چاپگر جوهر افشان        د- چاپگر چرخ آفتابگردان

  50-کدام یک از دستگاه های زیر خروجی است؟

  الف- صفحه کلید                   ب- پویشگر             ج- رسام                   د- اهرم هدایت

  51- برای ترسیم خطوط پیوسته از ...   استفاده می کنند.

  الف- چاپگر ماتریس نقطه ای       ب- رسام            ج- جاپگرهای لیزری        د- چاپگرهای جوهر افشان

  52- واحد سرعت چاپگرها بر حسب نوع چاپگر عبارتند از:

  الف- خط در دقیقه                 ب- کاراکتر در دقیقه              ج- کاراکتر در ثانیه              د- همه موارد

  53- کیفیت چاپ چاپگرها بر حسب نوع چاپگر عبارتند از:

  الف- LMP                         ب- DPI                             ج- PPM                                 د- PPI

  54- صفحه نمایشها از نظر فناوری ساخت به دو نوع ……… و ………… تقسیم می شوند.

  الف- FLAT- CRT           ب- LCD- Color              ج- RGB- CRT            د- CRT- Mono Chrome

  55- کدام یک از چاپگرهای زیر ضربه ای است؟

  الف- چاپگر جوهر افشان         ب- جاپگر لیزری      ج- چاپگر ماتریس نقطه ای           د- چاپگر حرارتی

  56- کدام یک از چاپگرهای زیر غیر ضربه ای است؟

  الف-‌چاپگر لیزری        ب- چاپگر ماتریس نقطه ای     ج- چاپگر چرخ آفتابگردان       د- چاپگر زنجیره ای

  57- درجه وضوح یک صفحه به ... آن بستگی دارد.

  الف- تعداد سلول تصویری    ب- اندازه صفحه      ج- پیکسل های     د- گزینه های الف و ج

  58- صفحه نمایشها رنگ تصاویر را با کدام یک از رنگ های زیر شکل می دهند؟

  الف- قرمز، سفید و آبی    ب- قرمز، سبز و آبی       ج- بنفش، قرمز و آبی            د- سبز، آبی و زرد

  59- گذرگاه های CPUها عبارتند از:                              

  الف- DATA BUS و CONTROL BUS                                               ب- DATA BUS و ADDRESS BUS

  ج- DATA BUS و ADDRESS BUS و  CONTROL BUS                           د- ADDRESS BUS و  CONTROL BUS

  60- هرگاه بگوییم CPUای 64 بیتی است یعنی:

  الف- تعداد بیت های گذرگاه آدرس آن 64 است.                   ب- تعداد بیت های گذرگاه داده آن 64 است.

  ج- تعداد بیت های گذرگاه کنترل آن 64 است.                     د- تعداد بیت های ثباتهای آن 64 است.

  61- CPU به واحد ………. گفته می شود.

  الف- پردازش مرکزی              ب- کنترل             ج- محاسبه و منطق                     د- حافظه

  62- کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

  الف- عمل خواندن دستورالعمل مستقیماً از حافظه کمکی نیز می تواند انجام گیرد.

  ب- عمل ذخیره کردن نتایج مستقیماً در حافظه کمکی نیز می تواند انجام گیرد.

  ج- عمل اجرای دستورالعمل در واحد حساب و منطق انجام می گیرد.

  د- همه موارد

  63- اگر کامپیوتری 16 دستگاه جانبی داشته باشد برای آدرس دهی این 16 دستگاه حداقل به چند بیت نیازمند است؟

  الف- 8                                 ب- 4                                   ج- 3                                   د- 16

  64- کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟

  الف- ساعت CPU، تمام عملیات کامپیوتر را هماهنگ می کند.

  ب- خطوط انتقالی که از طریق آنها سیگنال های کنترلی برای نظارت بر عملیات تمام بخشهای کامپیوتر ارسال می شوند، گذرگاه کنترل نامیده می شود.

  ج- پیش از اینکه یک دستورالعمل در CPU اجرا شود ابتدا باید کشف رمز شود.

  د- خطوط انتقالی که برای انتقال داده ها بین  CPU و قسمت های دیگر به کامپیوتر می رود، گذرگاه آدرس نامیده می شود.

  65- کدام یک از سخت افزارهای زیر روی برد اصلی قرار می گیرند؟

  الف- CPU                          ب- کارت گرافیکی                ج- RAM                           د- همه موارد

  66-اکثر کنترل کننده های قدیمی از رابط هایی به نام ……….. و ………..  استفاده می کردند.

  الف- ST-506 و ESDI       ب- ST- 506 و SCSI        ج- IDE و ESDI                     د- ESCI-2 و ST-506

  67- درگاه موازی قادر است ……….. داده را در هر ثانیه جا به جا کند.

  الف- 2 مگا بیت                    ب- 2 مگا بایت                     ج- 32 بایت                          د- 1024 بایت

  68- CMOS یک حافظه دایم است که ظرفیت آن حدود ………. است.

  الف- 64 بایت                       ب- 640 کیلوبایت                 ج- 32 بایت                        د- 1024 بایت

  69- درگاه USB قادر است …………. داده را در هر ثانیه جا به جا کند.

  الف- 2 مگا بایت                   ب- 12 مگا بیت                    ج- 2 مگا بیت                     د- 12 مگا بایت

  70- کدام یک از کارت های زیر در گروه کارتهای ورودی- خروجی قرار دارند؟

  الف- کارت صوتی                 ب- کارت گرافیک               ج- کارت ویدیویی          د- گرینه های الف و ج

  71- کدام یک از نرم افزارهای زیر کاربردی است؟

  الف- Word                        ب- Excel                     ج- PowerPoint                    د- همه موارد

  72- کدام یک از نرم افزارهای زیر سیستمی است؟

  الف- سیستم عامل                  ب- Excel                     ج- PowerPoint                    د- Word        

  73- کدام یک از موارد  زیر از کاربردهای مختلف زبان های برنامه نویسی است؟

  الف- علمی                            ب- تجاری                    ج- آموزشی                   د- همه موارد

  74- کدام یک از سیستم عامل های زیر تک کاربره نیست؟

  الف- MS-DOS                 ب- CP/M                          ج- UNIX                               د- OS/2

  75- کدام یک از سیستم عامل های زیر تک کاربره هستند؟

  الف- OS/360                     ب- UNIX                          ج- CP/M                   د- گزینه های الف و ج

  76- کدام یک از موارد زیر از ویژگی های سیستم عامل MS-DOS به شمار نمی رود؟

  الف- مدیریت حافظه و فضای روی دیسک

  ب- قابلیت استفاده از این سیستم عامل در کامپیوترهایی که با استاندارد IBM سازگاری دارند.

  ج- اشغال فضای کمتر حافظه                                 

    د- وارد کردن دستورات توسط کدهای مخصوص غیر قابل فهم

  77- برنامه Windows قدرت بسیار بالایی در پردازش اطلاعات صوتی و تصویری دارد که اصطلاحاً به آن   …می گویند.

  الف- Multimedia              ب- Multitasking              ج- Multi- User                 د- Multiprogramming

  78- از جمله ویژگی های محیط عامل Windows 3.1 کدام یک از موارد زیر را می توان نام برد؟

  الف- اشتراک زمانی                                           ب- اجرای چند برنامه به صورت سوئیچ کردن به آنها

  ج- پشتیبانی از رسانه های ورودی/خروجی            د- همه موارد

  79- ویندوز 2000 از همان فناوری که در ….  به کار گرفته شده است، بهره می برد.

  الف- ویندوز 95                 ب- ویندوز NT                 ج- ویندوز 98                  د- ویندوز XP

  80-سیستم عامل Windows NT رقیب سیستم عامل ………. محسوب می شود.

  الف- ویندوز 98                 ب- ویندوز XP                 ج- Novell Net ware            د- ویندوز 2000

  81- هدف از ایجاد شبکه های کامپیوتری چیست؟

  الف- مبادله اطلاعات بین کامپیوترها و استفاده اشتراکی از منابع

  ب- صرفه جویی در تعداد کامپیوترها                                   

  ج- ایجاد ارتباط فیزیکی بین کامپیوترها برای ایجاد برنامه ها    

  د- دریافت و ارسال پیغام از کامپیوترهای دیگر                       

  82-از کانال های ارتباطی می توان …   را نام برد.

  الف- کابل ویژه شبکه             ب- مودم            ج- خط معمولی تلفن             د- گزینه های الف و ج 

  83- کدام یک از جملات زیر نادرست است؟

  الف- مودم، پالس های دیجیتال را به آنالوگ تبدیل می کند و بالعکس.

  ب- در روش سری، اطلاعات به صورت بیت به بیت و پشت سر هم در کانال ارتباطی منتقل می شوند.

  ج- شبکه گسترده معمولاً در محدوده منطقه ای کوچک از قبیل ساختمان و سازمان عمل می کند.

  د- شبکه اینترنت یک شبکه گسترده جهانی است.

  84-گستردگی عمل شبکه های LAN نسبت به شبکه های WAN:

  الف- کمتر است.                   ب- بیشتر است.          

  ج- یکسان است.           د- به شکل ظاهری شبکه محلی بستگی دارد.

  85- تفاوت شبکه های گسترده گوناگون در کدام یک از موارد زیر است؟

  الف- قراردادهای تبادل اطلاعات                          ب- روش های آدرس دهی و فناوری تبادل اطلاعات

  ج- اتصالات آنها                                                د- همه موارد

  86-وسایل ارتباط جمعی و کامپیوتر در انتقال اطلاعات چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

  الف- تفاوتی ندارند.                                                          

  ب- کامپیوتر اطلاعات را تغییر داده، دسته بندی و اصلاح می کند.     

  ج- وسایل ارتباط جمعی اطلاعات را بدن تغییر انتقال می دهند.

  د- گزینه های ب و ج صحیح هستند.                                  

  87- …  یک شبکه خصوصی درون سازمانی است.

  الف- اینترنت                         ب- بیت نت                          ج- اینترانت                     د- آرپانت

  88- قسمت های اصلی یک سیستم ارتباط داده ای عبارتند از:

  الف- کامپیوتر سرویس دهنده، کانال ارتباطی و کامپیوتر سرویس گیرنده

  ب- کامپیوتر سرویس دهنده، وسیله لازم برای ارسال و دریافت داده ها، کانال ارتباطی و کامپیوتر سرویس گیرنده

  ج- کامپیوتر سرویس دهنده، وسیله لازم برای ارسال و دریافت داده ها و کامپیوتر سرویس گیرنده

  د- کامپیوتر سرویس دهنده، وسیله لازم برای ارسال و دریافت داده ها و کانال ارتباطی

  89-…   . روشی است که برای دسترسی به اطلاعات موجود در اینترنت از طریق مرورگرهای  وب  به کار گرفته می شود.

  الف- بیت نت            ب- کامپیوسرو                      ج- وب جهان گستر                    د- آرپانت

  90- …  معمولاً برای اتصال دفاتر یک سازمان در یک شهر صورت می گیرد و می توانند اختصاصی یا عمومی باشند.

  الف- شبکه WAN                ب- شبکه LAN               ج- شبکه MAN                   د- شبکه اینترنت

  موفق باشید

  منبع مطلب : atefemaleki.blogfa.com

  مدیر محترم سایت atefemaleki.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  نمونه سوال مفاهیم پایه فناوری اطلاعات

  1 – Lap Tap جزء کدام دسته از  کامپیوترها  محسوب می شود؟

  الف) Super Computer         ب)Main Frame 

  ج) Micro Computer              د) Mini Computer

  2-هدف از پردازش داده ها  دریافت …………. وتبدیل آنها به ……. است؟

  الف) اطلاعات مفید، داده                  ب) اطلاعات ، دستورالعملها    ج) داده ها ، اطلاعات مفید                  د) داده ها ، واحد خروجی

  3- Ram یک حافظه ………. است؟

  الف) جانبی                    ب) دائمی              ج) موقت                د) تنها ماندنی

  4-پردازش اطلاعات در کدام یک از واحدهای زیر در کامپیوتر صورت می گیرد؟

  الف) ALU          ب) واحدکنترل(CU)         ج) RAM                د) ROM

  5-ظرفیت کدام حافظه از بقیه حافظه ها بیشتر است ؟

            الف)Ram                 ب)Hard            ج)Floppy                  د)Cd

  6-کارتی که برای اتصال به مانیتور بکار میرود؟

            الف)شبکه             ب)مودم                          ج)صدا                         د)گرافیک

  7-کدام حافظه زیر جزء حافظه های مغناطیسی نیست؟

  الف)Hard Disk                            ب) Floppy Disk            ج) Cd Rom            د) نوار مغناطیسی

  8ـ هر نقطه روی صفحه را یک …. می‌نامند ؟

  الف) نوع فسفر                               ب) پرتو الکترونی   ج) مولکول                 د) پیکسل

  9-برای تایپ علائم بالایی در صفحه کلید از کدام کلید استفاده می شود؟

  الف) Shift                          ب)Ctrl                         ج)Alt                              د)Space

  10-کدام یک از دستگاه های زیر جهت انتقال تصاویر به کامپیوتر به کار می رود؟

  الف)اسکنر              ب)پلاتر                           ج)صفحه کلید                د)ماوس

  11-واحد سرعت ریز پردازنده چیست؟

            الف)نانوثانیه                   ب)مگابایت            ج)مگاهرتز                  د)بیت در ثانیه

  12-کدامیک از حافظه های زیر از جنس IC است؟

            الف)Dvd  ب)Ram ج)Harddiskد)Floppy

  13-کدامیک از حافظه های زیر جانبی هستند؟

            الف)Rom   ب)Cd  ج)Ram  د)Cache 

  14-بهترین نوع چاپگر از نظر سرعت و کیفیت کدام است؟

            الف)ماتریس نقطه ای        ب)لیزری             ج)جوهر افشان             د)حرارتی

  15- شبکه ای که محدود به یک شهریا استان باشد……… نام دارد؟

  الف)Lan            ب)Wan             ج)Man              د)Interanet

  16-هر کیلو بایت معادل چند بایت است؟

  الف) 512 بایت           ب) 8 بایت              ج) 1024 بایت            د) 1000 بایت

  17-مهمترین نرم افزار روی هر سیستم که وظیفه مدیریت و کنترل و ایجاد ارتباط بین نرم افزارو سخت افزار و کاربر را دارد چه نام دارد؟

  الف)برنامه مترجم             ب)Cpu          ج)زبان برنامه نویسی            د)سیستم عامل

  18-CPU به واحد ......... اطلاق می شود.

  الف)پردازشگر مرکزی             ب)کنترل          ج)محاسبه ومنطق              د)حافظه

  19-ICT مخفف چه کلمه ای است؟

  الف)فناوری ارتباطات و اطلاعات        ب)فناوری اطلاعات

  ج)فناوری کامپیوتر                         د)ارتباطات مخابرات

  20-کدام گزینه جز حافظه اصلی است؟

  الف)Harddisk               ب)Dvd-Rom          ج)Cd-Rom   د)Rom

  21-واحد کنترل قسمتی است از.....................

  الف)واحد ورودی      ب)واحد خروجی          ج)حافظه         د)واحد پردازش مرکزی

  22-هر گیگا بایت ………. است؟

  الف) 210 بایت         ب) 210 کیلو بایت         ج)210 مگا بایت              د)210 کلمه

  23- در مهارت های هفتگانه Icdl کدام نرم افزار به عنوان ((بانک اطلاعاتی)) تدریس می شود؟

  الف)MS_WORD ب)Outlook Express   ج)MS_EXCEL   د)MS-Access

  24-برای تایپ متن و یا ویرایش آن از نرم افزار های …… استفاده می شود.

  الف) صفحات گسترده   ب) زبان های برنامه نویسی    ج)  واژه پرداز ها     د) مدیریت پایگاه داده ها

  25- برای چاپ نقشه های معماری یا مهندسی از کدام دستگاه استفاده می شود ؟

            الف)چاپگر                   ب) اسکنر               ج) رسام                    د) پلاتر

  26- کدامیک در مورد هارددیسک صحیح نمی باشد ؟

            الف)هرچه ظرفیت هارد بیشتر باشد مقدار اطلاعات بیشتری را می توان در آن ذخیره کرد .

            ب) برای نگهداری اطلاعات با حجم زیاد و برای مدتهای طولانی می باشد .

          ج) جزء حافظه اصلی می باشد و وظیفه آن نگهداری اطلاعات با حجم زیاد می باشد .

            د) اطلاعاتی که در این قسمت قرار می گیرند با قطع جریان برق از بین نمی روند .

  27- کیفیت تصویر ارائه شده به کدام عوامل زیر بستگی دارد ؟

            الف) کارت گرافیکی        ب) نوع مانیتور            ج) CPU                   د) الف و ب

  28- کدامیک از دستگاههای زیر مثل ماوس عمل می کند(درکامپیوترLaptop

             الف)Digitizer       ب)TouchPad        ج)Scanner       د)Touch Screen

  29- یک CD ROM چه ظرفیتی دارد ؟

            الف) 700 مگابایت         ب)5/4 گیگابایت         ج) 44/1 مگابایت         د) محدودیت ندارد

  30- قلم نوری و موس چه دستگاههایی هستند؟

  الف) خروجی- خروجی   ب) خروجی- ورودی   ج) ورودی- ورودی        د) ورودی- خروجی

  31-انواع نرم افزار سیستمی شامل:

            الف) کاربردی-سیستم عامل-مترجم            ب)سیستم عامل-کمکی یا سودمند-مترجم       

  ج)سیستم عامل-کمکی یا سودمند-کاربردی        د)کاربردی-واژه پرداز-مترجم

  32- پوینده (اسکنر) و قلم نوری و رسام به ترتیب :

  الف) دستگاه ورودی، دستگاه ورودی ودستگاه خروجی هستند.      

      ب) دستگاه خروجی، دستگاه ورودی ودستگاه خروجی هستند.

  ج) دستگاه خروجی ، دستگاه ورودی ودستگاه ورودی هستند.           د) هرسه ورودی هستند.

  33-حافظه ای که بین  CPU و RAM  قرار می گیرد وجهت بالا بردن سرعت انتقال اطلاعات بکار می رود؟

  الف) Cache                ب) Register         ج) Rom           د) حافظه کمکی

  =======================================================

  1 – اطلاعات بعد از پردازش توسط CPU به کدام حافظه منتقل می شود ؟

  الف) هارد دیسک      ب) RAM        ج) فلاپی دیسک            د)  CD-ROM

  2- کدام نوع شبکه در داخل یک ساختمان ودر فواصل کم مورد استفاده قرار می گیرد

  الف) WAN      ب)    MAN    ج) LAN          د) اینترانت

  3- قلم نوری و موس چه دستگاههایی هستند؟

  الف) خروجی- خروجی ب) خروجی- ورودی    ج) ورودی- ورودی              د) ورودی- خروجی

  4- محتوای کدام یک از حافظه های زیر با قطع جریان برق پاک می شود؟

  الف) ROM           ب) PROM       ج) RAM              د) EPROM 

  5- یک برنامه به منظور اجرا در کدام حافظه قرار می گیرد؟

  الف) Rom       ب) Ram         ج) دیسک سخت             د) فلاپی دیسک 

  6-هر کیلو بایت معادل چند بایت است؟

  الف) 512 بایت      ب) 128 بایت        ج) 1024 بایت            د) 1000 بایت

  7- به مجموعه 8 بیت مجاور هم که یکی از علائم یا اعداد یا حروف را نمایش می دهد……گفته می شود؟

  الف) File        ب)Word         ج) Byte              د) Bit

  8-کدام گزینه کامپیوتر کیفی است؟

       الف)Pc                    ب)Notebook      ج)کامپیوتر Desktop        د) Main Frame

  9-کوچکترین واحد اندازه گیری حافظه چیست؟

  الف)بیت            ب)بایت             ج)Word    د)کیلو بایت

  10-کدامیک از گزینه های زیر سخت افزار نیست؟

  الف)حافظه     ب)IC           ج)قطعات الکترونیکی       د)سیستم عامل

  11-کارتی که برای اتصال به اینترنت بکار میرود؟

       الف)شبکه           ب)مودم             ج)صدا                   د)گرافیک

  12- کدامیک از کامپیوترهای زیر از نظر پردازش قوی تر است ؟

        الف)Mainframe         ب) PC           ج) Laptop              د)Mini Computer

  13-کدام زبان برنامه نویسی برای اجرا احتیاج ترجمه ندارد.

  الف) بیسیک         ب) زبان ماشین       ج)زبان اسمبلی            د) زبان Cobol

  14ـ هر نقطه روی صفحه را یک . می‌نامند ؟

  الف) نوع فسفر       ب) پرتو الکترونی         ج) مولکول          د) پیکسل

  15-برای تایپ علائم بالایی در صفحه کلید از کدام کلید استفاده می شود؟

  الف) Shift       ب)Ctrl               ج)Alt                د)Space

  16-بهترین نوع چاپگر از نظر سرعت و کیفیت کدام است؟

       الف)ماتریس نقطه ای ب)لیزری            ج)جوهر افشان            د)حرارتی

  17-کار واحد ALUیعنی :

  الف) ذخیره اطلاعات و انجام عملیات کنترلی لازم      ب) انجام عملیات محاسباتی  

   ج) انجام عملیات منطقی                       د) گزینه های ب وج

  18- فرق حافظه ROM,RAMچیست؟

  الف) RAM از نوع نیمه هادی و ROM از نوع مغناطیسی است.    

  ب) ROM فقط خواندنی است ولی RAMفقط نوشتنی است .

  ج) ROMفقط خواندنی است ولی RAM خواندنی ونوشتنی است

               د) هیچکدام

  18- رسام نوعی وسیله ............ است؟

  الف)ورودی                       ب) خروجی        ج) الف و ب                        د) حافظه

  19- کدام حافظه قابل پاک شدن نمی باشد؟

  الف) Hard Disk         ب) Floppy Disk          ج)Cd Rom              د)نوار مغناطیسی

  20-مهمترین نرم افزار هر سیستم ………………. نام دارد؟

  الف) زبان برنامه نویسی     ب)مترجم          ج)مفسر                    د)سیستم عامل

  21-کدامیک از اجزای زیر فقط ورودی محسوب می شوند؟

       الف)رسام             ب)پلاتر               ج)ماوس                     د)چاپگر

  22-IT یعنی:

  الف)فناوری اطلاعات و ارتباطات               ب)فناوری اطلاعات           

  ج)فناوری کامپیوتر                         د) ارتباطات مخابراتی

  23-مهمترین نرم افزار روی هر سیستم که وظیفه مدیریت و کنترل و ایجاد ارتباط بین نرم افزارو سخت افزار و کاربر را دارد چه نام دارد؟

  الف)برنامه مترجم      ب)Cpu                 ج)زبان برنامه نویسی            د)سیستم عامل

  24-کدامیک در مورد ویروس درست است؟

  الف)یک برنامه است          ب)جزء سخت افزار است  ج)قابلیت تکثیر دارد      د)حجیم آشکار و مستقل است

  25-کدامیک از دستگاههای زیر فقط خروجی است؟

       الف)مانیتور          ب)اسکنر              ج)دیسکت              د)ماوس

  26-کدام یک از دستگاه های زیر جهت انتقال تصاویر به کامپیوتر به کار می رود؟

  الف)اسکنر            ب)پلاتر               ج)صفحه کلید                د)ماوس

  27-CPU به واحد ......... اطلاق می شود.

  الف)پردازشگر مرکزی   ب)کنترل               ج)محاسبه ومنطق              د)حافظه

  28-سیستم عامل جزء کدام دسته از نرم افزارها می باشد؟

  الف)کاربردی          ب)مترجم               ج)سیستمی             د)برنامه نویسی

  29-واحد کنترل قسمتی است از.....................

  الف)واحد ورودی       ب)واحد خروجی         ج)حافظه                    د)واحد پردازش مرکزیCPU

  30-سخت افزار به............................. گفته می شود.

  الف)فقط بدنه کامپیوتر                      ب)کلیه قسمتهای فیزیکی و تجهیزات الکترونیکی

  ج)فقط بورد های کامپیوتر                         د)فقط آی سی ها(ID) داخل بردهای کامپیوتر

  31-برای انصراف از ادامه عملیات باید کلید ………. از صفحه کلید را فشرد؟

  الف)Esc          ب) Space         ج)Back Space           د)Caps Lock

  32- کدامیک از کامپیوترهای زیر از نظر پردازش قوی تر است ؟

        الف)Mainframe         ب) PC           ج) Laptop              د)Mini Computer         

  33- کدامیک از دستگاههای زیر فقط ورودی می باشد ؟

  الف)صفحه نمایشی لمسی   ب) هارد دیسک         ج) دیجیتایزر               د)مودم

  34- کدامیک از دستگاههای زیر مثل ماوس عمل می کند ؟

       الف)Digitizer      ب)TouchPad       ج)Scanner              د)Touch Screen

  35- در کدام سیستم اعداد در کد گذاری کاراکترها استفاده می شود ؟

        الف)دهدهی       ب)هشتائی        ج) دودوئی            د)شانزده تائی

  36- CD – Rom  با چه نامی شناسائی می شود ؟

       الف) A               ب) Z            ج) بعد از آخرین حرف هارددیسک    د) بعد از آخرین حرف فلاپی دیسک

  37- یک CD ROM چه ظرفیتی دارد ؟

       الف) 700 مگابایت           ب)5/4 مگابایت              ج) 44/1 مگابایت           د) محدودیت ندارد

  38- کدامیک از گزینه های زیر سیستم عامل نمی باشد ؟

       الف) DOS        ب) Windows       ج) Word               د) Unix

  39-کدامیک از نرم افزارهای زیر صفحه گسترده می باشد ؟

       الف) Word       ب) Excel        ج)Access               د) AutoCad

   40- برای کدامیک از نرم افزارهای زیر مجوز (  Licence ) صادر می شود ؟

       الف)نرم افزارهای مجاز ب)نرم افزارهای رایگان ج) نرم افزارهای تبلیغاتی        د) نرم افزارهای سیستمی

  41- کدامیک از نرم افزارهای زیر احتمال آلوده بودن به ویروس را دارد ؟

       الف) نرم افزارهای قفل شکسته                     ب) نرم افزارهای رایگان (Free Ware  )

       ج) نرم افزار اشتراکی (Share Ware)       د) نرم افزار کاربردی

  42- کدامیک از گزینه های زیر از فوائد شبکه نمی باشد ؟

       الف) به اشتراک گذاشتن سخت افزار              ب) قابلیت اطمینان بالا

       ج ) به اشتراک گذاشتن نرم افزار               د) سرعت پردازش بالا

  ====================================================================

  1-مهمترین نرم افزار روی هر سیستم که وظیفه مدیریت و کنترل و ایجاد ارتباط بین نرم افزار و سخت افزار و کاربر را دارد چه نام دارد؟

    الف)برنامه مترجم              ب)Cpu               ج)زبان برنامه نویسی              د)سیستم عامل

  3-ICT مخفف چه کلمه ای است؟

    الف)فناوری اطلاعات و ارتباطات    ب)فناوری اطلاعات ج)فناوری کامپیوتر      د)ارتباطات مخابرات

  4-کدام گزینه جزء حافظه اصلی است؟

    الف)Harddisk             ب)Dvd-Rom               ج)Cd-Rom                  د)Rom

  6-هر گیگابایت.................است؟

    الف)210 بایت           ب)210  کیلوبایت                  ج) 210مگابایت                د) 210کلمه

  7-در مهارت های هفتگانهIcdl کدام نرم افزار به عنوان (بانک اطلاعاتی)تدریس می شود؟

    الف)MS-WORD     ب)Outlook Express  ج)MS_EXCEL    د)MS_Access

  8-برای تابپ متن و یا ویرایش آن از نرم افزار های .............استفاده می شود.

    الف)صفحات گسترده          ب)زبان های برنامه نویسی    ج)واژه پردارها                د)پلاتر

  9-برای چاپ نقشه های معماری یا مهندسی از کدام دستگاه استفاده می شود؟

    الف)چاپگر            ب)اسکنر                ج)رسام                   د)پلاتر

  10-کدامیک در مورد هاردیسک صحیح نمی باشد؟

    الف)هرچه ظرفیت هارد بیشتر باشد مقدار اطلاعات بیشتری را می توان در آن ذخیره کرد.

    ب)برای نگهداری اطلاعات با حجم زیاد و برای مدتهای طولانی می باشد.

    ج)جزء حافظه اصلی می باشد و وظیفه آن نگهداری اطلاعات با حجم زیاد می باشد.

    د)اطلاعاتی که در این قسمت قرار می گیرد با قطع جریان برق از بین نمی رود.

  11- کیفیت تصویر ارائه شده به کدام عوامل زیر بستگی دارد؟

    الف)کارت گرافیکی ب)نوع مانیتور             ج)CPU                    د)الف و ب

  12-کدامیک از دستگاهای زیر مثل ماوس عمل می کند(در کامپیوترLaptop)؟

    الف) Digitizer ب)TouchPad             ج)Scanner                  د)Touch Screen

  14-قلم نوری و ماوس چه دستگاههایی هستند؟

    الف)خروجی- خروجی         ب)خروجی- ورودی ج)ورودی- ورودی               د)ورودی- خروجی

   15-انواع نرم افزار سیستم شامل:

    الف)کاربردی- سیستم- مترجم                        ب)سیستم عامل- کمکی یا سودمند- مترجم

    ج)سیستم عامل- کمکی یا سودمند- کاربردی       د)کاربردی- واژه پرداز- مترجم

  16-پوینده (اسکنر) و قلم نوری و رسام به ترتیب:

    الف)دستگاه ورودی،دستگاه ورودی و دستگاه خروجی هستند.

    ب) دستگاه خروجی،دستگاه ورودی و دستگاه خروجی هستند.

    ج) دستگاه خروجی،دستگاه ورودی و دستگاه ورودی هستند.

    د)هر سه مورد هستند.

  17-حافظه ای که بین CPUوRAM قرار می گیرد و جهت بالابردن سرعت انتقال اطلاعات بکار

   می رود؟

    الف)Cache     ب)Register          ج)Rom              د)حافظه کمکی

  منبع مطلب : computermesbah.blogfa.com

  مدیر محترم سایت computermesbah.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سوالات کامپیوتر سری دوم

  الف) هارد دیسک          ب) RAM      

  ج) فلاپی دیسک            د)  CD-ROM

  2- کدام نوع شبکه در داخل یک ساختمان ودر فواصل کم مورد استفاده قرار می گیرد

  الف) WAN                    ب) MAN   

  ج) LAN                        د) اینترانت

  3- قلم نوری و موس چه دستگاههایی هستند؟

  الف) خروجی- خروجی    ب) خروجی- ورودی   

  ج) ورودی- ورودی       د) ورودی- خروجی

  4- محتوای کدام یک از حافظه های زیر با قطع جریان برق پاک می شود؟

  الف) ROM                   ب) PROM      

  ج) RAM                     د) EPROM 

  5- یک برنامه به منظور اجرا در کدام حافظه قرار می گیرد؟

  الف) Rom                 ب) Ram       

  ج) دیسک سخت         د) فلاپی دیسک 

  6-هر کیلو بایت معادل چند بایت است؟

  الف) 512 بایت           ب) 128 بایت       

  ج) 1024 بایت            د) 1000 بایت

  7- به مجموعه 8 بیت مجاور هم که یکی از علائم یا اعداد یا حروف را نمایش می دهد……گفته می شود؟

  الف) File                      ب)Word        

  ج) Byte                       د) Bit

  8-کدام گزینه کامپیوتر کیفی است؟

             الف)Pc                         ب)Notebook     

             ج)کامپیوتر Desktop        د) Main Frame

  9-کوچکترین واحد اندازه گیری حافظه چیست؟

  الف)بیت                        ب)بایت            

  ج)Word                         د)کیلو بایت

  10-کدامیک از گزینه های زیر سخت افزار نیست؟

  الف)حافظه                      ب)IC          

  ج)قطعات الکترونیکی          د)سیستم عامل

  11-کارتی که برای اتصال به اینترنت بکار میرود؟

             الف)شبکه                         ب)مودم            

             ج)صدا                                د)گرافیک

  12- کدامیک از کامپیوترهای زیر از نظر پردازش قوی تر است ؟

              الف)Mainframe              ب) PC          

              ج) Laptop                         د)Mini Computer

  13-کدام زبان برنامه نویسی برای اجرا احتیاج ترجمه ندارد.

  الف) بیسیک                    ب) زبان ماشین     

  ج)زبان اسمبلی                د) زبان Cobol

  14ـ هر نقطه روی صفحه را یک . می‌نامند ؟

              الف) نوع فسفر                ب) پرتو الکترونی       

              ج) مولکول                       د) پیکسل

  15-برای تایپ علائم بالایی در صفحه کلید از کدام کلید استفاده می شود؟

  الف) Shift                    ب)Ctrl              

  ج)Alt                            د)Space

  16-بهترین نوع چاپگر از نظر سرعت و کیفیت کدام است؟

              الف)ماتریس نقطه ای      ب)لیزری           

               ج)جوهر افشان               د)حرارتی

  17-کار واحد ALUیعنی :

  الف) ذخیره اطلاعات و انجام عملیات کنترلی لازم      ب) انجام عملیات محاسباتی  

   ج) انجام عملیات منطقی                                    د) گزینه های ب وج

  18- فرق حافظه ROM,RAMچیست؟

  الف) RAM از نوع نیمه هادی و ROM از نوع مغناطیسی است.    

  ب) ROM فقط خواندنی است ولی RAMفقط نوشتنی است .

  ج) ROMفقط خواندنی است ولی RAM خواندنی ونوشتنی است

              د) هیچکدام

   

  19- کدام حافظه قابل پاک شدن نمی باشد؟

  الف) Hard Disk            ب) Floppy Disk        

  ج)Cd Rom                  د)نوار مغناطیسی

  20-مهمترین نرم افزار هر سیستم ………………. نام دارد؟

  الف) زبان برنامه نویسی     ب)مترجم        

  ج)مفسر                          د)سیستم عامل

  21-کدامیک از اجزای زیر فقط ورودی محسوب می شوند؟

              الف)رسام                        ب)پلاتر              

                ج)ماوس                        د)چاپگر

  22-IT یعنی:

  الف)فناوری اطلاعات و ارتباطات               ب)فناوری اطلاعات           

  ج)فناوری کامپیوتر                                 د) ارتباطات مخابراتی

  23-مهمترین نرم افزار روی هر سیستم که وظیفه مدیریت و کنترل و ایجاد ارتباط بین نرم افزارو سخت افزار و کاربر را دارد چه نام دارد؟

  الف)برنامه مترجم                                  ب)Cpu                

  ج)زبان برنامه نویسی                             د)سیستم عامل

  24-کدامیک در مورد ویروس درست است؟

  الف)یک برنامه است                              ب)جزء سخت افزار است 

   ج)قابلیت تکثیر دارد                             د)حجیم آشکار و مستقل است

  25-کدامیک از دستگاههای زیر فقط خروجی است؟

              الف)مانیتور                                         ب)اسکنر             

                 ج)دیسکت                                          د)ماوس

  26-کدام یک از دستگاه های زیر جهت انتقال تصاویر به کامپیوتر به کار می رود؟

  الف)اسکنر                                          ب)پلاتر                         

  ج)صفحه کلید                                       د)ماوس

  27-CPU به واحد ......... اطلاق می شود.

  الف)پردازشگر مرکزی                         ب)کنترل                        

  ج)محاسبه ومنطق                                 د)حافظه

  28-سیستم عامل جزء کدام دسته از نرم افزارها می باشد؟

  الف)کاربردی                                         ب)مترجم             

  ج)سیستمی                                       د)برنامه نویسی

  29-واحد کنترل قسمتی است از.....................

  الف)واحد ورودی                                    ب)واحد خروجی        

  ج)حافظه                                              د)واحد پردازش مرکزیCPU

  30-سخت افزار به............................. گفته می شود.

               الف)فقط بدنه کامپیوتر                            ب)کلیه قسمتهای فیزیکی و تجهیزات الکترونیکی

                 ج)فقط بورد های کامپیوتر                       د)فقط آی سی ها(ID) داخل بردهای کامپیوتر

  31-برای انصراف از ادامه عملیات باید کلید ………. از صفحه کلید را فشرد؟

   الف)Esc                                              ب) Space        

      ج)Back Space                                     د)Caps Lock

  32- کدامیک از کامپیوترهای زیر از نظر پردازش قوی تر است ؟

               الف)Mainframe                                    ب) PC          

                  ج) Laptop                                            د)Mini Computer       

  33- کدامیک از دستگاههای زیر فقط ورودی می باشد ؟

  الف)صفحه نمایشی لمسی                      ب) هارد دیسک                

  ج) دیجیتایزر                                            د)مودم

  34- کدامیک از دستگاههای زیر مثل ماوس عمل می کند ؟

              الف)Digitizer                                          ب)TouchPad           

                 ج)Scanner                                           د)Touch Screen

  35- در کدام سیستم اعداد در کد گذاری کاراکترها استفاده می شود ؟

               الف)دهدهی                                           ب)هشتائی                   

                  ج) دودوئی                                           د)شانزده تائی

  36- CD – Rom  با چه نامی شناسائی می شود ؟

                   الف) A                                                 ب) Z           

                      ج) بعد از آخرین حرف هارددیسک        د) بعد از آخرین حرف فلاپی دیسک

  37- یک CD ROM چه ظرفیتی دارد ؟

                     الف) 700 مگابایت                             ب)5/4 مگابایت                           

                        ج) 44/1 مگابایت                              د) محدودیت ندارد

  38- کدامیک از گزینه های زیر سیستم عامل نمی باشد ؟

                       الف) DOS                                      ب) Windows     

                          ج) Word                                     د) Unix

  39-کدامیک از نرم افزارهای زیر صفحه گسترده می باشد ؟

                       الف) Word                                    ب) Excel        

                          ج)Access                                   د) AutoCad

   40- برای کدامیک از نرم افزارهای زیر مجوز (  Licence ) صادر می شود ؟

                        الف)نرم افزارهای مجاز                ب)نرم افزارهای رایگان      

                           ج) نرم افزارهای تبلیغاتی               د) نرم افزارهای سیستمی

  41- کدامیک از نرم افزارهای زیر احتمال آلوده بودن به ویروس را دارد ؟

                        الف) نرم افزارهای قفل شکسته                     ب) نرم افزارهای رایگان (Free Ware  )

                           ج) نرم افزار اشتراکی (Share Ware)                   د) نرم افزار کاربردی

  42- کدامیک از گزینه های زیر از فوائد شبکه نمی باشد ؟

                           الف) به اشتراک گذاشتن سخت افزار                 ب) قابلیت اطمینان بالا

                             ج ) به اشتراک گذاشتن نرم افزار                      د) سرعت پردازش بالا

  43- رسام نوعی وسیله ............ است؟

                 الف)ورودی                                                  ب) خروجی       

                    ج) الف و ب                                               د) حافظه

  منبع مطلب : computersabz.blogfa.com

  مدیر محترم سایت computersabz.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  علی 20 روز قبل
  0

  حافظه اصلی

  مهدی 9 ماه قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید